S4: Tutoriat de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR 8040
Predare: seminar 1h, lucrare practică 4h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Adina Rebeleanu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Seminar/laborator

 

1. Alegerea temei lucrării şi întocmirea unei lucrări de dizertație
2. Cercetarea preliminară a temei şi întocmirea listei de referinţe bibliografice.
3. Tehnica luării notiţelor.
4. Operaţiile de bază ale întocmirii unei lucrări din domeniul ştiinţelor sociale.
5. „Genuri” de scrieri în ştiinţele sociale.
6. Sistematizarea materialului. Organizarea timpului şi outline-ul.
7. Parafraze şi citate. Note şi referinţe bibliografice.
8. Problema plagiatului.
9. Întocmirea planului de cercetare, precum şi a planului lucrării.
10. Prezentarea rezultatelor de cercetare într-o lucrarea de dizertație.
11. Forma finală a planului de cercetare, pregătirea dizertației.
12. „Cele zece porunci” sau cele zece concepte fundamentale referitoare la tehnica cercetării şi redactării lucrărilor în ştiinţele sociale.

Bibliografie

Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale.  Iași: Polirom.
Chelcea, S. (2001).  Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Ilut, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Polirom.
Rotariu, T., Iluț. P. (2001). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie și practică.  Iași: Polirom.
Rotariu, T. (1994). Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Curs univ., Catedra de Sociologie a UBB, Cluj.
Tutty, L.M., Rothery, M.A., Grinell Jr., R., M. (2005). Cercetarea calitativă în asistența socială. Faze, etape și sarcini. Iași: Polirom.
Blaikie, N. (2000). Designing Social Research. Cambridge: Polity Press.
Creswell, J. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. London: Sage.
Mărginean, I. (1999). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.
Yin, R. (2005). Studiul de caz. Designul, colectarea și analiza datelor. Iași: Polirom.
Silverman, D. (2005). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării,  textului și interacțiunii. Iași: Polirom.
Rebeleanu, A. (2017). Suport de curs Tutoriat de cercetare și elaborarea lucrării de disertație.
Rotariu, T. (1999). (coord.). Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași: Polirom.

 

SEMINAR/LABORATOR

 

Metode de evaluare

  • 100% – evaluarea prezentărilor

Criterii de evaluare:

  • prezentarea planului complet al lucrării de disertaţie (40%) şi prezentarea pe etape de lucru a lucrării de disertaţie (3 etape) (60%)

 

 

Obiective generale

  • Disciplina oferă noțiuni teoretice, aspecte privind metodologia și deprinderile de cercetare necesare pentru elaborarea lucrării de disertație.

Obiective specifice

  • cunoașterea cerințelor de redactare a textului științific
  • cunoașterea stilului de citare, conform normelor științifice în vigoare
  • cunoașterea criteriilor de etică a cercetării științifice
  • cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică utilizate în domeniul asistenței sociale
  • cunoașterea design –ului cercetării și a modului de prezentare a rezultatelor cercetării (prezentarea unui raport de cercetare)