S1: Grupuri marginale şi excludere socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR2030
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Cercetare Sociologică Avansată

Gabriel Troc
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Curs introductiv: Prezentare generală a romilor în Europa de Est: controversa asupra numărului, asupra clasificării și a unității lor ca grup etnic. Synopsis al istoriei discriminării romilor în această parte a Europei și al eforturilor prezente pentru o mobilizare etno-politică a elitei acestora. Romii văzuți de majoritari ca figură a “Celuilalt” în cadrul societății “noastre”.
2. Problema originii romilor: Romii văzuți ca “egipteni”; teza originii indiene; modelul diasporei; teza indigenistă. Cazul rudarilor/băieșilor/vătrașilor interpretat prin teza indigenistă a lui Judith Oakely.
3. Reprezentări europene ale țiganilor: între ipostaza “sălbăticului” și cea a exotismului romantizat. Locul ocupat de către romi în construcția și exploatarea “primitivului”. Diferite forme de “primitivism”: de la canibalii Americii și expunerea colonială a oamenilor “exotici”, la diferite forme de exploatare a primitivismului în arta modernistă.
4. Situația romilor în Balcani înainte de secolul XX: Teorii ale migrației romilor. Problema scalviei romilor în Moldova și Țara Românească: cauzele ei economice și politice.
5. Grupuri de romi “tradiționali”: Clasificări ale paradigmei gypsyloriste. Metagrupuri (Nordic, Carpatic, Balcanic) și metadialecte. Structura socială și instituțiile grupurilor tradiționale.
6. Clasificări ale romilor înainte de cel de-al Doilea Război Mondial: Implicații ale clasificărilor “ștințifice” ale romilor pentru politica fascistă și nazistă. “Holocaustul uitat”: deportarea romilor din România, Ungaria și spațiul ex-Yugoslav în timpul celui de-al doilea război mondial. Specificul acțiunilor fasciste împotriva romilor în raport cu alte persecuții anterioare.
7. Romii în timpul socialismului: Strategii de integrare/asimilare a grupurilor de romi. Implicații asupra transformărilor stilului de viață, culturii, situației sociale și comportamentului economic. O atenție particulară va fi acordată cazulrilor din România, Ungaria și Cehoslovacia.
8. Teorii despre cultura romilor: 1. Tradiționalismul: perspectiva interioară orientată spre căutarea originilor, a autenticității și a trăsăturilor culturale. 2. “Cultura sărăciei”: perspectiva outsiderului orientată spre explicarea marginalității și delicvenței. 3. Cultura reactivă: un construct antropologic emic-ethic. Forme culturale ale grupurilor tradiționale: romani butji (munca), mehrime (impuritatea rituală), kris (tribunalul), mulo (sufletele morților); čoxano (spiritele malefice).
9. Diferența de gen în cazul grupurilor de romi “tradiționali”: Norme, practici și tabuuri care susțin diferența de gen în cadrul grupurilor de romi. Rolul structural al diferenței de gen in reproducerea distincției social-culturale dintre romi și “gadjo” (ne-romi).
10. Studiu de caz I: Relația dintre construcția etnicității și statutul social și economic a două comunități de romi din Transilvania
a. Comunitatea de cărămidari din cartierul “Brazilia”, din localitatea Nușfalău/Sălaj
11. Studiu de caz II: Relația dintre construcția etnicității și statutul social și economic a două comunități de romi din Transilvania
b. Comunitatea de gabori din Sîntana de Mureș
12. Analiză studii de caz: Analiza comparativă a studiilor de caz prezentate la cursurile 10 și 11
13. Discursul etnic al elitei romilor: Contextul istoric și social al emergenței unor elite ale romilor. Partide politice, grupuri tradiționale cvasi-politice, organizații nonguvernamentale. Politici cu privire la romi după 1990: între discriminarea pozitivă și integrarea prin asimilare.
14. Probleme asociate cu reprezentarea unui grup marginal: Critica antropologică a reprezentării Celuilalt. Dificultăți, riscuri și limite în reprezentarea grupurilor marginale în cadrul științelor sociale. În ce mod poate antropologia critică sprijini activismul civic al elitei romilor?

