Curs opțional de specialitate 1 – sociologie

ALR3601 Relații interetnice
ALR1424 Economie, muncă, spațiu
ALR3410 Sociologia globalizării
ALR1414 Artă, literatură și cultură de masă
ALR1420 Interacționism simbolic și etnometodologie
ALR1427 Comunicare publicitară
ALR1428 Campanii de comunicare publică
ALR4402 Sociologia organizatiilor
ALR3407 Sociologia iubirii și sexualității
ALR3409 Sociologie istorică comparată
ALR3408 Socioantropologia muncii
ALR3401 Antropologie simbolică
ALR3402 Antropologie vizuală
ALR1313 Cercetare de teren și etnografică
ALR3201 Paradigme ale antropologiei socio-culturale
ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale
ALR2418 Metodologia serviciilor de probațiune
ALR1601 Sociologia opiniei publice
ALR3412 Sociologia educației
ALR3413 Sociologia mișcărilor sociale
ALR3415 Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii
ALR3414 Sociologie publică
ALR1312 Sociologie politică
ALR3416 Probleme sociale în filosofia modernă și contemporană
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice
ALR3418 Gen și muncă (engleză)/Gender and labour
ALR3419 Sociologia economiei politice clasice