S1: Limbaje de Interogare Structurate şi Visual Basic pentru Aplicații

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR0151
Predare: curs: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Petru Vârlan
Delivery Manager
Paddy Power Betfair
E-mail: petru.virlan@gmail.com
Introducere in SQL

Curs 1: Concepte privind bazele de date
– Caracteristicile bazelor de date
– Componentele bazelor de date
– Analiza de system
– Modelul entitate relatie

Curs 2: Limbajul de programare SQL
– Prezentare generala a limbajului SQL
– Extragerea datelor

Curs 3: Limbajul de programare SQL
– Operatiuni de inserare a datelor
– Operatiuni de modificare a datelor
– Operatiuni de stergere a datelor

Curs 4: Limbajul de programare SQL
– Sortarea datelor
– Filtrarea datelor
– Filtrarea avansata a datelor

Curs 5: Limbajul de programare SQL
– Sumarizarea datelor
– Gruparea datelor

Curs 6: Limbajul de programare SQL
– Utilizarea subinterogarilor
– Relatiile dintre tabele

Curs 7: Limbajul de programare SQL
– Tehnici de legare a tabelelor

Curs 8: Limbajul de programare SQL
– Utilizarea view-urilor
– Proceduri stocate
– Modalitati de lucru cu un server-ul de baze de date

Curs 9: Manipularea datelor utilizand Microsoft Excel
– Importarea datelor
– Curatarea datelor
– Standardizarea datelor

Curs 10: Manipularea datelor utilizand Microsoft Excel si VBA
– Utilizarea meniului Macro in Microsoft Excel
– Introducere in limbajul de programare Visual Basic pentru Aplicatii

Curs 11: Manipularea datelor utilizand Microsoft Excel si VBA
– Manipularea datelor utilizand Visual Basic pentru Aplicatii

Curs 12: Metode optime de manipulare a datelor
– Studii de caz in manipularea datelor, intre Excel, VBA si SQL, privind usurinta in utilizare si performanta in executie

Concluzii si recapitulare

Bibliografie 

 • Viescas, Hernandez, SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL (3rd Edition), Addison-Wesley Professional; 3 edition (June 21, 2014), ISBN: 978-0321992475
 • Larry Rockoff, The Language of SQL: How to Access Data in Relational Databases 1st Edition, Cengage Learning PTR
 • Richard Mansfield, Mastering VBA for Microsoft Office 2016 3rd Edition, Kindle Edition,  Sybex;
 • Maayan Poleg, Excel VBA: for Non-Programmers (Programming in Everyday Language) (Volume 1), 2013, CreateSpace Independent Publishing Platform
 • CURS/SEMINAR:

  Metode de evaluare

  • 50% test grilă
  • 30% proiect final
  • 20% prezente

  Criterii de evaluare:

  • examen final
  • proiect
  • lucru individual (teme)
  • prezentare curs/seminar

  Obiective generale

  • Cunoașterea metodelor principale de manipulare a datelor folosind SQL
  • Însușirea principiilor de baza de programare și a metodelor VBA pentru Office.

  Obiective specifice

  • Dobândirea abilităţilor practice legate de manipularea bazelor de date: selectare, filtrare, unire, agregare, modificare, folosind SQL;
  • Eficientizarea lucrului în Office folosind VBA: macro-uri, ferestre de dialog, programare de aplicații pentru Word, Excel, PowerPoint