S2: Evaluarea impactului programelor şi proiectelor – opţional 4

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: UMR2438
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 2, Masteratul Managementul Serviciilor Sociale

Raluca Ioana Antonie
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: raluca.antonie@fspac.ro

Curs

 1. Evaluarea impactului: concepte esențiale
 2. Bune practici în evaluarea impactului: Societatea Europeană de Evaluare și Banca Mondială
 3. Evalrom și Evaluarea de impact
 4. Evaluarea impactului proiectelor derulate de către ONG-uri
 5. Evaluarea impactului în sectorul public
 6. Evaluarea impactului în sectorul privat
 7. Coduri etice în evaluarea impactului
 8. Principii ale evaluării impactului
 9. Evaluarea impactului-instrument de inginerie socială
 10. Termeni de referință și caiete de sarcini în evaluarea impactului
 11. Metode de evaluare a impactului
 12. Evaluatorul
 13. Consultanţa naţională şi internaţională în evaluarea impactului
 14. Recapitulare

 

Seminar

 1. Evaluarea impactului: concepte esențiale
 2. Bune practice în evaluarea impactului: Societatea Europeană de Evaluare și Banca Mondială
 3. Evalrom și Evaluarea de impact
 4. Evaluarea impactului proiectelor derulate de către ONG-uri
 5. Evaluarea impactului în sectorul public
 6. Evaluarea impactului în sectorul privat
 7. Coduri etice în evaluarea impactului
 8. Principii ale evaluării impactului
 9. Evaluarea impactului-instrument de inginerie socială
 10. Termeni de referință și caiete de sarcini în evaluarea impactului
 11. Metode de evaluare a impactului
 12. Evaluatorul

 

Bibliografie curs

 

 1. Antonie, R., (2006), Metode utilizate în evaluarea programelor: analiza impactului social, Accent, Cluj
 2. Antonie R, Suport de curs
 3. Chelimski, E., W.R. Shadish (Editori), 1997, Evaluation for the 21st Century, SAGE Publications Inc.,
 4. Chen, Huey , 1990, Theory-driven evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 5. Rossi, Peter, Howard Freeman, Mark Lypsey, 1999, Evaluation, A Systematic Approach, 6th ed., SAGE Publication
 6. Scriven, M., 1991, The evaluation thesaurus (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Bibliografie seminar:

 1. Antonie, R., (2006), Metode utilizate în evaluarea programelor: analiza impactului social, Accent, Cluj
 2. Antonie R, Suport de curs
 3. Chelimski, E., W.R. Shadish (Editori), 1997, Evaluation for the 21st Century, SAGE Publications Inc.,
 4. Chen, Huey , 1990, Theory-driven evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 5. Rossi, Peter, Howard Freeman, Mark Lypsey, 1999, Evaluation, A Systematic Approach, 6th ed., SAGE Publication
 6. Scriven, M., 1991, The evaluation thesaurus (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% examen

Criterii de evaluare:

 • evaluarea cunoștințelor acumulate și a capacității de înțelegere a acestora

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – evaluarea temelor 1 şi 2 pe parcurs

Criterii de evaluare

 • evaluarea capacităților de scriere academică, structurare logică a informației, design al evaluării

 

Obiective generale

 • Această disciplină îşi propune să prezinte noţiunile de bază privind evaluarea impactului proiectelor și programelor.

Obiective specifice

 • cunoaşterea conceptelor de impact anticipat, impact efectiv
 • însuşirea de către studenţi a metodologiei evaluării impactului