Psihologia vârstelor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod:PLR1069
Predare: curs 2h, 1h seminar
Limba de predare: română
Tip: obligatoriu, semestrul 3, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Titular activităţi de curs: cercet. dr. Georgiana Susa-Erdogan
Titular activităţi de seminar: drd. Gabriela Urian, drd. Andreea Barbu
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS/SEMINAR

 

 1. Teorii ale dezvoltării de-a lungul vieţii
 2. Etapa prenatală
 3. Naşterea. Caracteristici de dezvoltare ale nou-născutului
 4. Dezvoltarea cognitivă în primul an de viaţă
 5. Dezvoltarea socio-emoţională în primul an de viaţă
 6. Caracteristici ale dezvoltării fizice, cognitive şi socio-emoţionale în perioada 1 – 3 ani
 7. Etapa preşcolară – dezvoltare fizică, cognitivă şi socio-emoţională
 8. Caracteristici ale dezvoltării în perioada şcolară mică (copilăria mijlocie)
 9. Caracteristici ale dezvoltării în perioada adolescenţei I
 10. Caracteristici ale dezvoltării în perioada adolescenţei II
 11. Caracteristici în perioada adultă tânără
 12. Caracteristici ale dezvoltării în perioada adultă de mijloc
 13. Vârsta a treia – funcţionare fizică şi cognitivă
 14. Analiza integrativă a dezvoltării pe tot parcursul vieţii

 

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 40% – examen scris
 • 30% – proiect aplicativ

Criterii de evaluare

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestor

 • realizarea unei lucrări pentru demonstrarea capacităţii de analiză critică a conceptelor şi teoriilor dezvoltării

 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – examen scris

Criterii de evaluare

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestora

 

 

Obiective generale

 • familiarizarea cu principalele caracteristici tipice ale dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului

 

Obiective specifice

 • cunoaşterea principalelor abordări teoretice ale psihologiei dezvoltării
 • cunoaşterea rolului factorilor genetici şi de mediu în dezvoltare
 • înţelegerea modificărilor ontogenetice apărute pe parcursul vieţii
 • realizarea de observaţii ale comportamentului aplicând cunoştinţele învăţate