S2: Impactul social al tehnologiilor informaţiei şi al comunicării mediate

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR1121
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Dan Chiribucă
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

1. Introducere în tematica disciplinei. Prezentarea tematicii și a obiectivelor. Prezentarea resurselor bibliografice, a cerinţelor privind activităţile studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor de evaluare.
2. Impactul social: conceptualizare, definiţii. Metode de evaluare a impactului social.Tipuri de efecte şi consecinţe ale tehnologiilor informației și comunicării mediate tehnologic.
3. Societatea informațională și societatea cunoașterii.Clarificări conceptuale și teoretice.
4. Transformări economice și sociale în era digitală.
5. Acces, excluziune socială și inegalități în era digitală
6. Globalizare și dezvoltare în societatea cunoașterii.
7. Comunicarea în era digitală.
8. Economie și muncă în era digitală
9. Relațiile interpersonale în era digitală
10. Noile media, rețelele sociale și transformarea politicii în era digitală

SEMINAR

1. Introducere. Tematică și obiective. Resurse și bibliografie. Evaluare
2. Metode de evaluare a impactului social.Tipuri de efecte ale tehnologiilor informației și comunicării mediate tehnologic.
3. Era digitală și internetul: redefinirea realității, transformarea valorilor, reconfigurarea accesului
4. Transformarea mass-media și a comunicării de masă în era digitală
5. Internetul și transformarea viața cotidiene: muncă, familie, relații interpersonale
6. Noile media, rețelele sociale și transformarea politicului
7. Prezentarea proiectelor și a referatelor individuale

Gregory, K. (2016). “Digital labour.” In: Wiley Blackwell Encyclopaedia of Sociology, 2nd ed. Ed. George Ritzer. Oxford: Wiley-Blackwell.
Rattle, R. (2010). Computing our way to paradise? The role of internet and communication technologies in sustainable consumption and globalization , AltaMira Press.
Castells, M. (2009),Communication power, Oxford University Press
Castells, M. (2010), The Rise of Network Society, Willey-Blackwell
Castells, M. (2010),The power of the identity, Willey-Blackwell
Graham, M., Dutton, W., H. (2014), Society and the Internet: How Networks  of  Information and Communication are Changing Our Lives, Oxford University Press
Dutton, W., H. ed., (2005), Transforming Enterprise : The Economic And Social Implications Of  Information Technology, MIT
Ling, R. (2004), The mobile connection: The Cell’s phone Impact on Society, Elsevier

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 10% – evaluare continuă
  • 50%  – examen oral

Criterii de evaluare:

  • intervenții și comentarii pe baza unor lecturi, referate, proiecte, analize personale
  • referat/proiect de semestru

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 20% – evaluare continuă
  • 20% – colocviu

Criterii de evaluare:

  • calitatea prezentărilor și a intervențiilor realizate
  • prezentarea unor materiale (articole, cărți, proiecte de cercetare, metode, etc.)

 

 

Obiective generale

  • familiarizarea studenţilor cu principalele  perspectivice și metodologice utilizate la ora actuală în analiza impactului social al tehnologiei informației și comunicarea mediată tehnologic

Obiective specifice

  • dezvoltarea competenţelor de cercetare prin dobândirea şi exersarea unor cunoştinţe şi competenţe specifice