Curs opţional 2 şi 4 – CSA

AMR0164 Analiză predictivă și a co-dependențelor
AMR1130 Metodologia analizei datelor: tehnici de data mining
AME1010 Comportament organizațional (engleză)/Organizational behaviour
AMR0162 Modele computerizate de analiză a datelor calitative
AMR3051 Clase creative: comparaţii şi contradicţii europene
Orice disciplină de specialitate din cadrul programelor master UBB