 

Seminar

1. Problema evaluării populației de romi:
Se vor discuta textele:
a.Michael Stewart – The Time of the Gypsies/ Introduction: The Lowest of the Low, Westview, London, 1997, pp. 1-13
b. Leo Lucassen, Wim Willems, Annemarie Cottaar – Gypsies and Other Itinerant Groups/ Introduction; The History of the Gypsy Studies, St. Martin’s Press, New York, 1988, pp. 1-35
c. Gheorghe Nicolae – Roma Gypsy Ethnicity in Eastern Europe, Social Research, # 4/1991, pp. 829-844
Se proiectează fragmente din filmul Gadjo Dilo de Tony Gatliff.
2. Teza originii indiene : argumente istorice și lingvistice:
Se vor prezenta și discuta textele:
a. Angus Fraser – Ţiganii/ Origini; Primele migraţii, Humanitas, Bucureşti, 1998, pp. 17-49
b. Judith Okely – The Traveller Gypsies/ Historical Categories and Representations, Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 1-27
3. Reprezentarea romilor în studiile și enciclopediile anterioare secolului XX: Se vor prezenta și discuta textele:
a. Leo Lucassen, Wim Willems, Annemarie Cottaar – Gypsies and Other Itinerant Groups/ The Church of Knowledge: Representations of Gypsies in Encyclopaedias, Martin’s Press, New York, 1988, pp. 35-52
b. Alcida Rita Ramos – A Concise Dictionary of Received Prejudice/ Nomadism, Serie Antropologia, Brasilia, 1997, pp. 18-25
c. Ian Hancock – Duty and Beauty, Possesion and Thruth: “Lexical Impoverishment” as Controle, in Diana Thong (ed), Gypsies. An Interdisciplinary Reader, Garland Publishing Inc., New York, 1998, pp. 115-126
4. Situația romilor în Balcani înainte de secolul XX:
Se vor prezenta și discuta textele:
a. Angus Fraser – Ţiganii/ În Imperiul Bizantin şi în Balcani, Humanitas, Bucureşti, 1998, pp. 51-65
b. Zoltan Barany – The East European Gypsies/ The Gypsies in Imperial and Authoritarian States, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 83-95
c. Viorel Achim – Ţiganii în istoria României/ Ţiganii în Ţările Rimâne în Evul Mediu. Robia, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, pp.31-64
5. Situația grupurilor tradiționale în țările Europei Centrale și de Est: Studenții vor fi împărțiți în grupuri pentru a prezenta situația specifică din următoarele țări/arii: Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Russia, spațiul ex-Yugoslav.
6. “Holocaustul uitat”: Proiecție de film urmată de dezbatere: The Forgotten Holocaust. The Persecution of Gypsies by the Nazis, de George Case
Bibliografie pentru dezbatere:
a. Michael Burleigh, Wolfgang Wippermann – The Racial State: Germany, 1933-1945/ The Persecution of Sinti and Roma, and Other Ethnic Minorities, Cambridge University press, Cambridge, 1991, pp. 113-135
b. Gilad Margalit – The Uniqueness of the Nazi persecution of the Gypsies, in Romani Studies, vol. 10, #2/2000
c. Viorel Achim – Ţiganii în istoria României/ Politica faţă de ţigani a regimului Antonescu, Editura Rnciclopedică, Bucureşti, 1998, pp. 133-152
7. Politica privitoare la romi în timpul socialismului: între ideologie și ipocrizie – Se va prezenta și discuta textul:
Zoltan Barany – The East European Gypsies/ The Roma Under State Socialism, Cambridge University press, Cambridge, 2002, pp. 112-153
8. Forme ale culturii romilor “tradiționali”: Se vor prezenta și discuta textele:
a. Judith Oakely – Cultural ingenuity and travelling autonomy: not copying, just choosing, în Th. Acton; Gary Mundy (ed.), Romay Culture and Gypsy Identity, University of Hertfordshire Press, Hertfordshire, 1997, pp. 188-203
b. Michael Stewart – The Time of the Gypsies/ Marginality, Resistance and Ideology, Westview Press, London, 1997, pp. 232 – 246
c. Lev Tcherenkov, Stephane Laederich – The Roma, vol.2, Schwabe Verlag Basel, 2004, Cap. Folktales
9. Rolul femeii în structura socială a grupurilor de romi “tradiționali”: Se vor prezenta și discuta textele:
a. Carol Miller _ American Roma and the Ideology of Defilement, in Diane Thong (ed), Gypsies. An Interdisciplinary Reader, Garland Publishing Inc, New York, 1998, pp. 201-217
b. Rena M. Cotton – Sex Dichotomy Among the American Kalderash Gypsies, in Diane Thong (ed), Gypsies. An Interdisciplinary Reader, Garland Publishing Inc, New York, 1998, pp. 220-232
c. Michael Stewart – The Time of the Gypsies/ The Shame of the Body, Westview Press, London, 1997, pp. 204-23

