S1: Strategii inclusive şi modele de intervenţie reabilitative – opţional

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9110
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Adina Rebeleanu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS/SEMINAR

 

1. Săptămâna 1
Recapitularea deprinderilor de bază în managementul de caz.

Bibliografie obligatorie:
Cojocaru, Ş. (2005), Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura Polirom, Iaşi, p:159-189
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi
Schulman, L. (2006) The skills of helping. US: Thomson Learning. Brooks/Cole, p. 18-28, 28-42
Bibliografie facultativă
Egan, G. (1998), Exercises in Helping Skills. A Manual to Accompany the Skilled Helpler, Brooks/Cole Publishing Company
Hurubean, A. (2003), Construcţia metodologică a asistenţei sociale, în Neamţu, G. (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p: 278-317
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press

2. Săptămâna 2
Excludere socială. Vulnerabilitate socială. Surse ale excluderii sociale a persoanelor cu comportament infracţional

Bibliografie obligatorie:
Abraham, P. (1999), Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, în Zamfir C. (coord), Politici sociale în România, Ed. Expert, p: 513-554
Bocancea, C., Neamţu, G. (1999). Elemente de asistenţă socială. Collegium Polirom, p. 127-285
Gilles, G.W.(2000), Un parteneriat pentru justitie. Rolul probatiunii in administrarea justitiei juvenile si comunitare, în Zamfir, E., Preda M. (coord), Diagnoza problemelor sociale comunitare-studii de caz, Ed. Expert, p:375-394
Knepper p. (2007), Criminology and Social Policy, Sage publications Ltd., p:19-51
Bibliografie facultativă:
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi, p: 77-105
Miftode, V. (coord) (2002) Populatii vulnerabile si fenomene de auto-marginalizare, Ed. Lumen, Iasi, p: 105-128
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press
Temă: Argumentarea şi identificarea surselor de vulnerabilitate pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni şi execută pedepse privative sau neprivative de libertate

3. Săptămâna 3
Sinteză asupra sistemului de protecţie socială din România. Adecvarea acestuia nevoilor sociale ale persoanelor cu comportament infracţional

Bibliografie obligatorie:
Abraham, P. (1999), Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, în Zamfir C. (coord), Politici sociale în România, Ed. Expert, p: 513-554
Bocancea, C., Neamţu, G. (1999). Elemente de asistenţă socială. Collegium Polirom, p. 127-285
Knepper p. (2007), Criminology and Social Policy, Sage publications Ltd., p:51-137
Bibliografie facultativă:
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd

4. Săptămâna 4-5
Rolul probaţiunii în asistenţa persoanelor cu comportament infracţional. Discutarea programelor reabilitative derulate la nivel naţional pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate

Bibliografie obligatorie:
Constandache, C. (2011), “Probaţiunea în România”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p: 1083-1166
Gilles, G.W.(2000), Un parteneriat pentru justitie. Rolul probatiunii in administrarea justitiei juvenile si comunitare, în Zamfir, E., Preda M. (coord), Diagnoza problemelor sociale comunitare-studii de caz, Ed. Expert, p:375-394
Harris, R. (1992), Crime, Criminal Justice and the Probation Service, London and New York: Tavistock/Routledge
Poledna S. (ed.) (2001), Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Presa Universitară Clujeană
Bibliografie facultativă:
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd
Kalmthouth, A.M., Roberts, J., Vinding, S. (2003): Probation and Probation Service in the EU accesions, countores. Wolf Legal Publishers, London
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi

Dezbatere: Contribuie probaţiunea la creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni?

6. Săptămâna 6 şi 7
Servicii sociale de interes general.
Cuvinte cheie: abordare participativă, implicare activă, servicii integrate

Bibliografie obligatorie:
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi
Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk)
Poledna S. (ed.) (2002), Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd
Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (2011) Memorandum. Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale. Nr. 20/5541/D.N.A., 3 martie 2011
Legea nr. 292/20011 a asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 905 din 20 decembrie 2011
Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1088 din 23 noiembrie 2004
Bibliografie facultativă:
Cojocaru, S. (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi
Cojocaru, Ş. (2005), Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura Polirom, Iaşi, p: 159-186
Harper-Dorton, K., Lanty, J. (2007), Cross-Cultural Practice. Social Work with Diverse Populations, , Lyceum Books Inc. Chicago, Illinois
Hepworth, D.H., Larsen, J.A. (1986, 1992, 1996 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, The Dorsey Press.

