S2: Metodologia cercetării calitative în asistenţa socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR 0122
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Maria-Carmen Pantea
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: maria.pantea@ubbcluj.ro

Curs

1. Prezentarea generala a tematicii cursului, a structurii și surselor de informare. Prezentarea standardelor de evaluare minime, medii si maximale. Comunicarea de către studenți a nevoilor/ așteptărilor cu privire la curs.
2. Cantitativ și calitativ în științele sociale. Dileme și tensiuni
3. Designul unei cercetări calitative (I): scopul, cadrul conceptual.
4. Designul unei cercetări calitative (II): Formularea întrebărilor de cercetare și operaționalizarea lor
5. Interviul. Implicații pentru interpretare cu ajutorul NVivo (Compararea succesivă, codarea deschisă și axiala, eșantionarea teoretica, memos, diagrame).
6. Focus-grupul. Implicații pentru interpretare cu ajutorul NVivo
7. Observația. Tipuri de observație și integrarea lor în analiza cu ajutorul Nvivo.
8. Metode participative de colectare a datelor calitative (Jurnalul, harta, fotografia, Participatory Rural Appraisal)
9. Cercetarea-actiune
10. Analiza documentelor cu ajutorul Nvivo.
11. Validitatea și fidelitatea în cercetarea calitativa. Asigurarea fidelității cu ajutorul NVivo
12. Elemente de etică în cercetare. Protecția datelor în Nvivo.
13. Limite în utilizarea Nvivo pentru interpretarea datelor calitative.
14. Sinteza cursului, clarificări.

 

Seminar

 • Familiarizarea cu setările Nvivo: principalele caracteristici, structura și personalizarea paginii de lucru, funcțiile de baza în analiza.
 • Crearea unui proiect în Nvivo. Importarea documentelor și a materialelor multimedia, crearea de materiale noi, setarea cazurilor și a atributelor. Exerciții
 • Clasificarea materialului în teme. Tehnici de codare. Exerciții
 • Introducerea elementelor de interpretare proprie. Adnotări, memos, crearea legăturilor intre texte, stabilirea de relații și seturi. Exerciții
 • Munca în echipa. Utilizarea elementelor care permit interpretarea simultana, compararea analizelor.
 • Vizualizarea informației prin metode de căutare selectiva, elaborarea hărților și generarea de modele de vizualizare a relațiilor dintre teme.
 • Raportarea datelor calitative. Exportarea informației și tehnici de prezentare a rezultatelor.

Bibliografie curs:

Chelcea, Septimiu (2007)  :  Metodologia cercetarii sociologice. Bucuresti: Editura ECONOMICA
Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods, vol. 1-2. Sage, Thousand Oaks.
Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii. Iasi: Polirom.
QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18

Bibliografie facultativa:
Maxwell, J.A. (2005). Qualitative research design. An interactive  approach. NY: SAGE.

 

Bibliografie seminar:

QSR. NVivo 8 tutorials. URL:  http://www.qsrinternational.com/support_tutorials.aspx?productid=18

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% examen

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a opera cu concepte specifice analizei calitative

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% evaluare pe parcurs

Criterii de evaluare:

 • Capacitatea de a realiza un interviu care sa respecte principiile cercetării calitative
 • Capacitatea de a interpreta date calitative folosind un program computerizat

 

Obiective generale

 • Să formeze capacitatea de culegere și interpretare a  datelor calitative cu ajutorul unui program computerizat

Obiective specific

 • Să familiarizeze studenții cu principiile cercetării calitative
 • Să familiarizeze studenții cu terminologia specifică interpretării datelor calitative (e.g. codare, cazuri, atribute, seturi).
 • Să prezinte etapele interpretării datelor calitative, cu ajutorul unui program computerizat
 • Să prezinte avantajele și limitele interpretării datelor calitative cu ajutorul unui program computerizat