S2: Asistarea copiilor expuşi conflictelor familiale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR7121
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 2, Masteratul european în drepturile copiilor

Rusu Dan Octavian
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1 si 2

Noțiuni introductive în problematica copiilor expuși conflictelor din familie. Divorțul, calea până la divorț și suferințele copiilor afectați de divorțul părinților. Drepturile copiilor- cadrul legislativ şi juridic care îi protejează de abuzuri- de orice fel din partea părinților și a adulților implicați în creșterea lor și tulburările mintale și emoționale care pot să apară ca urmare a conflictelor în familie.

Bibliografie

 1. A Developmental Approach to Understanding and Helping Children of Conflicted and Violent Divorce, Janet R. Johnston, PhD Vivienne Roseby, PhD Kathryn Kuehnle, PhD, Copyright 2009 Springer Publishing Company,
 2. Divorcing Children, Children’s Experience of Their Parents’ Divorce Ian Butler, Lesley Scanlan, Margaret Robinson, Gillian Douglas and Mervyn Murch, LLC Jessica Kingsley Publishers London and New York, First published in the United Kingdom in 2003
 3. CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI SURSA: http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventie_ONU_drepturile_copilului_2010.pdf
 4. CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI versiunea scurtă http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventia_ONU_pentru_copii_2010.pdf
 5. Ghid juridic privind promovarea şi respectarea drepturilor copilului, editat 2014 Salvați Copiii
 6. Elemente din Codul Penal referitoare la copiii expuși conflictelor din familie http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Cod%20Penal%20-%202009.pdf
 7. Emergency Department Handbook Children and adolescents with mental health problems Edited by Tony Kaplan, The Royal College of Psychiatrists 2009

Săptămâna 3 si 4.

Practici legislative internaţionale referitoare la măsuri şi intervenţii de suport pentru copiii expuși conflictelor din familie. Luarea de decizii privitoare la minori în caz de divorț al părinților și măsuri de evitare a expunerii acestora conflictelor părinților. Codul familiei cu referire la divorț, drepturile și obligațiile părinților

Bibliografie

 1. Legea 272/2004, Actualizata 2016, privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 2. Codul familiei -actualizat 2017, Capitolul 2 – Filiatia, Capitolul 4 Obligatia de intretinere, Titlul III Ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane Capitolul 1 Ocrotirea minorului

Bibliografie

 1. http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_familiei.php
 2. http://euroavocatura.ro/legislatie/1223/Legea_272_2004,_Actualizata_2016,_privind_protectia_si_promovarea_drepturilor_copilului

Săptămâna 5.

 1. Diagnosticul complex şi evaluarea stării psihologice a copilului expus conflictelor din familie: principiile evaluării, evaluarea psihosocială complexă, obiectul evaluării, tipuri de evaluare, scopul evaluării, metodologia evaluării, intervenția psihologică și prevenția decompensărilor.

Bibliografie:

 1. Christopher A. Kearney-Social Anxiety and Social Phobia in Youth Characteristics, Assessment, and Psychological Treatment, 2005 Springer Science + Business Media, Inc.
 2. Preventing Childhood Obesity Health in the Balance, Committee on Prevention of Obesity in Children and Youth Food and Nutrition Board Board on Health Promotion and Disease Prevention, Jeffrey P. Koplan, Catharyn T. Liverman, Vivica I. Kraak, Editors, Copyright 2005 by the National Academy of Sciences.
 3. The 7 Fatal Mistakes Divorced and Separated Parents Make, Shannon R. Rios Copyright © 2009 Shannon R. Rios Life Threads Books Evergreen, Colorado

Săptămâna 6.

 1. Repere principale în recuperarea si integrarea socială, școlară a copiilor expuși conflictelor din familie. Violența domestică cauze și efecte-modalități de combatere și prevenire.

Bibliografie:

 1. DSM-5, APA, 2013
 2. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014, http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_prevenirii_violentei_familie.php
 3. 199 Noul Cod Penal Violenţa în familie Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie, https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-199
 4. Motivarea Deciziei nr.264 din 27 aprilie 2017, http://juri.ro/motivarea-deciziei-nr-264-din-27-aprilie-2017-a-ccr-curtea-a-constatat-ca-sintagma-in-cazul-in-care-convietuiesc-din-cuprinsul-dispozitiilor-art-5-lit-c-din-legea-nr-217-2003-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie-incalca-dispozitiile-consti

Săptămâna 7 si 8

Tulburările emoționale ale copiilor expuși conflictelor din familie. Clasificare. Etiologie. Particularități diferențiatoare, Stresul Posttramumatic, tulburări de atașament

Bibliografie:

 1. Emotion Regulation in Couples and Families Pathways to Dysfunction and Health, edited by Douglas K. Snyder, Jeffry A. Simpson, and Jan N. Hughes, AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION Washington, DC 2006
 2. DSM-5, APA, 2013
 3. PTSD in Children and Adolescents, EDITED BY Spencer Eth, M.D. Copyright © 2001 American Psychiatric Publishing,

Săptămâna 9

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ – INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI, DREPTURILE PĂRINȚILOR. OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR FAȚĂ DE COPII, ACTIVITĂȚI INTERZISE PĂRINȚILOR

Bibliografie:

1.CODUL PENAL ȘI NOUL COD CIVIL

 1. Stoica-Constantin Ana – „Conflictul interpersonal – prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor”, Ed. Polirom, 2004.

