S1: Managementul resurselor umane

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR 8012
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Corina Voicu
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Privire de ansamblu
 2. Planificarea resurselor umane
 3. Analiza posturilor
 4. Recrutarea personalului
 5. Selecția și angajarea personalului
 6. Motivarea personalului
 7. Motivarea personalului
 8. Managementul stresului
 9. Munca în echipă
 10. Rezolvarea conflictelor
 11. Rezolvarea conflictelor
 12. Supervizarea
 13. Evaluarea performanțelor
 14. Evaluarea performanțelor

Seminar

 1. Noțiuni de bază în management
 2. Organigrama, organizarea, nevoia de personal
 3. Analiza posturilor – fișa postului
 4. Metode de recrutare a personalului
 5. Analiza strategiilor de selecția a personalului
 6. Motivarea personalului – modele, limite
 7. Motivarea personalului
 8. Stresul personal și profesional
 9. Munca în echipă – avantaje, limite, facilități
 10. Metode de rezolvare a conflictelor, situații conflictuale
 11. Rezolvarea conflictelor
 12. Modele de supervizarea, instrumente folosite
 13. Evaluarea performanțelor organizației
 14. Evaluarea performanțelor angajaților

 

Bibliografie curs

 1. Bogathy, Z (coord). Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Polirom.
 2. Zlate, M. 2004. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom.
 3. Porumb, E. 2001. Managementul resurselor umane. Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene.
 4. Raboca, H., Dodu, M. 2013. Managementul resurselor umane, București: Editura Tritonic.
 5. Neamțu, N. 2015. Managementul serviciilor de asistență socială, Cluj-Napoca: Accent.
 6. Sirota, D., Mischkind L., Meltzer, M. 2010. Motivarea angajaţilor: cum creşte performanţa companiei odată cu entuziasmul oamenilor. Bucureşti: ALL.
 7. Anastasiu, L. 2007. Managementul resurselor umane: motivația și satisfacția muncii. Cluj Napoca.
 8. Abrudan, D. 2007. Motivarea, evaluarea performanțelor și recompensarea resurselor umane. Bouchard, N. 2006. Rezolvarea conflictelor la serviciu. Iași: Polirom.
 9. Milcu, M. 2009. Conflicte în grupuri și organizații: definiții, tipologii. Sibiu: Editura Universității ”Lucian Blaga”.
 10. Muntean, A. 2007. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.
 11. Frunză, A. 2017 Supervizarea și dezvoltarea profesională a asistenților sociali. Iași: Lumen

 

 

Bibliografie seminar

 1. Bogathy, Z (coord). Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Polirom.
 2. Zlate, M. 2004. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom.
 3. Porumb, E. 2001. Managementul resurselor umane. Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene.
 4. Raboca, H., Dodu, M. 2013. Managementul resurselor umane, București: Editura Tritonic.
 5. Neamțu, N. 2015. Managementul serviciilor de asistență socială, Cluj-Napoca: Accent.
 6. Sirota, D., Mischkind L., Meltzer, M. 2010. Motivarea angajaţilor: cum creşte performanţa companiei odată cu entuziasmul oamenilor. Bucureşti: ALL.
 7. Anastasiu, L. 2007. Managementul resurselor umane: motivația și satisfacția muncii. Cluj Napoca.
 8. Abrudan, D. 2007. Motivarea, evaluarea performanțelor și recompensarea resurselor umane. Bouchard, N. 2006. Rezolvarea conflictelor la serviciu. Iași: Polirom.
 9. Milcu, M. 2009. Conflicte în grupuri și organizații: definiții, tipologii. Sibiu: Editura Universității ”Lucian Blaga”.
 10. Muntean, A. 2007. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • Examen scris în sesiunea din conținutul disciplinei discutat în cadrul întâlnirilor sau recomandat prin fișa disciplinei și suportul de curs

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – evaluarea materialului în formă scrisă

Criterii de evaluare

 • Realizarea temelor de control și predarea la datele stabilite

 

Obiective generale

 • Cursul își propune prezentarea noțiunilor generale privind resursele umane și discutarea strategiilor și modelelor de administrare a resurselor umane în mod aplicat în serviciile sociale și întreprinderile de economie socială

Obiective specifice

 • familiarizarea cu terminologia specifică resurselor umane
 • cunoașterea și înțelegerea unor modele de bază folosite în managementul resurselor umane
 • înțelegerea traseului alocării și ocupării posturilor în cadrul unei organizații
 • cunoașterea strategiilor de motivare a personalului
 • cunoașterea conținutului și procesului de supervizare
 • deprinderea unor modele de abordare a conflictelor inter-organizaționale
 • formarea abilităților de muncă în echipă și administrare a echipei multidisciplinare
 • înțelegerea procedurilor și modelelor de evaluarea a performanțelor și specificitatea lor în domeniul serviciilor sociale