S1: Introducere în sociologie

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2101
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 1, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: fundamentală

Paul-Teodor Hărăguş
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

1. Introducere. Probleme organizatorice.
2. Perspectiva sociologică; Studiul sociologiei
3. Individ și societate; Socializare, cultură și identitate
4. Diferențiere socială și stratificare. Clase sociale
5. Diferențiere socială și stratificare: Gen; Etnie
6. Familii și gospodării; Familiile în context social
7. Test (Verificare pe parcurs în săptămâna 7)
8. Educația. Educația în context social. Structuri și procese în interiorul școlilor
9. Religia. Religie și schimbare socială.
10. Devianță. Construcția socială a infracționalității și devianței. Teorii ale infracționalității și devianței.
11. Muncă și timp liber. Structura ocupațională. Muncă domestică, non-muncă și timp liber
12. Stat, putere, participare politică și mișcări sociale
13. Media. Proprietate și control în media. Conținutul media. Efectul audienței
14. Teorii sociologice – de la sociologia clasică la cea modernă.

 

 

SEMINAR

 

La seminarul de Introducere în Sociologie evaluarea activității studentului va fi continuă. Punctajul de la seminar va fi câștigat din: 1p (10%) participare activă la discuții; 1p (10%) eseu individual pe tema aleasa din cele discutate la seminar și 1p (10%) referat/recenzie a unei lucrări sau articol primit la seminar. Notarea se face în funcție de originalitatea materialului si corectitudinea bibliografiei folosite.

Seminar 1. Introducere. Probleme organizatorice.
Seminar 2. Perspectiva sociologică; Studiul sociologiei
Seminar 3. Individ și societate; Socializare, cultură și identitate
Seminar 4. Diferențiere socială și stratificare. Clase sociale
Seminar 5. Diferențiere socială și stratificare: Gen; Etnie
Seminar 6. Familii și gospodării; Familiile în context social
Seminar 7. Schimbări în familie și căsătorie
Seminar 8. Educația. Educația în context social. Structuri și procese în interiorul școlilor
Seminar 9. Religia. Religie și schimbare socială. Mișcări religioase
Seminar 10. Devianță. Construcția socială a infracționalității și devianţei. Măsurarea și structura infracționalității. Teorii ale infracționalității și devianţei.
Seminar 11. Muncă și timp liber. Structura ocupațională. Muncă domestică, non-muncă și timp liber
Seminar 12. Media. Proprietate și control în media. Conținutul media. Efectul audienței
Seminar 13. Teorii sociologice – de la sociologia clasică la cea modernă.
Seminar 14. Recapitulare. Prezentare punctaj seminar.

 

 1. Albrow, Martin (1999). Sociology: the Basics. Routledge.
 2. Bauman, Zygmunt și May, Tim (2008). Gândirea sociologică. București: Humanitas.
 3. Giddens, Anthony (2010). Sociologie. ed. a 5-a. Bucuresti: All.
 4. Henslin, James (2010). A down to earth sociology. Introductory readings. New Jersey: Pearson Education.
 5. Macionis, John & Benokraitis, Nijole (2003). Seeing Ourselves: Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in Sociology. 6th, Prentice Hall.
 6. Mihu, Achim (2008). Sociologie. Cluj: Eikon.
 7. Rotariu, Traian, Iluț, Petru (coord.)(1996). Sociologie. Cluj-Napoca: Mesagerul.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 30% + 40% = 70% – 2 examene scrise complexe (parțial în săptămâna 7 plus examen final): întrebări cu răspuns liber + întrebări tip grilă + scurt eseu

Criterii de evaluare

 • fiecare item din chestionarul de examen va fi evaluat cu un punctaj, în funcție de complexitatea lui. Punctajul va fi specificat pe test.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 10%+10%+10% = 30% – eseu + referat + participare activă la seminar

Criterii de evaluare

 • 1p (10%) participare activă la discuții.
 • 1p (10%) eseu individual pe tema aleasa dintre cele discutate la seminar.
 • 1p (10%) referat/recenzie a unei lucrări sau articol primit la seminar.

 

Obiective generale

 • Intenția cursului este de a asigura studenților înmatriculați în anul I la specializarea Asistență Socială o introducere în sociologie ce explorează procesele sociale actuale dar și acelea din trecut, responsabile de modul în care arată societatea contemporană. Studiul sociologiei trebuie să stimuleze interesul pentru studiul problemelor sociale, culturale și politice dar trebuie să conducă și la adoptarea unei abordări analitice, riguroase și raționale. Cursul constituie o fundație pentru ideile și conceptele de bază din sociologie. Pe lângă aceasta oferă o incursiune în studiul unor subiecte importante cum ar fi: familia, inegalitățile sociale, educația, religia, devianța, media etc.

 

Obiective specifice

În urma absolvirii cu succes a disciplinei studentul va reuși să:

 • înțeleagă și să cunoască principalele concepte și principii sociologice, cât și teoriile sociale
 • conștientizeze sfera de cuprindere cât și limitele teoriei și cercetării sociologice
 • înțeleagă relația dintre concluziile cercetărilor sociologice și viața de zi cu zi, inclusiv atunci când e vorba despre aspectele contemporane – sociale, culturale și politice
 • aprecieze și să înțeleagă diversitatea individuală, socială și culturală, precum și continuitatea și schimbarea în viața socială
 • își îmbunătățească abilitățile de comunicare, interpretare, analiză și evaluare
 • dețină o bază excelentă pentru continuarea studiilor în domeniul socio-uman