Săptămâna 10

MEDIEREA CONFLICTELOR ŞI MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN FAMILIILE AFLATE ÎN CONFLICT.

Bibliografie:

 1. AUTORITATEA PĂRINTESCĂ – DIANA FLAVIA BARBUR, ED. Hamangiu 2016
 2. Renegotiating Family Relationships Divorce, Child Custody, and Mediation second edition Robert E. EMERY, ©2012 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Street, New York, NY 10012
 3. Applying Family Systems Theory to Mediation A Practitioner’s Guide Wayne F. Regina, Copyright © 2011 by University Press of America,® Inc.
 4. Mediation in Family Disputes Principles of Practice Third Edition, MARIAN ROBERT, Published by Ashgate Publishing Limited, 2008

Săptămâna 11, 12, 13 Executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori și asistarea psihologică a minorilor in tot acest timp.-legislație, teorie și studii de caz.

Bibliografie:

 1. AUTORITATEA PĂRINTESCĂ: DIANA FLAVIA BARBUR, ED. Hamangiu 2016
 2. Boncu Ştefan, (2005), „Procese interpersonale”, Editura Institutul European, Iaşi;
 3. Nuţă Adrian, (2004), „Abilităţi de comunicare”, Editura SPER, Bucureşti;
 4. Messinger Joseph, (2011), „Dicţionar ilustrat al gesturilor”, Editura Litera;
 5. Christopher A. Kearney-Social Anxiety and Social Phobia in Youth Characteristics, Assessment, and Psychological Treatment, 2005 Springer Science + Business Media, Inc.
 6. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_257_2013_modificare_legea_272_2004_protectia_promovarea_drepturilor_copilului.php, punctul 46. Articolul 89 se modifică.

Săptămâna 14

Managementul familiilor cu conflicte, Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Bibliografie:

 1. Ghergut, Alois (2003), Managementul serviciilor de asistenta psihopedagogica si sociala. Ghid practic, Editura Polirom, Iasi
 2. BEHAlVING BADLY Aversive Behaviors in Interpersonal Relationships Edited by Robin M. Kowalski  American Psychological Association Washington, DC
 3. http://salvaticopiii.ro/upload/p0001000100030001_Situaţia%20copiilor%20ai%20căror%20părinţi%20sunt%20plecaţi%20la%20muncă%20în%20străinătate.pdf
 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, https://avocatnet.ro/articol_48393/Părinții-plecați-in-străinătate-și-ar-putea-vizita-pe-banii-statului-copiii-rămași-in-țară.html
 5. Din 2018, părinții plecați în străinătate vor avea mai multe obligații de îndeplinit, https://avocatnet.ro/articol_46174/Din-2018-părinții-plecați-in-străinătate-vor-avea-mai-multe-obligații-de-indeplinit.html
 6. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_257_2013_modificare_legea_272_2004_protectia_promovarea_drepturilor_copilului.php

 

 

SEMINAR

S1 – Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
S2 – Practici legislative internaţionale referitoare la măsuri şi intervenţii de suport
S3 – diagnostic si evaluare pentru persoanele cu copiii expuși conflictelor din familie
S4 – studii de caz
S5 – studii de caz
S6 – diagnostic clinic la copiii expuși conflictelor
S7 – demonstrații practice: terapia copiilor expuși conflictelor, consilierea familiilor aflate in conflict

 

 

Bibliografie curs:

1. DIANA FLAVIA BARBUR, AUTORITATEA PĂRINTESCĂ, ED. Hamangiu 2016
2. KEVIN CORCORAN JOEL FISCHER Measures for Clinical Practice A SOURCEBOOK Third Edition
Volume 1. Couples, Families, and Children, Copyright C 1994, 2000 by Joel Fischer and Kevin Corcoran
Blum, R., 2011, Psihologia pozitivă, Ed. Lider, București.
Bonchiș, E., 2011, Familia și rolul ei în educarea copilului, Ed. Polirom, Iași.
Botiș-Matanie, A., Axente, A., 2009, Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești, Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
Nolte, D., Harris, 2008, Copiii învață ceea ce trăiesc, R., Ed. Humanitas, București.
Stan, E., 2004, Despre pedepse și recompense în educație, Ed. Institutul European, Iași.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educației familiale, Ed. Polirom, Iași.

