S2: Politici sociale comparate

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR 8020
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
lect. univ. dr. Florina Pop
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Politicile economice şi sociale ale UE. Planurile analizei comparative a politicilor naţionale. Aspecte comune şi diferenţe în cadrul UE.
 2. Conceptualizarea şi clasificarea tipurilor de politici sociale.
 3. Politici sociale privind pensiile; ocuparea forţei de muncă şi şomajului;
 4. Politici familiale şi de reconciliere a activităţii profesionale cu cea de îngrijire a copiilor și membrilor de familie;
 5. Analiza concretă a caracteristicilor politicilor privind pensiile, șomajul și familia cuprinse în bazele de date ale UE –I (MISSOC);
 6. Politici sociale privind prevenirea marginalizării sociale şi sărăciei; protecţia şi integrarea socio-profesională persoanelor cu disabilităţi;
 7.  Analiza concretă a caracteristicilor politicilor privind prevenirea marginalizării, sărăciei și protecția persoanelor cu dizabilități cuprinse în bazele de date ale UE-II (MISSOC);
 8. Viitorul modelului social european;
 9. Principiile politicilor bazate pe investiţia socială şi consecinţele schimbării de paradigmă la nivelul UE;
 10. Efectele reglementărilor europene asupra politicilor naţionale.

 

 

Cantillon, B. Natascha Van Mechelen, Olivier Pintelon, and Aaron Van den Heede (2013), Social Redistribution, Poverty and the Adequacy of Social Protection in the EU in Cantillon, B and F. Vandenbroucke (eds), (2013), Reconciling work and poverty reduction, How successfull are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press;

Cantillon, B. (2013), Beyond Social Investment. Which Concepts and Values for Social Policy-Making in Europe? In Cantillon, B and F. Vandenbroucke (eds), (2013), Reconciling work and poverty reduction, How successfull are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press;

Hemerijck, A. (2013), The Reform Capacities of European welfare states, In Cantillon, B and F. Vandenbroucke (eds), (2013), Reconciling work and poverty reduction, How successfull are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press;

Giddens, A. (2001), A treia cale. Renașterea social-democrației, Iași: Polirom;

Popescu, L. (2004), Politicile sociale est-europene intre paternalsim de stat si responsabilitate individuala, Cluj:PUC, p.230;

Schubert, K, P. De Villota, J. Kuhlmann (2016), Challenges to European Welfare Systems, Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, p.855

Van Lancker, K. and Joris Ghysels (2013), Who Benefits from Investment Policies? The Case of Family Activation in European Countries in Cantillon, B and F. Vandenbroucke (eds), (2013), Reconciling work and poverty reduction, How successfull are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press;

Verbist, G. and Manos Matsaganis (2013), The Redistributive Capacity of Services in the EU in Cantillon, B and F. Vandenbroucke (eds), (2013), Reconciling work and poverty reduction, How successfull are European welfare states?, Oxford: Oxford University Press;

Wiener, A., T. Diez (2009), European Integration Theory,ed.2, Oxford: Oxford University Press

 

Resurse on-line:

Social Protection Systems MISSOC, URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en ( 29 noiembrie 2017)

European Commission (2017), Helping unemployed creating their own work in the new economy URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8035&furtherPubs=yes (28.11.2017)

E. C, (2017), Social Protection Committee annual report 2017, URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8035&furtherPubs=yes

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% proiect – evaluare finală: scris (40%) + susţinere orală a proiectului (20%)

Criterii de evaluare:

Prezentarea în formă redactată şi oral a unui eseu final asupra unei componente a sistemului de protecţie socială/politică naţională sectorială la alegere conform următoarei structuri:Introducere şi motivaţie; caracteristicile politicii; comparaţia cu o altă ţară membră UE; efectele asupra familiei şi individului; aspecte critice; bibliografie . Lista va include numai textele citate în lucrare. Minimum 5 lucrări.

Lungime: 8-10 pagini pentru eseu individual, 16-18 pentru eseu de grup (2 persoane), 23-25 pagini pentru eseu de grup (3 persoane).

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – Evaluarea continua a activităţii studentului în cadrul cursului (rezolvarea  temelor oferite pe parcurs)

Criterii de evaluare

Teme oferite pe parcurs:

 1. Planurile analizei comparative a politicilor sociale din UE
 2. Analiza comparativă a patru ţări cu privire la o politică sectorială (I), pe baza de date MISSOC
 3. Analiza comparativă a patru ţări cu privire la o politică sectorială (II), pe baza de date  MISSOC.

 

Obiective generale

 • Studierea relaţiilor dintre cadrul european al politicii sociale şi politicile sociale naţionale. Formarea competenţelor de analiză comparativă.

Obiective specifice

La sfârșitul acestui curs masterandul va putea să:

 • operaţionalizeze planurile analizei comparative a politicilor sociale atât global cât şi sectorial;
 • înţeleagă relaţia dintre cadrul european al politicii sociale şi politicile sociale naţionale;
 • analizeze critic tendinţele şi schimbările politicilor sociale naţionale în contextul evoluţiilor economice internaţionale