S1: Metodologia analizei datelor: tehnici de data mining

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AME0121
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare:
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Mircea Comşa
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Why and What Is Data Mining? RapidMiner: Fundamental Terms
 2. The Virtuous Cycle of Data Mining. RapidMiner: Design
 3. Data Mining Methodology and Best Practices. RapidMiner: Analysis Processes
 4. Data Mining Applications in Marketing and CRM. RapidMiner: Display
 5. The Lure of Statistics: Data Mining Using Familiar Tools. RapidMiner: Repository
 6. Decision Trees
 7. Artificial Neural Networks
 8. Nearest Neighbor Approaches
 9. Market Basket Analysis and Association Rules
 10. Automatic Cluster Detection
 11. Text Mining
 12. More examples and practice & Project discussions
 13. More examples and practice & Project discussions
 14. More examples and practice & Project discussions

Seminar

 1. Why and What Is Data Mining? RapidMiner: Fundamental Terms
 2. The Virtuous Cycle of Data Mining. RapidMiner: Design
 3. Data Mining Methodology and Best Practices. RapidMiner: Analysis Processes
 4. Data Mining Applications in Marketing and CRM. RapidMiner: Display
 5. The Lure of Statistics: Data Mining Using Familiar Tools. RapidMiner: Repository
 6. Decision Trees
 7. Artificial Neural Networks
 8. Nearest Neighbor Approaches
 9. Market Basket Analysis and Association Rules
 10. Automatic Cluster Detection
 11. Text Mining
 12. More examples and practice & Project discussions
 13. More examples and practice & Project discussions
 14. More examples and practice & Project discussions

 

Berry, M. J. şi Linoff, G. S. 2004/2011. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer
Relationship Management. John Wiley & Sons. RapidMiner User Manual. www.rapid-i.com.

CURS:

Metode de evaluare

 • 100% proiect de cercetare

Criterii de evaluare:

 • proiect de cercetare

SEMINAR:

Metode de evaluare:

 • 100% proiect de cercetare

Criterii de evaluare:

 • proiect de cercetare

Obiective generale

Cursul urmăreşte să prezinte la un nivel introductiv principalele practici, instrumente şi tehnici specifice domeniului data mining.

Obiective specifice

1. Să recunoască şi să descrie o situaţii şi probleme în care data mining poate fi utilizată.
2. Să identifice conceptele şi variabilele specifice unor domenii diferite şi în cadrul acestora a unor probleme specifice.
3. Să transpună problemele identificate în probleme practice/tehnice.
4. Să identifice tehnicile de data mining potrivite pentru rezolvarea problemelor practice şi să selecteze una dintre acestea.
5. Să identifice sursele de date necesare.
6. Să implementeze tehnica de data mining selectată folosind softul RapidMiner.
7. Să interpreteze rezultatele obţinute şi să le traducă în recomandări/soluţii relativ la problemele identificate anterior.