 

 

Bibliografie seminar:

 

Dryden, W., DiGiuseppe, R., 2003, Ghid de terapie rational-emotivă și comportamentală, Ed. RTS, Cluj-Napoca.

Vallieres, S., 2010, Trucuri psihologice pentru părinți. Cum să ne educăm copilul (3-6 ani), Ed. Polirom, Iași.

Vernon, A., 2002, Ce, Cum, Când în terapia copilului și adolescentului. Manual de tehnici de consiliere și psihoterapie, Ed. RTS, Cluj-Napoca.

Wycoff, J., Unell, B., 2002, Disciplină fără țipete și palme. Soluții concrete pentru problemele de comportament ale preșcolarilor, Meteor Press, București.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test de cunoștințe

Criterii de evaluare:

Studenții vor cunoaște bazele teoretice privind copiii expuși conflictelor din familie, vor identifica actorii sociali și vor dezvolta proiecte cu teme ce vizează de:

 • identificarea surselor de sprijin pentru acești copii;
 • strategii de combatere a comportamentalor discriminatorii față de aceștia. Se mai cere și formularea de exemple concrete și de soluții la situații problematizate din protecția copiilor

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – corectarea micro-proiectului de cadrul didactic titular de seminar. Notarea se face în funcție de originalitatea materialului şi corectitudinea  bibliografiei folosite

Criterii de evaluare

 • 2.50p (50%) participare activă la discuţii
 • 5.00  micro-proiect  individual sau grup pe o temă aleasă din domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

Standard minim de performanţă:
• 4 prezenţe la seminar si 6 prezențe la curs sunt necesare pentru intrarea în examenul scris şi luarea în considerare a punctajului acumulat în activităţile de seminar.
• Pentru nota minimă, studentul trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul de la nota examenului scris (grilei), respectiv să îi fie acceptate toate temele de seminar. In cazul nerealizării acestor condiții, studentul nu va putea promova examenul. In cazul realizării parțiale a referatelor si temelor de casă, acestea vor putea fi luate în considerare la reinscrierea la examen, respectiv la curs.
• Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea eseului
• Studiul de caz trebuie să dovedească comunicarea cu un copil sau cu părintele unui copil aflat în dificultate

Obiective generale

Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale legate de protecţia copiilor expuși conflictelor din familie atât în plan psihologic, social cât şi în plan legislativ, determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare, a integrării lor sociale şi comunitare.

Sintetic:

 • înțelegerea de către studenți a principiilor fundamentale în abordarea copiilor expuși conflictelor din familie,
 • cunoașterea modelelor de organizare și de desfășurare a activității în relațiile cu copiii expuși conflictelor din familie,
 • aprofundarea specificului metodelor de cercetare și de: consiliere/ terapie în domeniul copiilor expuși conflictelor din familie dar și a famiilor acestora,
 • înțelegerea problemelor psihosociale implicate de specificul profilului psihologic al copiilor expuși conflictelor de familie dar și a familiilor acestora in general,

Obiective specifice

Studenţii trebuie:

–     să utilizeze în mod adecvat conceptele analitice majore din sfera relaţiilor dintre copiii expuși conflictelor din familie, familiior acestora şi mediul social;

–     să diferenţieze între variatele perspective teoretice despre individ, mediul social şi variabilele ecologice,

–     să identifice variatele dimensiuni ale comportamentelor  şi mecanismelor psiho-sociale implicate in sfera de viața copiilor expuși conflictelor din familie;

–     să descrie factorii sociali care influenţează comportamentul părinților aflați în conflict dar şi modul în care ei poate influenţa factorii şi mediul social.

-să cunoască pârghiile legislative care acționează în favoarea protecției copilului în situațiile de abuz-de orice fel – asupra copilului

–     să identifice aplicaţiile psihologiei sociale, psihologiei generale, psihopedagogiei speciale, psihiatriei, psihologiei dezvoltarii, dreptului si legislatiei, politicilor antidiscriminative in domeniul asistentei sociale a copiilor expuși conflictelor din familie;

Pe parcursul cursului urmărim să întărim/dezvoltăm:

–     responsabilizarea şi înzestrarea cu o gândire metaanalitică asupra unor aspecte profesionale, etice dar şi cotidiene,

–     manifestările prosociale, toleranţă în raport cu copiii expuși conflictelor din familie dar și atitudini suportive de remediere a situației față de familiile acestora,

Informaţii despre procesele şi noţiunile dobândite raportate la moduri diferite de manifestare, evidenţiăm diferenţele culturale.

Redactarea unor texte ştiinţifice, utilizarea internetului şi căutarea articolelor on-line.

În cadrul microproiectelor se va lucra în echipe, fapt ce va implica coordonarea şi gestiunea corectă a sarcinilor, se va diminua prejudecata faţă de anumite minorităţi şi se va reconsidera criterrile de a evalua o persoană.

 

 

 

.