S4: Stagiu de cercetare empirică în vederea elaborării disertaţiei

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR3042
Predare: lucrare practică 5h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 4, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Dan Chiribucă
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Conţinuturi

  • Aplicarea unor metode cantitative sau calitative de culegere, sistematizare și analiză a datelor, în funcție de cadrul metodologic al dizertației;
  • Reflecția asupra limitelor cercetării, avantajele și dezavantajele utilizării unei anumite metode de cercetare în raport cu obiectivele dizertației;

 

 

Lucrări practice

  • 100% – verificări pe parcurs

 

Obiective generale

  • Dobândirea de competențe de cercetare empirică independentă

Obiective specifice

  • Însușirea unor competențe specifice de cercetare empirică calitativă sau cantitativă, în funcție de tematica dizertației și metodologia adoptată.