S2: Legislaţia muncii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3022
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Felicia Roşioru
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Drept
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail:  frosioru@law.ubbcluj.ro

Curs

1. Contractul individual de muncă – definiție, specific și obligativitatea încheierii.
2. Interzicerea discriminării în raporturile de muncă.
3. Condițiile încheierii contractului individual de muncă.
4. Conţinutul contractului individual de muncă. Clauzele obligatorii.
5. Conţinutul contractului individual de muncă. Clauzele specifice
6. Executarea contractului individual de muncă: dreptul la salariu; timpul de muncă și timpul de odihnă.
7. Modificarea contractului individual de muncă.
8. Suspendarea contractului individual de muncă.
9. Încetarea contractului individual de muncă: încetarea de drept; demisia.
10. Răspunderea disciplinară a salariatului.
11. Concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului
12. Concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului
13. Contractele atipice de muncă: contractul pe durată determinată și contractul cu timp parțial.
14. Dialogul social și contractul colectiv de muncă.

Seminar

1. Contractul individual de muncă – definiție, specific și obligativitatea încheierii.
2. Interzicerea discriminării în raporturile de muncă
3. Condițiile încheierii contractului individual de muncă
4. Conţinutul contractului individual de muncă. Clauzele obligatorii.
5. Conţinutul contractului individual de muncă. Clauzele specifice.
6. Executarea contractului individual de muncă: dreptul la salariu; timpul de muncă și timpul de odihnă.
7. Modificarea contractului individual de muncă.
8. Suspendarea contractului individual de muncă.
9. Încetarea contractului individual de muncă: încetarea de drept; demisia.
10. Răspunderea disciplinară a salariatului.
11. Concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului
12. Concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului
13. Contractele atipice de muncă: contractul pe durată determinată și contractul cu timp parțial.
14. Dialogul social și contractul colectiv de muncă

Bibliografie obligatorie:

Dreptul muncii – orice curs universitar

Codul muncii – actualizat

Bibliografie facultativă:

 1. Roşioru, Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, 2017; S. Panainte, Dreptul individual al muncii, Ed. Hamangiu, 2017;
 2. Gheorghe, Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, 2016; R. Gidro, Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, București, 2013
 3. T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Universul Juridic, orice ediţie ulterioară anului 2011; Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, orice ediţie ulterioară anului 2011; Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
 4. Al. Athanasiu (coord.), Codul muncii. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck, 2012.

CURS:

Metode de evaluare

 • 90% examen

Criterii de evaluare:

 • Înțelegerea conceptelor și a noțiunilor juridice specifice dreptului muncii;
 • Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor specifice dreptului muncii;
 • Înțelegerea importanței valorilor sociale ocrotite prin raporturile de drept al muncii;
 • Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi contra studiate.

SEMINAR:

Metode de evaluare:

 • 10% verificare pe parcurs

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a soluționa cazurilor practice generate de derularea raporturilor de muncă.

Obiective generale

Însuşirea conceptelor fundamentale privind raporturile de muncă, a noţiunilor de bază ale dreptului muncii şi formarea deprinderii de a le utiliza practic. Dezvoltarea abilităților argumentative ale studenților.

Obiective specifice

1. Delimitarea contractului individual de muncă de alte contracte și a raporturilor de muncă de alte raporturi juridice.
2. Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la raporturile contractuale de muncă şi formarea abilităţii de a le aplica situaţiilor concrete.
3. Identificarea elementelor de conținut ale clauzelor specifice și aprecierea valabilității acestora.
4. Identificarea concedierilor nelegale și a consecințelor acestora.
5. Cunoașterea dispoziţiilor privind reglementarea conflictelor individuale de muncă şi formarea abilităţii de a le aplica situaţiilor concrete.
6. Dezvoltarea raţionamentului juridic.
7. Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate.