S2: Modelarea GIS a proceselor demografice şi social-economice

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite:
Cod: AMR0154
Predare: curs 1h, lucrare practică 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Analiza Datelor Complexe

Titus Man
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Geografie
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

1. Managementul bazelor de date şi instrumente de analiză spaţială:
Baze de date spaţiale şi atribut în ArcGIS
Instrumente de analiză spaţială în ArcGIS
Importul şi exportul datelor
2. Măsurarea distanţelor şi a timpului
Modelare spaţială,
Modele de reţea
3. Ajustarea şi interpolarea spaţială:
Ajustarea
Interpolarea punctelor
Interpolarea suprafeţelor
4. Modelarea zonelor de influenţă a centrelor urbane:
Modelul Reilly
Modelul Huff
Modele de regresie
5. Metode GIS de măsurare a accesibilităţii:
Modele de gravitaţie
6. Funcţii GIS pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale
Funcţii liniare şi non-liniare
7. Analiza componentelor principale, analiza factorială şi analiza cluster – aplicaţii GIS în analiza fenomenelor socio-economice

 

SEMINAR

1. Managementul bazelor de date şi instrumente de analiză spaţială:
Baze de date spaţiale şi atribut în ArcGIS
Instrumente de analiză spaţială în ArcGIS
Importul şi exportul datelor
2. Măsurarea distanţelor şi a timpului
Modelare spaţială,
Modele de reţea
3. Ajustarea şi interpolarea spaţială:
Ajustarea
Interpolarea punctelor
Interpolarea suprafeţelor
4. Modelarea zonelor de influenţă a centrelor urbane:
Modelul Reilly
Modelul Huff
Modele de regresie
5. Metode GIS de măsurare a accesibilităţii:
Modele de gravitaţie
6. Funcţii GIS pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale
Funcţii liniare şi non-liniare
7. Analiza componentelor principale, analiza factorială şi analiza cluster – aplicaţii GIS în analiza fenomenelor socio-economice

Bibliografie curs

Bernhardsen, T. – Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway, 1997.
Heywood I., Cornelius S., Carver S., (1995), An Introduction to Geographical Information Systemms, Longman, Harlow, England
Imbroane A.M., Moore D. – Iniţiere în GIS şi Teledetecţie, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 1999.
Kennedy Melita, Kopp S., Understanding Map Projection, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
Minami M., Using ArcMap, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002
Vieneau Aleta, Using ArcCatalog, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
Zeiler M., Modeling our world, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
***, What is ArcGIS, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.

 

Bibliografie seminar

 

Bernhardsen, T. – Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway, 1997.
Heywood I., Cornelius S., Carver S., (1995), An Introduction to Geographical Information Systemms, Longman, Harlow, England
Imbroane A.M., Moore D. – Iniţiere în GIS şi Teledetecţie, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 1999.
Kennedy Melita, Kopp S., Understanding Map Projection, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
Minami M., Using ArcMap, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002
Vieneau Aleta, Using ArcCatalog, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
Zeiler M., Modeling our world, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.
***, What is ArcGIS, ESRI press, Redland, CA, USA, 2002.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 50% –  evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene

Criterii de evaluare:

 • verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite
 • gradul de asimilare a terminologiei de specialitate
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele noi asimilate

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% – colocviu de verificare a cunoştinţelor practice

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
 • operarea cu softurile geoinformaţionale

Obiective generale

 • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea GIS.
 • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.

Obiective specifice

 • Înţelegerea principiilor de bază, a aparaturii şi a metodelor folosite la modelari GIS.
 • Capacitatea de realizare a unui proiect de cercetare complex pornind de la achiziţia datelor până la fazele de postprocesare şi integrare în modelarea GIS.