S1: Sisteme informaţionale geografice şi analiza socio-economică spaţială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0157
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe

Ciprian Moldovan
lector universitar doctor
Facultatea de Geografie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail:

Curs/Seminar

Curs 1: Aspecte teoretice privind GIS

 • ce este un GIS
 • componentele unui GIS
 • structura datelor spatiale (inclusiv sisteme de coordonate)
 • sisteme de reprezentare a datelor spaţiale
 • sistemul vector
 • sistemul raster

 

Curs 2: Introducere în utilizarea GIS

 • identificarea structurilor: shapefile, coverage, geodatabase, CAD etc.
 • vizualizarea datelor spațiale
 • prezentarea pachetului de programe ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog)

 

Curs 3: Introducere în utilizarea ArcMap si ArcCatalog

 • semnificația butoanelor din Tools
 • setarea unităților de măsură
 • măsurarea distanțelor și ariilor în mod interactiv
 • adăugarea straturilor tematice

 

Curs 4: Shapefiles

 • crearea unui nou shapefile (punct, linie, poligon)
 • definirea unui sistem de coordonate
 • reproiectarea unui shapefile
 • digitizarea
 • adăugarea și ștergerea de atribute
 • crearea de straturi noi de tip punct din atribute care reprezintă coordonate x,y

 

Curs 5: Gestionarea straturilor vectoriale

 • adăugarea/ștergerea straturilor vectoriale
 • copierea straturilor
 • schimbarea ordinii de afișare a straturilor
 • schimbarea numelui straturilor
 • alte operatii pe straturi vectoriale

 

Curs 6: Explorarea tabelelor cu atribute

 • vizualizarea tabelului atribut
 • adăugarea/ștergerea unei coloane
 • calcule statistice în tabelul atribut
 • identificarea unor elemente cu anumite atribute particulare

 

Curs 7: Lucrul cu tabelele de atribute

 • operații în tabelul atribut
 • editarea atributelor
 • sortări în tabelul atribut
 • interogări simple
 • asocierea de tabele externe (JOIN)

 

Curs 8: Interogarea bazelor de date spațiale

 • selectări simple – Query Builder
 • selectarea unor elemente prin SQL – select by attribute
 • select by location
 • buffer
 • exportul datelor selectate

 

Curs 9: Simbolizarea datelor

 • afișarea tuturor elementelor dintr-un strat, cu un singur simbol
 • afișarea elementelor după categorii
 • metode de clasificare a elementelor dintr-un strat
 • reprezentarea cantitativă în culori
 • reprezentarea cantitativă cu simboluri graduale
 • crearea de diagrame

 

Curs 10: Etichetarea datelor în hartă

 • caracteristici ale etichetelor
 • afișarea automată a etichetelor
 • conversia label-annotation
 • crearea de hyperlinkuri

 

Curs 11: Operații pe Layout

 • ce este un Layout
 • setarea caracteristicilor Layout-ului
 • adăugarea de colaje de hărți
 • titlul, scara, orientarea, chenarul
 • adăugarea legendei și operații pe aceasta
 • operații de group/ungroup în Layout
 • exportul hărții finale (EMF, EPS, PDF, JPEG, TIFF, BMP etc.)

 

Curs 12: Exemple și exerciții de reprezentare a datelor socio-economice

– reprezentarea datelor socio-economice pe județe
– reprezentarea datelor socio-economice pe UAT-uri de bază
– reprezentarea datelor socio-economice la nivel de localitate

 

Curs 13: Utilizarea GIS pentru analize socio-economice spațiale.Studii de caz pe România

– Orașe Magnet
– Ghiduri de investiții pe drumuri județene, apă și apă uzată, infrastructură socială și drumuri comunale

 

Curs 14: Concluzii, recapitulare și testare

 

 

Bibliografie curs

1. Bernhardsen, T. (1997) Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway
2. Wang, F. (2015) Quantitative Methods and Socioeconomic Applications in GIS (2nd ed.) Boca Raton, FL: Taylor & Francis, USA
3. Heywood I., Cornelius S., Carver S. (1995) An Introduction to Geographical Information Systemms, Longman, Harlow, England
4. Imbroane, A.M., Moore D. (1999) Iniţiere în GIS şi Teledetecţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
5. Minami, M. (2002) Using ArcMap ESRI press, Redland, CA, USA
6. Vieneau, Aleta (2002) Using ArcCatalog ESRI press, Redland, CA, USA
7. Zeiler, M. (2010) Modeling our world ESRI press, Redland, CA, USA
8. *** (2004) What is ArcGIS ESRI press, Redland, CA, USA

 

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 40% evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene

Criterii de evaluare:

 • verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite
 • gradul de asimilare a terminologiei de specialitate
 • capacitatea de a opera cu cunoștințele noi asimilate

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% verificare practică pe parcurs
 • 30% colocviu de verificare a cunoştinţelor practice

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
 • operarea cu softurile geoinformaţionale

Obiective generale

 • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea GIS, cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.

Obiective specifice

 • Înţelegerea principiilor de bază, a aparaturii şi a metodelor folosite la modelări GIS.
 • Capacitatea de realizare a unui proiect de cercetare complex pornind de la achiziţia datelor până la fazele de postprocesare şi integrare în modelarea GIS.