S1: Managementul strategic al resurselor umane

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3013
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Porumb Elena Marilena
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail:

Curs

 1. Capitalul uman în era cunoaşterii
 2. Politica de ocupare în UE. Impactul crizei economice și răspunsul la provocările  acesteia
 3. Elaborarea Strategiei  Naţionale a României privind ocuparea forței de muncă
 4. Modele de elaborare a strategiei de resurse umane
 5. Recrutarea resurselor umane.
 6. Selecţia resurselor umane.
 7. Analiza, proiectarea şi reproiectarea  osturilor
 8. Trainingul și dezvoltarea profesională a angajaților. Rolul formării continue în societatea bazată pe cunoaştere
 9. Evaluarea resurselor umane
 10. Motivația și evaluarea gradului de satisfacție
 11. Capitalul uman şi managementul talentului
 12. Leadership în organizaţii, rolurile liderilor: strateg, elaborator de politici, comunicator, broker de putere, etc.
 13. Consultanţă în MRU. MRU în organizaţia viitorului.

Seminar

 1. Managementul capitalului uman
 2. Strategii în domeniul resurselor umane
 3. Selecția resurselor umane
 4. Pregătirea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor
 5. Motivarea şi implicarea angajaților
 6. Managementul carierei în organizații
 7. Seminar final – concluzii

Bibliografie obligatorie

1. Cole, Gerald A., Management. Teorie și practica, Ed. Știința , 2004, pag.29-49.
2. Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, editura Economica, Bucuresti, 2001.
3. Maslow, A.H., Motivaţie şi personalitate, Ed. Trei, Bucureşti, 2007
4. Mullins, Laurie J., Management and Organisational Behaviour, Fourth Edition, Pitman Publishing, London, 1996 – capitolele ”Personnel and Employee Relations” (pp. 625-664); ”Staffing the Organisation” (pp. 674-692)
5. Porumb E.M. (coordonator) , „ Piaţa muncii și capitalul uman”, manual în format electronic – pdf, cap.5
6. Porumb E. M, Ivanova,” Capitalul uman si economia creativa provocări pentru România „| volum aniversar FSE, Cluj-Napoca 2013 ISBN 978-606-526-142-6 pag.291-304 Cluj-Napoca 2013
7. Porumb Elena Marilena Capitalul uman si social, editura EFES, autor, Cluj Napoca, 2002, ISBN 973-8254-20-5
8. Porumb Elena Marilena Managementul resurselor umane, editai a doua ,EFES Cluj-Napoca, 2006, 314p, 21cm ISBN 978-973-7677-62-4
9. Porumb Elena Marilena Managementul strategic al resurselor materiale, (Strategic Management of Materials Resources) editura Economica, Bucuresti 2000, ISBN 073-590-213
10. Robert Mathis, Nica Panaite, Rusu Costache, Mangementul resurselor umane, Bucureºti, Editura Economicã, 1997.

Bibliografie opţională

1. Ivanova N. & E.Porumb „The Creative Economy. From Concept to Creative Environment. Challenges for Romania” Studia Europaea nr. 3 /2013
2. Pânișoară, Georgeta, Pânișoară, Ion-Ovidiu, Managementul Resurselor Umane.Ghid Practic.Ed Polirom, Iași, 2005
3. Porumb Elena Marilena Broșura Piaţa muncii și politica forței de muncă, seria micromonografii,.E.R. București, 2005, p. 54, www.ier.ro.
4. Sadler, Philip, Management Consultancy: a Handbook for Best Practice, Editura Kogan Page Publishers, 2002
5. Armstrong Michael, Taylor Stephen (2014), Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, 13 edition, Kogan Page Limited.
6. Lefter, Viorel (coord.) (2012), Managementul resurselor umane, București: Editura ProUniversitaria.
7. Nica, Elvira (2010), Elaborarea şi folosirea studiilor de caz în managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura Economica.
8. Pitariu, Horia (2006) Proiectarea fiselor de post. Evaluarea personalului, București: Editura Irecsson.
9. Porumb E. M, Ivanova,” Capitalul uman si economia creativa provocări pentru România „| volum aniversar FSE, Cluj-Napoca 2013 ISBN 978-606-526-142-6 pag.291-304 Cluj-Napoca 2013
10. Porumb Elena Marilena, Capitalul uman si social, editura EFES, Cluj Napoca, 2002.
11. Porumb Elena Marilena, Managementul resurselor umane, editia a 2-a,EFES Cluj-Napoca, 2006.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 70% întrebări examen scris

Criterii de evaluare:

 • Tratarea aspectelor teoretice şi celor practice în egală măsura și explicarea punctului de vedere personal

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 20% rezolvare studii de caz
 • 10% studiu de caz (în echipă – realizare şi prezentare)

Criterii de evaluare:

 • Activitate seminarii
 • Proiect de grup – studiu de caz

Obiective generale

Creşterea conștientizării importanţei capitalului uman, resursa strategică pentru a obţine avantajul competitiv într-o economie care devine o economie bazată pe cunoaştere.

Obiective specifice

• În contextul economii noi (New People Economy), concentrarea pe resursa umană, această resursă rară, valoroasă, inimitabilă ce devine sursa avantajului competitiv este cheia succesului.
• Cunoașterea contextului european referitor la politica de ocupare și protecție socială.
• Dezvoltarea competenţelor conceptuale deprinderilor practice și a unor atitudini noi referitor la Strategia Națională și Planul Naţional de Acțiuni privind Ocuparea PNAO utilizând modele și strategii ale UE.
• Dezvoltarea competenţelor conceptuale referitor la tendințele în organizațiile moderne, privind recrutare, selecția, training-ul, evaluarea, precum și a practicilor de succes.
• Dezvoltarea deprinderilor practice privind elaborarea de strategii practici şi instrumente adecvate în “organizațiile viitorului”.
• Să contribuie la managementul talentului într-o organizație publică sau privată la nivel național, regional local sau internațional a celor mai competitive resurse umane.