Temă: Enumerarea serviciilor de asistenţă socială ce există în context naţional pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni

8. Săptămâna 8
Metode de intevenţie de tip reabilitativ: centrarea pe sarcină, sistemul centrat pe soluţie, modelul psiho-social, intervenţia în criză, asistenţa socială radicală

Bibliografie obligatorie:
Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottefried, Larsen, J.A. (2006 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole, p:355-408
Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk)
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd
Bibliografie facultativă:
Langan, M. (1998), Radical Social Work, în Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (edits.) (1998), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, MacMillan Press LTD, p: 207-216
Orme, J. (1998), Feminist Social Work, în Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (edits.) (1998), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, MacMillan Press LTD, p: 218-227

9. Săptămâna 9
Evaluarea nevoilor de intervenţie. Utilizarea unor metode de evaluare şi interpretarea diagnosticului multidimensional în cazul persoanelor cu comportament infracţional şi al ex-deţinuţilor

Bibliografie obligatorie:
Cojocaru, S. (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi, p: 45-75
Poledna S. (ed.) (2002), Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd
Bibliografie facultativă
Egan, G. (1998), Exercises in Helping Skills. A Manual to Accompany the Skilled Helpler, Brooks/Cole Publishing Company
Harper-Dorton, K., Lanty, J. (2007), Cross-Cultural Practice. Social Work with Diverse Populations, , Lyceum Books Inc. Chicago, Illinois
Lukas, S. (1993). Where to start and what to ask. New York. W. W. Norton & Company
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press

10. Săptămâna 10
Aplicaţii practice: genogramă, chestionare, joc, joc de rol, alte activităţi utile în munca cu persoanele care au săvârşit infracţiuni

Bibliografie obligatorie:
Egan, G. (1998), Exercises in Helping Skills. A Manual to Accompany the Skilled Helpler, Brooks/Cole Publishing Company
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press
Bibliografie facultativă:
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd

11. Săptămâna 11
Centrarea pe sarcină. Planificarea intervenţiei: consistenţa relaţiei nevoi, resurse, scopuri în cazul persoanelor adulte cu comportament infracţional

Bibliografie obligatorie:
Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K., Larsen, J. (2006), Direct Social Work Practice. Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole, p: 363-380
Parker, J., Bradley, G. (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters Ltd., Exeter, p: 90-95 (www.learningmatters.co.uk)
Rebeleanu, A. (2008), Centrarea pe sarcini, în Roth, M. (coord.), Caiet de practică pentru studenţii asistenţi sociali. Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie, Presa Universitară Clujeană, p: 55-64
Reid., W.J., (1986), Task-Centred in Social Work, în Turner, F. (edit.), Social Work Treatment, Free Press, p: 267-291
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi
Bibliografie facultativă:
DeRobertis, C. (1981), Methodologie de l’intervention en travail social, Ed. Centurion, Paris, P: 101-305
Egan, G. (1998), Exercises in Helping Skills. A Manual to Accompany the Skilled Helpler, Brooks/Cole Publishing Company
Centurion, Paris, P: 101-305
Hepworth, D.H., Larsen, J.A. (1986, 1992, 1996 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, The Dorsey Press.
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi, p: 45-75
Lukas, S. (1993). Where to start and what to ask. New York. W. W. Norton & Company
Stromm-Gottfried, K. (1999), Social Work Practice. Cases, activities and exercises, Pine Forge Press

12. Săptămâna 12
Modelul de asistenţă socială centrat pe soluţii. Particularităţi, principii ale intervenţiei

Bibliografie obligatorie:
Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici, Ed. Polirom, Iaşi, p: 84-154
Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottefried, Larsen, J.A. (2006 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole, p: 403-406

