S2: Comunicare strategică

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR1122
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Ioan Hosu
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: hosu@fspac.ro

CURS

1. Strategia de comunicare și relații publice
2. Etapele constitutive ale planului strategic
3. Relaţiile publice comunitare – aspecte strategice
4. Problematica dezvoltării și sistemele de relații instituționale
5. Strategii le comunităților locale – Studiu de caz
6. Resurse strategice: rețea, cooperare şi parteneriat
7. Reţele strategice – implicaţii comunicaţionale
8. Instituții publice și sisteme de relații publice
9. Procesele de planificare participativă
10. Studii de caz
11. Recapitularea și fixarea cunoștințelor

SEMINAR

1. Cerinţele seminarului (prezenţă, activitate, teme, lucrări). Noţiuni introductive
2. Etapele constitutive ale planului strategic
3. Relaţiile publice comunitare – aspecte strategice
4. Problematica dezvoltării și sistemele de relații instituționale
5. Strategii le comunităților locale – Studiu de caz
6. Resurse strategice: rețea, cooperare şi parteneriat
7. Reţele strategice – implicaţii comunicaţionale
8. Instituții publice și sisteme de relații publice
9. Procesele de planificare participativă
10. Studii de caz
11. Recapitularea și fixarea cunoștințelor

 • Brilhart, John K., Gloria J. Galanes, Effective group discussion – eight edition, Brown and Benchmark, 1995
 • Butler, Richard. Designing organizations – a decison-making perspective, Routledge, New York, 1991
 • Cismaru, Diana-Maria, Comunicarea internă în organizaţii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008
 • Dâncu, Vasile. Comunicarea in managementul instituţional, Ed. Gewalt, ClujNapoca, 2000
 • Giddens, Anthony. Sociologie, All, Bucureşti, 2001
 • Goodall, Lloyd. Small group communication in organizations, Wm.C. Brown Publisher, 1990
 • Heath, L. Robert (ed.), Encyclopedia of public relations, Sage Publications, 2005
 • Heilbrunn, B., Logo-ul, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002
 • Hoffman, Oscar, Sociologia organizaţiilor, Ed. Economica, Bucureşti, 2004
 • Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale: software-ul gândirii, traducere de Gabriela Ochiană, Ed. Economică, 1996. 4
 • Iacob, Dumitru, Cismaru Ana-Maria, Organizaţia inteligentă: 10 teme de managementul organizaţiei, Ed. Comunicare.ro , Bucureşti, 2002
 • Johns, Gary. Comportament Organizaţional: înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii, traducere de Ioan Ursachi, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
 • Newsom, D., Van Slyke Turk, J., Krukenberg, D., Totul despre relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2003 Preda, Marian. Comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 • Ştefan Stanciu şi Mihaela Alexandra Ionescu. Cultură şi comportament organizaţional, Bucureşti, comunicare.ro, 2005
 • Turner, Barry A. (editor), Organizaţional Symbolism, Walter de Gruyer, New York, 1990
 • Van Cuilenburg J.J., Scholten, O., Noomen, G.W., Ştiinţa comunicării, Humanitas, Bucureşti, 2004
 • Vlăsceanu, Mihaela. Organizaţiile şi cultura organizării, Ed. Trei, Bucureşti, 1999
 • Richard Scott. Instituţii şi organizaţii, Iaşi: Polirom, 2004

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 40% – lucrare teoretică scrisă

Criterii de evaluare:

 • asimilarea cunoștințelor și utilizarea conceptelor de bază

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – lucrare practică pe o temă la alegere
 • 20% – prezentarea lucrărilor

Criterii de evaluare:

 • proiect de semestru
 • activitate la seminar

 

 

Obiective generale

 • înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a comunicării în institutii publice, a variabilelor strategice;
 • înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu extern;

Obiective specifice

 • însuşirea noţiunilor de bază din domeniile comunicării și al relațiilor publice
 • formarea unui limbaj de specialitate
 • dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra sistemelor comunicaţionale.
 • capacitatea de a utiliza metode analiza si diagnoza;
 • dezvoltarea unor abilităţi planificare strategica;
 • dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă;
 • utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice.