S2: Analiză şi intervenţie organizaţională

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR 8022
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Emil-Lucian Crişan
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: emil.crisan@ubbcluj.ro

Curs

 

 1. Managementul firmei – definire, conținut, funcții, Managementul timpului ca management personal
 2. Managementul proiectelor – conceptul de proiect, definirea, planificarea și implementarea proiectelor:
  • Elementele specifice ale unui proiect și deosebirile față de managementul clasic;
  • Etapele unui proiect și etapele managementului unui proiect;
  • Definirea proiectului: analiza stakeholderilor, construirea unui plan inițial al proiectului (project charter);
  • Planificarea proiectului: stabilirea scopului proiectului – analiza problemei utilizând Ishikawa, realizarea structurii detaliate a produsului / impactului vizat, stabilirea obiectivului general, stabilirea obiectivelor specifice, stabilirea granițelor/ scopului proiectului;
  • Planificarea proiectului: planificarea activităților și a bugetului – realizarea structurii detaliate a activității, detalierea activităților, construirea diagramei de condiționare a activităților, construirea diagramei Gantt, construirea bugetului proiectului;
  • Planificarea proiectului: elemente conexe – managementul riscurilor, managementul resurselor umane, managementul comunicării cu stakeholderii;
  • Implementarea proiectului: elemente de bază privind coordonarea, monitorizarea, evaluarea și finalizarea proiectelor.
 3. Diagnosticul organizațional și intervenția organizațională – identificarea problemei, analiza cauzelor, generarea soluțiilor, implementarea proiectelor de schimbare organizațională:
  • Identificarea problemelor organizaționale prin utilizarea sistemelor de management al performanței, utilizarea Balanced Scorecard și a abordării sistemice a organizației;
  • Identificarea problemelor organizaționale prin evaluarea nevoilor stakeholderilor și prin utilizarea tehnicilor statistice de analiză a datelor anterior culese de sistemele de management al performanțelor;
  • Utilizarea unor metode pentru analiza cauzelor problemei: diagrama de corelație, histograma, diagrama Ishikawa;
  • Utilizarea unor metode pentru generarea soluțiilor privind eliminarea cauzelor problemei: Brainstorming, Tehnica Delphi, Metoda Triz;
  • Utilizarea unor tehnici pentru testarea soluțiilor: simulare, implementare pilot la nivel de organizație, teste economice (analiza cost-beneficiu, pragul de rentabilitate, indicatori financiari);
  • Utilizarea unor alternative moderne de implementare a schimbării organizaționale: proiectele organizaționale, proiectele de tip Six-Sigma, cercurile calității.

 

Seminar

 • Realizarea elementelor privind managementul general al unei organizații și managementului timpului personal
 • Realizarea elementelor aferente planificării proiectelor (conform detalii curs: analiză stakeholderi, plan inițial, obiectivele proiectului, structura detaliată a activității, detalierea activităților, diagramele de condiționare și Gantt, bugetul proiectului, planul de management al riscurilor)
 • Realizarea elementelor aferente intervenției organizaționale (documentație aferentă identificării problemelor, identificării cauzelor, generării de soluții, implementării proiectelor de schimbare organizațională)

Bibliografie curs:

 1. Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009.
 2. Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001.
 3. Dahlgaard JJ, Kristensen K, Kanji GK. Fundamentals of total quality management: process analysis and improvement: Routledge; 2005.
 4. Evans JR, Lindsay WM. The management and control of quality: South-Western College Publishing, 1999.
 5. Hoyle, D. and J. Thompson, ISO 9000: 2000: auditing using the process approach, Butterworth-Heinemann, 2002.
 6. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul calității totale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011.
 7. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
 8. Kemp, S., Quality management demystified, McGraw-Hill, 2006.
 9. McCarty, T., Daniels, L., Bremer, M. and Gupta, P., The Six Sigma black belt handbook, McGraw-Hill New York, 2005.
 10. Association for Project Management  (2006), The APM Body of Knowledge 5th Edition – Definitions;
 11. British Standards Institute (2000), BS6079-1: Guide to Project Management;
 12. Ferguson, C. (2011), PRINCE2 for small-scale projects, The Stationery Office, www.axelos.com/gempdf/PRINCE2_Small_Scale_Projects_White_Paper.pdf, accesat 06.06.2014;
 13. Gareis, R. (2005), Happy Projects, Manz Verlag, Vienna;
 14. Maylor, H. (2010 ), Project Management, 4th Edition, Harlow, Pearson Education;
 15. Office of Government Commerce (2009), An introduction to PRINCE2: Managing and Directing Successful Projects, UK;
 16. Project Management Institute (2004), Project Management Body of Knowledge.

