Evaluarea politicilor şi programelor sociale (în limba engleză)

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR 8031
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Paul Teodor Hărăguş
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

 

Săptămâna 1-2. Introducere. Familiarizarea cu tematica cursului. Ce este evaluarea programelor? De ce trebuie să evaluăm un program? Rolul şi funcţiile evaluării de program în practica asistenţei sociale.

Terminologii şi concepte (evaluare, intervenţie, servicii sociale, client, stakeholders, administratori, practicieni şi finanţatori etc.) Perspectivele diferite ale evaluarii şi viziunea integrata. Teoria în evaluarea de programe şi „theory based evaluation”.

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 3-22; Cojocaru (2009).

 

Săptămâna 3. Standarde de calitate în asistenţa socială din România. Ordonanţa nr. 68 din 28.08.2003 privind serviciile sociale, Ordinul nr. 383 din 06.06; L 292/2011; Ordinul 424/2014; L 197/2012.

Tema 1. Legislatia din Romania privind evaluarea serviciilor sociale.

Sarcini individuale (1): Analizati standardele de calitate dintr-un domeniu specific al asistentei sociale din Romania (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3459-2014-08-11-ordin-mmfpspv) si comparaţi-l cu un standard de calitate din alta tara (UE sau membra OECD).

 

Săptămâna 4. Perspective asupra evaluării. Tipuri de evaluare a programelor. Abordarea externă vs. abordarea internă. Metode calitative şi cantitative de evaluare – 2 exemple: calitativ (evaluarea unui proiect de intervenţie într-o comunitate de consumatori de droguri) şi cantitativ (evaluarea unor centre familiale).

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 27-49.

Kazi (2003) cap. 4 (p. 42-61), cap. 5 (p.62-94)

Tema 2: Identificaţi (in literatura de specialitate, în practica/serviciul Dvs., etc.) un proiect/raport/articol de evaluare de program şi analizaţi-l din perspectivele teoretice studiate.

 

Săptămâna 5. Designul unui program centrat pe client. Obiective, activităţi. Modelul Logic al Programului.

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 53-82.

McLaughlin, J and Jordan G pag. 7-32 în Wholey et al. 2004

Taylor-Powell, E. & Henert, E. (2008) http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/pdf/lmguidecomplete.pdf

Tema 3: Studiind un proiect/raport/articol de evaluare de program descoperit la tema 3, identificați care este Modelul Logic al Programului. Este acesta explicit? Daca nu, trasaţi dvs. un astfel de Model Logic al Programului.

 

Săptămâna 6. Cadrul larg al planificării unei evaluări

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 87-115.

Tema 4: din articolele oferite la întâlnire (din revista Research on Social Work Practice) alegeţi un articol şi descrieţi cadrul larg al evaluărilor folosite.

 

Săptămâna 7. Implementarea unei evaluări

Lectura: Love A. 63-97 în Wholey et al. 2004

 

Săptămâna 8. Tipuri de evaluari: 1. Evaluarea nevoilor. 2. Evaluarea procesului. 3. Evaluarea rezultatelor. 4. Evaluarea eficienței.

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 121-242.

Wholey, Joseph S., Hatry, Harry P., Newcomer,  Kathryn E. (Eds.) (2004)

Tema 5: Folosind acelaşi articol (ales la sarcina individuală anterioară) identificaţi ce tip de evaluare a fost folosit şi argumentaţi.

 

Săptămâna 9: Evaluarea nevoilor. De ce anume au nevoie?

Lectura: Royse et al (2009); Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 121-154.

 

Săptămâna 10: Evaluarea de proces. Ce fac, cu ce se ocupă?

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 155-190.

 

Săptămâna 11: Evaluarea rezultatelor. Au succes? Şi-au îndeplinit obiectivele?

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag. 191-220.

 

Săptămâna 12. Evaluarea eficienţei. Rezultatele au meritat toată munca?

Lectura: Unrau, Gabor, Grinell (2008) pag.221-242.

 

Săptămâna 13-14. Prezentarea lucrărilor finale şi a consideraţilor critice.

Lucrarea finală: Pornind de la o situaţie dată (un proces intern la locul de munca sau un program social al unei organizaţii) construiţi un plan de evaluare după indicaţiile primite.

Tema 6: Consideraţii critice asupra unor programe de evaluare. Studenţii vor trebui să noteze câte o lucrare a unui coleg, argumentând nota acordată. Această notă va intra în calculul final al notei pentru evaluarea finală.

 

Bibliografie

1. Cojocaru, Şt. (2009). Clarifying the theory-based evaluation. Revista de cercetare şi intervenţie socială. 26: 77-86. http://www.rcis.ro/images/documente/rcis26_05.pdf
2. Kazi, Mansoor (2003). Realist evaluation in practice. Health and social work. London: SAGE.
3. Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupeţu, Iuliana, Popescu, Raluca (2003). “Evaluarea serviciilor sociale Holt, în România”, Calitatea Vietii, XIV, nr. 1. http://www.iccv.ro/oldiccv/romana/revista/rcalvit/pdf/cv2003.1.a01.pdf
4. Royse, David, Staton-Tindall, Michele, Badger, Karen and Webster, J. Matthew (2009). Needs assessment. NY: Oxford Univ. Press.
5. Taylor-Powell, E. & Henert, E. (2008) Developing a Logic Model: Teaching and Training Guide. Madison, WI: University of Wisconsin-Extension, Program Development and Evaluation, http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/pdf/lmguidecomplete.pdf
6. Unrau, Yvonne A., Gabor, Peter A., and Grinnell, Richard M. Jr (2007). Evaluation in social work : the art and science of practice. 4th ed. NY: Oxford University Press.
7. Wholey, Joseph S., Hatry, Harry P., Newcomer, Kathryn E. (Eds.) (2004). Handbook of practical program evaluation, 2nd Ed., San Francisco: Jossey-Bass Publ.
Resurse on-line:
European Comission – Evalsed: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm
CDC Program Evaluation: http://www.cdc.gov/eval/resources/index.htm

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 60%  notarea se face în funcţie de originalitatea materialului, consistența părţii teoretice şi adecvarea metodelor de cercetare la tema propusă.

Criterii de evaluare:

  • Evaluarea finală: pornind de la o situaţie dată (un proces intern la locul de muncă sau un program social al unei organizaţii) construiţi un plan de evaluare.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 40% – două teme 20%

Criterii de evaluare

  • Evaluarea continuă a activităţii studentului în cadrul cursului (rezolvarea a cel puțin 2 teme oferite pe parcurs)

 

Obiective generale

  • Intenția cursului este de a asigura studenților de la nivel masterat din domeniul asistenței sociale abilități de bază în evaluarea programelor sociale. Acest curs constituie o introducere în tematica evaluării de programe, așa cum este folosită în practica asistenței sociale iar printre avantajele pe care studenții le vor dobândi se numără și cele legate de abilitatea lor de a conduce evaluări, dar și de a citi critic alte evaluări de programe sau chiar practica asistenței sociale.

Obiective specifice

La sfârșitul acestui curs studentul trebuie să:

  • Poată participa activ în programele de evaluare a activității de asistenta socială din propria instituție, în primul rând ca și subiect al evaluării.
  • Poată participa activ la programele de evaluare ca și membru în echipa de evaluare.
  • Să devină un consumator a literaturii profesionale din domeniul evaluării.
  • Să devină un producător critic de literatură profesională de evaluare.
  • Să fie pregătit pentru a gândi critic, mai ales când vine vorba despre producerea, analiza si interpretarea datelor relevante pentru practica asistenței sociale.