13. Săptămâna 13
Rolul clientului în fixarea scopurilor. Empowerment –ul în cazul persoanelor adulte care au săvârşit infracţiuni. Analiza unor planuri de intervenţie specifice diverselor orientări în contextul serviciilor de protecţie socială destinate persoanelor adulte cu comportament infracţional, în România

Bibliografie obligatorie:
Kalmthouth, A.M., Roberts, J., Vinding, S. (2003): Probation and Probation Service in the EU accesions, countores. Wolf Legal Publishers, London
Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk)
Poledna S. (ed.) (2002), Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană
Poledna S. (ed.) (2001), Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Presa Universitară Clujeană
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi
Bibliografie facultativă:
Egan, G. (1998), Exercises in Helping Skills. A Manual to Accompany the Skilled Helpler, Brooks/Cole Publishing Company
Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottefried, Larsen, J.A. (2006 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi
Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk), p: 83-135

14. Săptămâna 14
Sinteză asupra serviciilor sociale cu caracter inclusiv şi reabilitativ destinate persoanelor adulte cu comportament infracţional

Bibliografie:
Abraham, P. (1999), Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, în Zamfir C. (coord), Politici sociale în România, Ed. Expert, p: 513-554
Cojocaru, S. (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi
Constandache, C. (2011), “Probaţiunea în România”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p: 1083-1166
Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici, Ed. Polirom, Iaşi, p: 84-154
Dumitraşcu, H. (coord.) (2012), Consilierea în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi
Gilles, G.W.(2000), Un parteneriat pentru justitie. Rolul probatiunii in administrarea justitiei juvenile si comunitare, în Zamfir, E., Preda M. (coord), Diagnoza problemelor sociale comunitare-studii de caz, Ed. Expert, p:375-394
Harris, R. (1992), Crime, Criminal Justice and the Probation Service, London and New York: Tavistock/Routledge
Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottefried, Larsen, J.A. (2006 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole, p:355-408
Kalmthouth, A.M., Roberts, J., Vinding, S. (2003): Probation and Probation Service in the EU accesions, countores. Wolf Legal Publishers, London
Knepper p. (2007), Criminology and Social Policy, Sage publications Ltd.
Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi
Hurubean, A. (2011), “Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individualizată”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, P. 503-530
Miftode, V. (coord) (2002) Populatii vulnerabile si fenomene de auto-marginalizare, Ed. Lumen, Iasi
Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi
Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk)
Poledna S. (ed.) (2002), Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană
Poledna S. (ed.) (2001), Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Presa Universitară Clujeană
Şoitu, D., (2011), “Consilierea între profesie şi serviciu social”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p:581-609
Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd

 

Bibliografie curs/seminar:

 

Abraham, P. (1999), Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, în Zamfir C. (coord), Politici sociale în România, Ed. Expert, p: 513-554

Cojocaru, S. (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi

Constandache, C. (2011), “Probaţiunea în România”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p: 1083-1166

Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005), Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici, Ed. Polirom, Iaşi, p: 84-154

Dumitraşcu, H. (coord.) (2012), Consilierea în asistenţa socială, Ed. Polirom, Iaşi

Gilles, G.W.(2000), Un parteneriat pentru justitie. Rolul probatiunii in administrarea justitiei juvenile si comunitare, în Zamfir, E., Preda M. (coord), Diagnoza problemelor sociale comunitare-studii de caz, Ed. Expert, p:375-394

Harris, R. (1992), Crime, Criminal Justice and the Probation Service, London and New York: Tavistock/Routledge

Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottefried, Larsen, J.A. (2006 ). Direct Social Work Practice, Theory and Skills,   Thomson Brooks/Cole, p:355-408

Kalmthouth, A.M., Roberts, J., Vinding, S. (2003): Probation and Probation Service in the EU accesions, countores. Wolf Legal Publishers, London

Knepper p. (2007), Criminology and Social Policy, Sage publications Ltd.

