S1: Bazele statisticii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR0150
Predare: curs: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe

Ionuț Földes
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: ionut.foldes@ubbcluj.ro

1. Introducere în tematica disciplinei. Populație, eșantion, variabile, scale
2. Prezentarea interfeței de lucru și elemente ale limbajului de programare R
3. Gestionarea datelor folosind limbajul de programare R


4. Introducere în statistica univariată. Distribuții de frecvențe și reprezentări grafice
5. Măsuri ale tendinței centrale
6. Măsurarea dispersiei
7. Forma distribuției. Curba normală, distribuția binomială și distribuția Poisson


8. Introducere în statistica bivariată. Tabele de cotingență
9. Teste de semnificație. Coeficienți de intensitate a relațiilor statistice. Ipoteze statistice
10. Compararea a două medii și testarea diferenței statistice dintre două populații
11. Testarea diferenței statistice dintre mai multe populații
12. Analiza de corelație
13. Analiza de regresie simplă


14. Recapitulare și concluzii

Bibliografie

 • Agresti, Alan (2019). An Introduction to Categorical Data Analysis, ediția a 3-a. Wiley Publishing.
 • Agresti, Alan și Finlay, Barbara (2009). Statistical Methods for the Social Sciences. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Cramer, Duncan și Howitt, Dennis (2004). The SAGE Dictionary of Statistics. A Practical Resource for Students in the Social Sciences. Londra: SAGE Publications.
 • Heumann, Christian și Schomaker Shalabh, Michael (2016). Introduction to Statistics and Data Analysis With Exercises, Solutions and Applications in R. Cham: Springer.
 • R Core Team (2020). R Language Definition, versiunea 4.0.2 (cel puțin). Accesibil la https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-lang.html.
 • Wolfe, Douglas A. și Schneider, Grant (2017). Intuitive Introductory Statistics. Cham: Springer.
Verificare pe parcurs: 40% din nota finală
– Constă în efectuarea a două teme individuale pe baza unor cerințe date.

Verificarea finală: 60% din nota finală
– Sub forma unui examen practic, pe o durată de timp definită și cu cerințe care includ realizarea de analize de date și discutarea rezultatelor.

Obiective generale

 • Cunoaşterea și utilizarea practică a principalelor metode de construire și interpretare a indicatorilor statistici în analiza datelor sociale.

Obiective specifice

 • Dobândirea de cunoștințe teoretice şi practice despre construirea indicatorilor statistici.
 • Capacitatea de a folosi date sociale și baze de date pentru a calcula indicatori statistici.
 • Înțelegerea modalităților de a interpreta statistic diferiții indicatori.
 • Capacitatea de a folosi rezultatele analizelor în interpretarea argumentativă în relație cu ipoteze formulate pe baza unor teorii sociologice.