Se proiectează și discută fragmente din filmul Across the Tracks, de Michael Stewart
10. Studiu de caz I: Prezentare a cercetării empirice și a rezultatelor ei (metodologie; date colectate: interviuri, fotografii, filme etc.; analiza datelor)
11. Studiu de caz II: Prezentare a cercetării empirice și a rezultatelor ei (metodologie; date colectate: interviuri, fotografii, filme etc.; analiza datelor)
12. Problema sărăciei extreme: Se proiectează și dezbate filmul Wasteland, de Andrei Schwartz
13. Mișcări politice ale romilor: strategii și discursuri – Se va discuta pe marginea textului Barany Zoltan – Ethnic Mobilization and the State: the Roma in Eastern Europe, in Ethnic and Racial Studies, #2/1998 și a unei selecții de texte din revista Romathan /Than rromano

1. Goffman, E.: 1963, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Penguin Books
2. Wilson, W. J.: 1987, The Truly Disadvantaged, Chicago, University of Chicago Press
3. Szelenyi, Ivan and Rebecca Emigh (eds): 2000, Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Praeger Publishers
4. Achim Viorel : 1998, Ţiganii în istoria României, Editura Enciclopedică, Bucureşti
5. Stewart, Michael: 1997, The Time of the Gypsies, London, Westview
6. Bottero, Wendy: 2005, Stratification: Social division and inequality, London, Routledge
9. Barany, Zoltan: 2002, The East European Gypsies, Cambridge, Cambridge University Press
10. Hills J., J. Le Grand and D. Piachaud (eds): 2002, Understanding Social Exclusion, Oxford, Oxford University Press

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 50% realizarea unui portofoliu individual, care presupune colectarea și interpretarea unor date, informații, materiale de presă, momente etnografice etc. (portofoliul va fi evaluat în saptamâna 8 și la finalul cursului

Criterii de evaluare:

 • însușirea informațiilor predate

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 25% proiect de grup (care va fi axat pe prezentarea situației romilor într-una dintre țările din Europa Centrală și de Est; se desfășoară în saptămîna 5
 • 25% participare la dezbaterile din cadrul seminarului

Criterii de evaluare:

 • abilitatea de documentare și participare în cadrul unui proiect de grup

 • implicare în activitățile curente ale seminarului

Obiective generale

 • Cursul urmărește să îi familiarizeze pe studenți cu informațiile istorice de bază cu privire la grupurile de romi din Europa Centrală și de Est, precum și cu situația lor contemporană din această regiune;

Obiective specifice

 • Să prezinte principalele teorii produse în câmpul studiilor despre romi;
 • Să clarifice situația particulară a romilor în raport cu alte grupuri etnice sau sociale din Europa și să evidențieze mecanismele sociale, culturale și economice care produc discriminarea constantă la care sunt supuși romii în Europa;
 • Să îi facă pe studenți conștienți de necesitatea unei atitudini empatice față de romi în interpretarea diferitelor cunoștințe/informații “de la sine înțelese”, promovate atât în cercetările științifice, cât și în discursurile publice și în mass-media;
 • Să îi facă pe studenți conștienți atât în legătură cu dificultățile cât și cu responsabilitățile implicate în cercetarea/reprezentarea textualizată a unui grup etnic defavorizat istoric;
 • Să creeze abilitățile pentru analiza diferitelor discursuri despre romi, proprii diferitelor școli de gândire, precum și pentru a surprinde implicațiile politice care rezultă din acestea.