Krongsrud Miley, K., O’Melia, M., DuBois, B. (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi

Hurubean, A. (2011), “Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individualizată”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, P. 503-530

Miftode, V. (coord) (2002) Populatii vulnerabile si fenomene de auto-marginalizare, Ed. Lumen, Iasi

Neamţu, Stan, D. (2005), Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Ed. Polirim, Iaşi

Parker, J., Bradley, G (2003), Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review, Learning Matters (www.learningmatters.co.uk)

Poledna S. (ed.) (2002), Modalităţi de intervenţie psiho-socială în activitatea de probaţiune, Presa Universitară Clujeană

Poledna S. (ed.) (2001), Probaţiunea în România. Politici, legislaţie, proceduri, Presa Universitară Clujeană

Şoitu, D., (2011), “Consilierea între profesie şi serviciu social”, în Neamţu, G. (coord). Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p:581-609

Walker, H., Beaumont, B. (1992), Working with offenders, MacMillan Press Ltd

 

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 55 % din nota finală (dosar dezbatere 30 %, sustinere 25%) – verificare orală pe parcursul semestrului (referat/dezbatere) (activitate de grup 2-4 studenţi)
  • 30 % din nota finală – verificare scrisă la sfârşitul semestrului-sesiune (lucrare individuală:  raport asupra unui studiu de caz)

Criterii de evaluare:

  • Criteriile utilizate în evaluarea lucrării scrise: capacitatea de a opera în mod corect şi adecvat cu conceptele şi metodologia cercetării în practica asistenţei sociale; asumarea unei cercetări ştiinţifice şi documentar-bibliografice proprii; aplicarea principiilor managementului de caz.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 15% – teme oferite pe parcurs

Criterii de evaluare

  • evaluarea continua a activității studentului (rezolvarea celor 2 teme oferite pe parcurs)

 

Obiective generale

Cursul este destinat aprofundării cunoştintelor teoretice şi a a metodelor reabilitative practice utilizate în asistenţa socială în munca directă cu persoanele adulte cu comportament infracţional, private de libertate, minori privaţi de libertate, ex-deţinuţi, familiile persoanelor sancţionate penal, precum şi cu persoanele care au săvârşit infracţiuni neprivative de libertate. Vizează concretizarea, actualizarea şi sinteza elementelor teoretice deja cunoscute de către studenţii masteranzi – excludere socială vs includere socială, reintegrare socială şi intervenţie directă, particularizate pe categoriile de clienţi menţionate. Studiul teoretic va fi îmbinat cu activităţi practice de evaluare şi intervenţie a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.

 

Obiective specifice

Parcurgerea cursului îl va face pe student apt să demonstreze următoarele cunoştinţe şi deprinderi: va fi capabil să analizeze comparativ avantajele diferitelor modele teoretice de intervenţie de tip reabilitativ; îşi va dezvolta capacitatea de gândire critică şi aplicativă; va înţelege avantajele modelului de intervenţie centrat pe relevarea nevoilor şi resurselor clienţilor – persoane care au săvârşit infracţiuni, sancţionate cu private sau neprivare de libertate, ex-deţinuţi, minori privaţi de libertate. Studentul va putea evalua sursele excluderii sociale şi capacitatea funcţională a acestei categotii de clienţi, dar şi a familiei/grupului/comunităţii (analiza resurselor şi a slăbiciunilor). Va putea elabora un plan de intervenţie aplicabil practic şi va putea aprecia planurile de intervenţie ale altor profesionişti. Va putea aplica metode de evaluare a intervenţiei şi va putea contribui la evaluarea intervenţiei colegilor. Va demonstra conştientizarea aspectelor de sensibilitate culturală în procesul planificării şi al evaluării intervenţiei de tip reabilitativ,  va înţelege interferenţa procesului de ajutor cu factori privind naţionalitatea, genul, vârsta, nivelul socio-economic, religia, orientarea sexuală etc. a clienţilor şi a lucrătorilor sociali. Va integra în ansamblul măsurilor de incluziune socială intervenţia de tip reabilitativ, cu accent pe integrarea/reintegrarea socială a persoanelor cu comportament infracţional.

 

 

.