S1: Fundamentele publicităţii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 7
Cod: AMR1112
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Delia Bălaş (Balaban)
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS/SEMINAR

1. Introducere, agenția de publicitate
2 Agenția de publicitate, scurt istoric al dezvoltării agențiilor de publicitate in România
3. Mixul de marketing , funcțiile publicității, tipologia publicitară
4. Rolul creativității în publicitate, invitat special din industria de profil
5. Noțiunea de imagine, transferul de imagine / partea I
6. Noțiunea de imagine, transferul de imagine / partea II
7. Poziționarea
8. Planificarea publicitară, obiectivele publicității, fluxul de dezvoltare a unui produs publicitar
9. Strategia publicitară
10. Elementele campaniei publicitare, partea 1
11. Publicitate prin social media, invitat special din industria de profil
12. Elementele campaniei publicitare, rolul media partea II
13. Publicitate și social media
14. Recapitulare

 

Balaban, Delia Cristina, Publicitatea de la planificarea strategică la implementarea media, Polirom, Iași, 2009.

Petre, Dan şi Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei, comunicare.ro, 2006

Petrescu, Dacinia Crina, Creativitate si investigare in Publicitate, Carpatica, Cluj-Napoca, 2002.

Russel, Thomas, Lane, Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, 2002

 

 

CURS/SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 100% examen scris

Criterii de evaluare:

  • Studenții vor da un examen scris în care vor trebui să demonstreze înțelegerea și recunoașterea conceptelor studiate în prealabil.

 

Obiective generale

  • Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul comunicării publicitare

Obiective specifice

  • Formarea unui limbaj de specialitate
  • Dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării publicitare
  • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC), inclusiv a new media
  • Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
  • Cunoașterea elementelor de bază ale unei campanii publicitare și aplicarea acestora în cadrul unui proiect speciafic la seminar