S3: Antropologie economică

InfoProfesorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 6
Cod: ALM3319
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Antropologie
Regim opţional: materie opțională pentru Sociologie, Resurse umane și Asistență socială
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Descriere: Cursul de antropologie economică urmărește două obiective principale: însușirea noțiunilor de bază pentru studiul antropologic al relațiilor economice și familiarizarea cu cele mai importante contribuții și dezbateri din cadrul subdisciplinei. Fiecare dintre temele angajate este dezvoltată în jurul unui text reprezentativ, fie o contribuție teoretică majoră, fie un studiu de caz relevant. Este absolut necesară parcurgerea cu atenție a fiecărui text.
Acces texte pentru studenți înrolați la acest curs.
Florin Faje
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: florinfaje@socasis.ubbcluj.ro

 • Introducere. Economia umană
 • Antropologia economică și economia politică
 • Antropologia economică și economia politică II
 • Relații de producție
 • Relații de producție – Studiu de caz circuitul economic al zahărului
 • Distribuție și schimb
 • Distribuție și schimb – Studiu de caz apariția culorii albastre
 • Consum
 • Consum – Studiu de caz: nașterea blugilor
 • Perspective în antropologia economică – Analiza regională
 • Economia politică a României contemporane
Acces texte pentru studenți înrolați la acest curs.

 • Introducere. Economia umană (Curs – 8 Octombrie 2018/Seminar – 15 Octombrie 2018)

Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani. 2010. Ch.1: Building the Human Economy Together. In Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani (Eds.) The Human Economy: A Citizen’s Guide. Cambridge, Malden, MA: Polity Press, p. 1-20.

 • Antropologia economică și economia politică (Curs – 15 Octombrie 2018/Seminar – 22 Octombrie 2018)

Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press, p. 55-99.

 • Antropologia economică și economia politică II (Curs – 22 Octombrie 2018/Seminar – 29 Octombrie 2018)

 Robotham, Don. 2005. Political Economy. In Carrier, James (Ed.) A Handbook of Economic Anthropology, Cheltenham, Northamption: Edward Elgar Publishing, p. 41-58.

 • Reproducerea socială (Curs – 29 Octombrie 2018/Seminar – 5 Noiembrie 2018)

Narotzky, Susana. 1997. New Directions in Economic Anthropology. London, Chicago: Pluto Press. Capitolul 4 – Social Reproduction, p. 158-189.

 • Relații de producție (Curs – 5 Noiembrie 2018/Seminar – 12 Noiembrie 2018)

Wolf, Eric R. 2010 [1982]. Europe and the People without History. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. Foreword by Thomas Hylland Eriksen; Introduction, p. 3-24, 3. Modes of Production, p. 73-101.

 • Relații de producție – Studiu de caz circuitul economic al zahărului (Curs – 12 Noiembrie 2018/Seminar – 19 Noiembrie 2018)

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books, p. 3-73.

 • Distribuție și schimb (Curs – 26 Noiembrie 2018/ Seminar – 3 Decembrie 2018 – În 26 Noiembrie nu avem seminar!!!)

Parry, Jonathan, Maurice Bloch (Eds.). Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. Introducere, p. 1-33.

 • Distribuție și schimb – Studiu de caz apariția culorii albastre (Curs – 3 Decembrie 2018/Seminar – 10 Decembrie 2018)

Taussig, Michael. 2010 [1980]. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Part I: Fetishism: The Master Trope, p. 3-40; 5. The Devil and the Cosmogenesis of Capitalism, p. 93-111.

 • Consum (Curs – 10 Decembrie 2018/Seminar – 17 Decembrie 2018)

Miller, Daniel. 1995. Consumption as the Vanguard of History: a Polemic by Way of an Introduction. In Miller, Daniel. Acknowledging Consumption: a Review of New Studies. London: Routledge, p. 1-57.

 • Consum – Studiu de caz naşterea blugilor (Curs – 17 Decembrie 2018/Seminar – 7 Ianuarie 2019)

Miller, Daniel, Sophie Woodward (Eds). 2011. Global Denim. Oxford, New York: Berg. Introducere, Capitolele 4 si 7.

 • Analiza regională în antropologia economică (Curs – 7 Ianuarie 2019/Seminar – 14 Ianuarie 2019)

Narotzky, Susana, Gavin Smith. 2006. Immediate Struggles: People, Power and Place in Rural Spain. Berkeley: University of California Press. 1. Toward an Anthropological Framework for Studying Contemporary Europe, p. 1-32; 8. The Culture of Politics, the Politics of Culture, p. 169-202.

 • Economia politică a României contemporane (Curs – 14 Ianuarie 2019)

Ban, Cornel. 2014. Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc. Cluj: Editura Tact. Introducere, Cap. 6, Cap. 7, Epilog.

CURS ÎN REGIM PRINCIPAL [pentru specializarea Antropologie]:

Metode de evaluare

 • 40% examen scris curs
 • 30% examen parțial
 • 20% prezentare seminar
 • 10% prezența seminar (minim 9 prezențe)

CURS REGIM OPȚIONAL [pentru specializarea Sociologie și Resurse Umane]:

Metode de evaluare 

 • 100% examen scris curs
 • opţional: un examen parțial , unde studenții pot obține un maxim de 4 puncte din nota finală

Obiective principale:

 • Înțelegerea noțiunilor de bază din antropologia economică și economia politică
 • Înțelegerea importanței etnografiei în studiul relațiilor economice
 • Utilizarea adecvată a conceptelor însușite în raportarea la fenomene economice din trecut și prezent
 • Familiarizarea cu principalele direcții și dezbateri din cadrul subdisciplinei
 • Familiarizarea cu studii exemplare de antropologie economică