Bibliografie seminar:

 1. Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009.
 2. Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001.
 3. Dahlgaard JJ, Kristensen K, Kanji GK. Fundamentals of total quality management: process analysis and improvement: Routledge; 2005.
 4. Evans JR, Lindsay WM. The management and control of quality: South-Western College Publishing, 1999.
 5. Hoyle, D. and J. Thompson, ISO 9000: 2000: auditing using the process approach, Butterworth-Heinemann, 2002.
 6. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul calității totale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011.
 7. Ilieș, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
 8. Kemp, S., Quality management demystified, McGraw-Hill, 2006.
 9. McCarty, T., Daniels, L., Bremer, M. and Gupta, P., The Six Sigma black belt handbook, McGraw-Hill New York, 2005.
 10. Association for Project Management  (2006), The APM Body of Knowledge 5th Edition – Definitions;
 11. British Standards Institute (2000), BS6079-1: Guide to Project Management;
 12. Ferguson, C. (2011), PRINCE2 for small-scale projects, The Stationery Office, www.axelos.com/gempdf/PRINCE2_Small_Scale_Projects_White_Paper.pdf, accesat 06.06.2014;
 13. Gareis, R. (2005), Happy Projects, Manz Verlag, Vienna;
 14. Maylor, H. (2010 ), Project Management, 4th Edition, Harlow, Pearson Education;
 15. Office of Government Commerce (2009), An introduction to PRINCE2: Managing and Directing Successful Projects, UK;
 16. Project Management Institute (2004), Project Management Body of Knowledge.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • Înțelegerea conceptelor și a noțiunilor juridice specifice dreptului muncii;
 • Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor specifice dreptului muncii;
 • Înțelegerea importanței valorilor sociale ocrotite prin raporturile de drept al muncii;
 • Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi contra studiate.
 • Capacitatea de a soluționa cazurilor practice generate de derularea raporturilor de muncă.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% Proiect realizat de către fiecare student, conţinând: analiza stakeholderilor, planul iniţial, scopul şi obiectivele proiectului, structura detailată a activităţii, detaliile activităţii, diagrama de condiţionare a activităţilor, diagrama Gantt, bugetul proiectului
 • 20% Evaluarea continua a activității studentului în cadrul cursului (rezolvarea celor 2 teme oferite pe parcurs)

Criterii de evaluare:

 • Realizarea planului unui proiect conform elementelor prezentate în cadrul cursului și exercițiilor avute la seminarii
 • Teme oferite pe parcurs

 

Obiective generale

 • Obiectivul principal al cursului este constituit de realizarea analizei și intervenției organizaționale, în acest sens cursanții vor acumula cunoștințe necesare identificării pe baza datelor a problemelor organizaționale, respectiv vor dobândi principalele instrumente și tehnici utilizabile în generarea de soluții și implementarea acestora.

Obiective specifice

 1. Aprofundarea conceptelor generale legate de organizație, management, funcțiuni manageriale, funcțiuni ale firmei, management al timpului;
 2. Aprofundarea de către cursanți și utilizarea practică a elementelor necesare realizării unui proiect, ca instrument principal utilizabil în realizarea intervenției organizaționale;
 3. Utilizarea principalelor instrumente și tehnici necesare diagnosticului organizațional, definirii problematicii organizaționale, analiza cauzelor, generarea de soluții, respectiv implementarea acestora.