S2: Dezvoltarea adolescentului: caracteristici şi mecanisme

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: PMR1505
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul european în drepturile copiilor

prof. univ. dr. Oana Benga
lect. univ. dr. Georgiana Susa-Erdogan
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

 1. Adolescența: construcție socială și culturală
 2. Pubertatea: modificări biologice și implicații socio- emoționale
 3. Modificări cerebrale și dezvoltare neuro-cognitivă în adolescență
 4. Procesări cognitive în adolescenţă
 5. Dezvoltarea emoţională în adolescenţă
 6. Dezvoltarea socială, construirea sinelui şi autonomia la adolescenţi
 7. Ecologia socială a dezvoltării adolescentului: sistemele familiale și educaționale

 

Seminar

 1. Dezvoltarea sexualităţii
 2. Analiza relaţiei creier – cogniţie – cogniţie socială
 3. Rolul părinţilor în promovarea autonomiei la adolescenţi
 4. Analiza dezvoltării adolescentului prin prisma contextelor în care este scufundat
 5. Autocunoaștere şi dezvoltare personală: Reflecţia asupra propriului traseu de dezvoltare în adolescență
 6. Cum „traducem” informaţia ştiinţifică celor care lucrează cu adolescenții?
 7. Analiza critică a literaturii de specialitate şi comunicarea cunoștințelor în mediul științific

 

 

 

Adams, G.R., & Berzonsky, M. D. (coord.) (2009). Psihologia adolescenței. Manualul Blackwell. Editura Polirom.
Albert, D., & Steinberg, L. (2011). Judgement and Decision Making in Adolescence, Journal of Research on Adolescence, 21 (1), 211-224.
Allen, J. P., Chango, J., Sywedo, D., Schad, M., & Marston, E. (2012). Predictors of Susceptibility to Peer Influence Regarding Substance Use in Adolescence. Child Development, 83, 1, 337-350
Crocetti E., Branje, S., Rubini, M., Koot, H. M., Meeus, W. (2017). Identity processes and parent–child and sibling relationships in adolescence: A five-wave multi-informant longitudinal study. Child Development, vol. 88, 210–228.
Foulkes L., Blakemore S.J. (2018). Studying individual differences in human adolescent brain development. Naure Neuroscience, 315-323.
Gardner, M., Martin, A., & Brooks-Gunn, J. (2011). Exploring the Link Between Caregiver Affect and
Adolescent Sexual Behavior: Does Neighborhood Disadvantage Matter? Journal of Research on Adolescence, 22, 135-149.
George M.J., Russell, M. A., Piontak, J.R., Odgers, C.L. (2017). Concurrent and subsequent associations between daily digital technology use and high-risk adolescents’ mental health symptoms. Child Development.
Kerr, M., Stattin, H., & Burk, W. J. (2010). A Reinterpretation of Parental Monitoring in Longitudinal Perspective, Journal of Research on Adolescence, 20 (1), 39-64.
Luna, B., Padmanabhan, A., & O’Hearn, K. (2010). What has fMRI told us about the Development of Cognitive Control through Adolescence?, Brain and Cognition, 72, 101-113.
Poole, D., Warren, A., & Nunez, N. (2007). The Story of Human Development. Prentice Hall: cap. 10, 11. (BCU
Sherman L. E., Greenfield P., Hernandez L.M., Dapretto M. (2018). Peer Influence Via Instagram: Effects on Brain and Behavior in Adolescence and Young Adulthood. Child Development.
Steinberg, L. (2010). A Dual Systems Model of Adolescent Risk-Taking, Developmental Psychobiology, 52, 216-224.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 40% – examen scris
 • 20% – proiect

Criterii de evaluare:

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestora
 • realizarea unui proiect pentru demonstrarea capacităţii de analiză critică a literaturii ştiinţifice şi de argumentare a propriei poziţii privind un aspect controversat al dezvoltării adolescentului.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – examen scris
 • 20% – evaluare pe parcurs

Criterii de evaluare

 • demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor acumulate şi a capacităţii de transfer a acestora
 • gradul de implicare în cadrul activităţilor de seminar prin răspunsul la întrebări și prin angajare în discuții

 

Obiective generale

 • Cunoaşterea celor mai recente paradigme, modele şi constructe din literatura de specialitate dedicată dezvoltării adolescentului

Obiective specifice

 • Cunoaşterea avansată a teoriilor şi metodologiei specifice studiului dezvoltării în adolescenţă
 • Explicarea proceselor de dezvoltare specifice adolescenţei şi utilizarea acestor cunoştinţe în practică
 • Înţelegerea şi argumentarea relevanţei particularităţilor de dezvoltare ale adolescentului pentru intervenţiile specifice din mediul educaţional