S1: Teorii ale comunicării

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR1110
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Andreeea Mogoş
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: andreea.mogos@polito.ubbcluj.ro

Curs

1. Introducere în tematica cursului.
2. Tipologii media. Evoluția sistemului mass-media din România.
3. Funcțiile mass-media
4. Producerea mesajului mediatic. Gatekeeping și framing
5. Publicul și audiența media. Uses & gratifications.
6. Efecte media: Efectul de agendă (agenda setting)
7. Efecte media: Spirala tăcerii
8. Teorii media.
9. Infotainment, edutainment, tabloidizare
10. Analiza social media. Cantitativ și calitativ
11. Tipologia fake news.
12. Reprezentare și autoreprezentare în media. Selfie.
13. Recapitulare
14. Prezentarea lucrărilor.

 

Seminar

1. Introducere în temetică, prezentarea cerințelor.
2. Modele ale comunicării. Aplicații și discuții.
3. Mesajul media: tipologii.
4. Audiențele și segmentarea audiențelor. Exemple.
5. Instituții media naționale și internaționale.
6. Cadre de interpretare și agenda setting. Completarea unei fișe.
7. Analiza discursului mediatic.
8. Analiza de conținut
9. Analiza semiotică.
10. Analiza imaginilor.
11. Caracteristici ale social media. Intereacțiunea în social media.
12. Analiza social media. Criterii de selecție, metodologii aplicabile.
13. Analiza seturilor mari de date.
14. Competența media și recapitulare finală

 

Bibliografie curs:

 • Bălășescu, M., Mass-media: reprezentări sociale și stereotipuri, București, Polirom, 2013.
 • Coman, M., Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2007.
 • DeFleur, M., Ball-Rokeach S., Teorii ale comunicării de masă, Iaşi, Polirom, 1998.
 • Radu, R.-N. și Preoteasa, M., Economia mass-media, Iași, Polirom, 2012.
 • Rieffel, R., Sociologia mass-media, Iași, Polirom, 20
 • Zelizer, B., Despre jurnalism la modul serios, Iaşi, Polirom, 2007.

Bibliografie seminar:

 • Baillargeon, N., Mic curs de autoapărare intelectuală, București, Paralela 45, 2011.
 • Coman, M., Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2007.
 • Dîncu, V.-S., Comunicarea de masă, în Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.), Sociologie, Cluj-Napoca, Mesagerul, 1996.
 • Radu, R.-N. și Preoteasa, M., Economia mass-media, Iași, Polirom, 2012.
 • Rieffel, R., Sociologia mass-media, Iași, Polirom, 2008.
 • Zelizer, B., Despre jurnalism la modul serios, Iaşi, Polirom, 2007.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 80% colocviu

Criterii de evaluare:

 • Realizarea unei lucrări de cercetare pe o temă conexă  tematicilor abordate în cadrul cursurilor.

  Cerințe: 8-10 pagini, Times New Roman, spațiere 1,5 rânduri. Structura: Introducere, trecerea în revistă a literaturii de specialitate, prezentarea obiectivelor cercetării și ale interogațiilor de cercetare, prezentarea metodologiei cercetării, a limitărilor, analiza și discutarea datelor, concluzii și bibliografie.

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 20% prezentare orală

Criterii de evaluare:

 • prezentarea unei tematici din bibliografie; participare activă la seminar

Obiective generale

 • Dobândirea unei viziuni analitice asupra proceselor de comunicare mediatică, înţelegerea mecanismelor de funcţionare ale mass-mediei şi raportarea critică la fenomenele media .

Obiective specifice

 • familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii şi studii referitoare la comunicarea mediatică (sfera publică, satul global, tabloidizare, infotainment, agenda setting, framing, gatekeeping, uses and gratifications)
 • dobândirea unui nivel avansat de competență media
 • capacitatea de a utiliza conceptele și teoriile învățate
 • capacitatea de a analiza fenomene comunicaționale actuale.