S2: Medierea – teorii şi practici

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9023
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

mediator Irina Carmen Fiscuci

CURS

 

 1. Conceptul de mediere; Obiectivele medierii ; Medierea în sistemul ADR. Caracteristicile medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor bazată pe interese
 2. Avantajele medierii în raport cu alte metode de soluţionare a disputelor (arbitraj, soluţionare în instanţă, etc). Stiluri de mediere: medierea facilitativă, evaluativă, transformativă
 3. Rolul mediatorului şi al părţilor în mediere; Drepturile părţilor şi drepturile mediatorului;
 4. Principiile medierii; Operaţionalizarea principiilor medierii în cadrul procesului de mediere
 5. Poziţii, probleme, interese. Definirea şi explicarea noţiunilor: probleme de rezolvat în mediere (subiecte în dispută), poziţiile şi interesele părţilor aflate în conflict
 6. Rolul negocierii în procesul de mediere; Negocierea integrativă; Soluţia de tip câştig-câştig;
 7. Procesul de mediere; Iniţierea procesului de mediere – modalităţi; Acordul de a media şi pregătirea procesului de mediere. Contractul de mediere
 8. Procesul de mediere; Etapele procesului de mediere: prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor; identificarea problemelor; explorarea intereselor şi problemelor
 9. Etapele procesului de mediere: generarea de opţiuni; formularea criteriilor pentru evaluarea soluţiile posibile; identificarea soluţiilor; verificarea fezabilităţii soluţiilor propuse; negocierea soluţiilor propuse:
 10. Etapele procesului de mediere: încheierea acordului; caracteristicile unui acord eficient; redactarea acordului; încheierea procesului de mediere.
 11. Tehnici de mediere; Construirea încrederii şi menținerea echilibrului între părţi; Împuternicirea părţilor – empowerment;
 12. Tehnici de mediere; Empatia şi asertivitatea în mediere; rolul şi utilizarea tăcerii în mediere; Întâlnirile separate (caucus): utilizare, scop, desfăşurare;
 13. Etica mediatorului: imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese; autodeterminarea părţilor; confidenţialitatea: coduri de conduită; prevederi legale privind respectarea eticii;
 14. Organizarea profesiei de mediator; Baza legală;

 

 

SEMINAR

 • Continuumul rezolvării disputelor. Opțiunile părților în soluționarea conflictelor
 • Modelul medierii facilitative
 • Rolul și abilitățile mediatorului
 • Convenirea medierii
 • Interese versus Drepturi legale
 • Sprijinirea părților în mediere pentru o negociere de tip integrativ
 • Etapele medierii: Poziții și interese. Explorarea problemelor; Identificarea intereselor ; Construirea soluției pe baza intereselor
 • Etapele medierii: Imparțialitatea mediatorului. Raportul de putere dintre părți. Menținerea/reechilibrarea balantei de putere în cadrul medierii; Semnificația puterii în mediere.
 • Comunicarea în mediere: ascultarea activa
 • Aspecte psihologice implicate în mediere; Depăşirea situaţiilor dificile
 • Aspecte psihologice implicate în mediere; Gestionarea blocajelor de natură emoțională
 • Întâlnirile separate (caucus): utilizare, scop, desfăşurare;
 • Autoevaluarea mediatorului
 • Redactarea şi gestionarea documentelor specifice activităţii mediatorului

 

 

Bibliografie curs:

Abric ,J., C.,  (2002) : Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Polirom, Bucureşti
Blohorn Brenneur, (2014) :  Medierea pentru toti, Editura Universitara
Boncu, Ş., (2006) : Negocierea şi medierea-perspective psihologice, Editura Institutul European
Chereji, R., C.,  (2006):  Procese decizionale şi soluţionarea amiabilă a disputelor, Editura Accent
Cohen , H.,  (2008)  : Arta de a negocia”, Editura  Humanitas, Bucureşti
Cornelius, H., Faire, S.(1996): Ştiinţa rezolvării conflictelor, Editura  Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti
Florescu, D.,A.,P.,Bordea ,A., (2010):  Medierea,Ed. Universul Juridic , Bucureşti
Roth, M., Poledna, S., Baciu, C., (2004):  Medierea conflictelor,  Editura  Presa Universitară   Clujeană
Salzer.J.,Colosn, A., Lempereur, A., (2011): Medierea, Editura C.H.Beck, 2011
Shapiro D, (1998);  Conflictele şi comunicarea, Editura Arc
Sirbu,M,  Croitoru-Anghel D.,M.,  (2015) : Solutionarea alternativa a litigiilor. Medierea conflictelor, Editura Universul Juridic
Stoica Constantin, A.,  Neculau, A.,  (1998): Psihosociologia rezolvarii conflictului, Editura  Polirom
Ury,W., (2007) : Remedierea lui NU- Negocierea între persoane dificile, Editura Consensus

 

            Legislatie

Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor
Codul de conduită European pentru mediatori, Jurnalul oficial al  Uniunii Europene
Directiva 2008/52/CE a a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala,  Jurnalul oficial al  Uniunii Europene

 

Bibliografie seminar:

Bowling, D., Hoffman, D., A., (2012):  Psihologia mediatorului, Editura Trei
Caune, J.,( 2000 ): Cultură şi comunicare. Convergenţe teoretice şi locuri de mediere,  Bălăşescu  M.,(trad.), Editura Cartea Românească
Coman,C., (2007):  Tehnici de negociere, Edittura  C.H. Beck,Bucureşti
GEMME-Grupul European al Magistraţilor care susţin medierea.Secţiunea Română, (2010): Medierea în Uniunea Europeană.Stadiu şi perspective, Editura  Universitară , Bucureşti
Gherman, C., (2010) :  Medierea conflictelor in scoala, Editura Rovomed
Gorea,B., (2009): Soluţionarea conflictelor prin arbitraj şi mediere, Editura Presa Universitara,Târgu-Mureş
Gorea,B., Costin ,D., (2009) : Medierea în dreptul penal, Editura Presa Universitara,Târgu-Mureş
Rosu ,A. ,( 2010):  Medierea-mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale .Medierea în România, Editura Universul Juridic , Bucureşti
Strasser, F., Randolph, P.,  (2012) : Medierea – o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictului, Editura  FMMM.RO

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60 % – examen

Criterii de evaluare:

 • corectitudinea cunoştinţelor;
 • completitudinea cunoştinţelor şi reflectarea în răspuns a bibliografiei parcurse;
 • acurateţea exprimării
 • gândirea critică;

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – teme, prezentări pp

Criterii de evaluare

 • participare, implicare activă, realizarea temelor/sarcinilor

Obiective generale

 • Achiziţionarea cunoştinţelor teoretice cu privire la mediere, principii, stiluri de mediere, etica mediatorului, legislaţia aplicabilă în domeniu.
 • Formarea capacităţilor de a interpreta corect si sistemic cunoştinţele despre mediere, de a identifica asemanări si deosebiri dintre diferitele forme de solutionare a disputelor prin metode ADR, de a înţelege şi explica avantajele soluţionării conflictului prin mediere.
 • Cunoaşterea tehnicilor şi deprinderilor specifice medierii

Obiective specifice

 • Să definească termenii şi noţiunile de bază cu privire la mediere şi procesul de mediere;
 • Să argumenteze importanţa medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor;
 • Să descrie procesul de mediere şi etapele acestuia;
 • Să explice principiile medierii;
 • Să cunoască drepturile mediatorului şi drepturile părţilor;
 • Să aplice cunoştinţele şi abilităţile achiziţioate în situaţii practice