S1: Managementul proiectelor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3013
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Răzvan Nistor
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Concepte generale: proiecte și managementul proiectelor. Proiecte finanțate din fonduri europene
2. Cadrul instituțional al fondurilor europene. Accesarea fondurilor europene
3. Analiza mediului organizațiilor orientate pe proiecte. Definirea și planificarea în managementul proiectelor
4. Managementul implementării și evoluției proiectului. Managementul financiar al unui proiect
5. Managementul achizițiilor. Managementul riscurilor în proiectele europene.
6. Managementul resursei umane în cadrul proiectelor
7. Monitorizarea proiectelor. Evaluarea și controlul proiectelor. Închiderea proiectului. Sustenabilitatea proiectelor

Seminar

  1. Prezentarea unor programe de finanțare și a structurii de proiect
  2. Identificarea temei de proiect, a scopului și obiectivelor proiectului, localizarea acestuia, identificarea grupurilor țintă
  3. Completarea cererii de finanțare pe un domeniu corelat cu tematica masteratului
  4. Susținerea/predarea proiectului

1. Răzvan Nistor, Valentin Munteanu, Managementul proiectelor europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.
2. Constantinescu Dumitru, Nistorescu Tudor, Managementul proiectelor, Fundamente, metode, tehnici, Editura Sitech, Craiova, 2008.
3. McCollum James, Banacu Cristian Silviu, Management de proiect, o abordare practică, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
4. Tom Mochal, Lecţii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2006.
5. Turner Rodney, Simister Stephen, Manual Gower de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2004.

 

CURS:

Metode de evaluare

  • 50% test cu întrebări deschise și întrebări cu variante de răspuns

Criterii de evaluare:

  • Cunoașterea elementelor teoretice și practice vizând managementul proiectelor

SEMINAR:

Metode de evaluare:

  • 50% prezentare proiect

Criterii de evaluare:

  • Scrierea unui proiect

Obiective generale

Managementul de proiect şi-a dovedit eficacitatea şi eficienţa în fiecare activitate din viaţa reală, reprezentând o tehnică indispensabilă pentru toate organizaţiile. Parcurgerea cursului dezvoltă abilităţile legate de planificarea, organizarea şi implementarea unui proiect, indiferent de mărimea acestuia. Alte puncte tari: cunoaşterea tipurilor de structuri organizaţionale ce pot fi utilizate în proiect, bugetarea pentru a obţine avantaje maxime din resursele disponibile, căile de evaluare a propunerilor de proiecte, căile de abordare a conflictelor în managementul de proiect.

Obiective specifice

Competenţele unui manager de proiect: managementul termenelor, managementul costurilor, management al resurselor umane, stăpânirea de instrumente informatice de management de proiect, precum şi abilitatea de a avea o viziune de ansamblu asupra proiectului, de a corobora şi intercala informaţii care vin din domenii de activitate diferite şi de a menţine cursul proiectului permanent către obiectivul final.