S1: Baze de date şi explorarea lor prin vizualizare

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR0152
Predare: lucrare practică: 4h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Norbert Petrovici
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: norbert.petrovici@ubbcluj.ro

Introducere

1: Producerea datelor
– Etapele unei analize a datelor;
– Tipuri de cariere în analiza datelor;
– Guvernanța datelor într-o organizație;
– Calitatea datelor organizaționale;
– Clasificările;
– Atribuirea de numere;
– Tabele de date independente și relaționale.

2: Organizarea și sinteza datelor
– Tipuri de statistică;
– Tipuri de statistica descriptivă;
– Sintetizarea datelor
– Frecvente;
– Grafice univariate calitative si cantitative;

3: Statistică univariată
– Tendință centrală;
– Amplitudine și dispersie;
– Forma distribuției;
– Grafice univariate de dispersie.

4: Grafice bivariate
– Relația dintre două variabile;
– Tipuri de relații în funcție de scală;
– Relații dintre variabile și sinteza datelor;
– Tipologia graficelor bivariate.

5: Principii de design
– Utilizarea formelor: Proporții, Accente, Unitate, Echilibru, Similaritate, Contrast, Ierarhie, Mișcare;
– Utilizarea fonturilor: Fonturi Serife/San-Serife; Mărime font; Combinarea fonturilor; Contraste;
– Utilizarea culorilor: Teoria culorii, Palete de culori;
– Iconografie.

6: Reprezentarea datelor geografice
– Tipuri de hărți;
– Elementele unei hărți;
– Reprezentarea datelor spațiale.

7: Reprezentarea seriilor de timp
– Ce sunt seriile de timp;
– Componentele unei serii de timp: zgomot, sezonalitate, ciclicitate, trend;
– Medii mobile;
– Graficul cu linii pentru serii de timp.

8: Interconectarea tabelelor complexe
– Date relaționale și tabele interconectate;
– Date geografice, serii de timp și tabele atribut complexe;

9: Dashborduri I
– Elementele unui dashbord
– Tipologii de dashborduri
– Exemple de dashborduri

9:Stroytelling
– Elementele unui povesti cu date
– Structura unei povesti
– Exemple de dashborduri

10: Infografice
– Elementele unui infografic;
– Tipologii de infografice;
– Instrumente pentru construirea unui infografic.

11: Raportare
– Tipuri de rapoarte;
– Elementele unui raport;
– Erori de raportare;
– Erori frecvente in compoziția graficelor;

Concluzii & Recapitulare

 • Dumitru Oprea, Gabriela Mesnita, Florin Dumitriu – Analiza sistemelor informaționale
 • BABOK V3 – A guide to the business analysis body of knowlege – International Institute of Business Analysis
 • Marin Fotache – SQL. Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL si SQL Server
 • Manole Velicanu, Gheorghe Matei – Tehnologia Inteligenta Afacerii
 • Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa – Business Intelligence. Teorie și practică
 • Ralph Kimball, Margy Ross – The Data Warehouse Toolkit, 3rd Edition
 • Managing and Directing Successful Projects with PRINCE2 – AXELOS
 • Archit Sood, Neha Sinha, Shashank Dewjee, Wei Zhao – Tableau Tutorial
 • QlikTech International AB – Concepts in Qlik Sense

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris;
 • 30% teme pentru acasă;
 • 20% prezenţă curs.

Criterii de evaluare:

 • examen scris;
 • 3 teme pentru acasă care acoperă temele majore de la curs și laborator;
 • prezență pentru minim 10 cursuri și laboratoare.

 

Obiective generale

 • Cunoașterea conceptelor principale de baze de date și asimilarea componentelor principale care însumează o soluție de Business Intelligence

Obiective specifice

 • Dobândirea abilității de a abstractiza structuri și fluxuri de date
 • Dezvoltarea abilităților de analiza a sistemelor informaționale
 • Creșterea capacității de a lucra cu soluții de baze de date și Business Intelligence și de a alege cele mai bune tehnologii informaționale pentru a implementa acestor tipuri de soluții