S2: Medierea – teorii şi practici

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9023
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

mediator Irina Carmen Fiscuci

CURS

 

 1. Conceptul de mediere; Obiectivele medierii; Aspecte relevante pentru mediere referitoare la conflict: atitudini, comportamente, perceptii în conflict; Conflicte care pot fi supuse medierii
 2. ADR–Metode alternative de soluționare a disputelor; Medierea în sistemul ADR. Caracteristicile medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor bazată pe interese; Avantajele medierii în raport cu alte metode de soluţionare a disputelor (arbitraj, conciliere, soluţionare în instanţă, etc.
 3. Rolul negocierii în procesul de mediere; Negocierea integrativă; Soluţia de tip câştig-câştig;
 4. Principiile medierii; Operaţionalizarea principiilor medierii în cadrul procesului de mediere
 5. Rolul mediatorului şi al părţilor în mediere; Drepturile părţilor şi drepturile mediatorului
 6. Poziţii, probleme, interese . Definirea şi explicarea noţiunilor: problemele de rezolvat în mediere (subiecte în dispută), poziţiile şi interesele părţilor aflate în conflict
 7. Procesul de mediere; Iniţierea procesului de mediere – modalităţi; Acceptarea medierii şi pregătirea procesului de mediere. Contractul de mediere
 8. Procesul de mediere; Etapele procesului de mediere: prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor; identificarea problemelor; explorarea intereselor şi problemelor
 9. Etapele procesului de mediere: generarea de opţiuni; formularea criteriilor pentru evaluarea soluţiilor posibile; identificarea soluţiilor; verificarea fezabilităţii soluţiilor propuse; negocierea soluţiilor propuse:
 10. Etapele procesului de mediere: încheierea acordului; caracteristicile unui acord eficient; redactarea acordului; încheierea procesului de mediere.
 11. Tehnici de mediere; Construirea încrederii şi menținerea echilibrului între părţi; Împuternicirea părţilor – empowerment;
 12. Tehnici de mediere; Empatia şi asertivitatea în mediere; rolul şi utilizarea tăcerii în mediere; Întâlnirile separate (caucus): utilizare, scop, desfăşurare;
 13. Etica mediatorului: imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese; autodeterminarea părţilor; confidenţialitatea: coduri de conduită; prevederi legale privind respectarea eticii;
 14. Organizarea profesiei de mediator; Baza legală;

 

 

SEMINAR

 • Relația dintre atitudinile-comportamentele-percepțiile părților implicate in conflict
 • Continuumul rezolvării disputelor. Opțiunile părților în soluționarea conflictelor. Soluţionarea amabilă a disputelor prin intervenţia celei de a treia părţi
 • Interese versus Drepturi legale
 • Rolul şi abilităţile mediatorului: Rolul părților în mediere construirea încrederii
 • Convenirea medierii , pregatirea medierii – analiza conflictului dedus medierii
 • Etapele medierii: Identificarea , formularea și explorarea problemelor; Stabilirea agendei; Identificarea pozițiilor și intereselor; Utilizarea reformulării în identificarea intereselor
 • Etapele medierii : Generarea opțiunilor de soluționare – tehnici de generare a opțiunilor; Construirea soluţiei pe baza intereselor – analize şi aplicaţii pe caz
 • Sprijinirea părților în mediere pentru o negociere de tip integrativ
 • Impartialitatea mediatorului. Raportul de putere dintre parti. Semnificaţia puterii în mediere. Menţinerea/reechilibrarea balanţei de putere în cadrul medierii;
 • Întâlnirile separate (caucus): utilizare, scop, desfăşurare;
 • Tehnici pentru depășirea impasului /situațiilor dificile
 • Co-medierea- caracteristici, când se utilizează
 • Autoevaluarea mediatorului
 • Redactarea şi gestionarea documentelor specifice activităţii mediatorului

 

 

Bibliografie curs:

Salzer, J.,Colosn, A., Lempereur, A., (2011): Medierea, Editura C.H.Beck, 2011
Cornelius, H., Faire, S.(1996): Ştiinţa rezolvării conflictelor, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti
Stoica Constantin, A., Neculau, A., (1998): Psihosociologia rezolvarii conflictului, Editura Polirom
Shapiro D, (1998); Conflictele şi comunicarea, Editura Arc
Chereji, R., C., (2006): Procese decizionale şi soluţionarea amiabilă a disputelor, Editura Accent
Ury,W., (2007) : Remedierea lui NU- Negocierea între persoane dificile, Editura Consensus
Ury.W., (2016) Treci de NU! Editura Remind
Blohorn Brenneur, (2014): Medierea pentru toti, Editura Universitara
Boncu, Ş., (2006): Negocierea şi medierea-perspective psihologice, Editura Institutul European
Roth, M., Poledna, S., Baciu, C., (2004): Medierea conflictelor, Editura Presa Universitară Clujeană
Florescu, D.,A.,P.,Bordea ,A., (2010): Medierea,Ed. Universul Juridic , Bucureşti
Sirbu,M, Croitoru-Anghel D.,M., (2015): Soluţionarea alternativa a litigiilor. Medierea conflictelor, Editura Universul Juridic
Abric ,J., C., (2002): Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Polirom, Bucureşti
Nion Pop.M (2012): Cum alegem mediatorul, Editura ProUniversitaria, București
Cohen , H., (2008): Arta de a negocia”, Editura Humanitas, Bucureşti

 

            Legislaţie

Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor
Directiva 2008/52/CE a a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala,  Jurnalul oficial al  Uniunii Europene
Codul de conduită European pentru mediatori, Jurnalul oficial al Uniunii Europene

 

Bibliografie seminar:

Bowling, D., Hoffman, D., A., (2012):  Psihologia mediatorului, Editura Trei
Caune, J.,( 2000 ): Cultură şi comunicare. Convergenţe teoretice şi locuri de mediere,  Bălăşescu  M.,(trad.), Editura Cartea Românească
Coman, C., (2007):  Tehnici de negociere, Edittura  C.H. Beck,Bucureşti
GEMME-Grupul European al Magistraţilor care susţin medierea.Secţiunea Română, (2010): Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi perspective, Editura  Universitară , Bucureşti
Gherman, C., (2010):  Medierea conflictelor in scoala, Editura Rovomed
Gorea, B., (2009): Soluţionarea conflictelor prin arbitraj şi mediere, Editura Presa Universitara, Târgu-Mureş
Gorea, B., Costin ,D., (2009) : Medierea în dreptul penal, Editura Presa Universitara, Târgu-Mureş
Coman, C., (2007): Tehnici de negociere, Edittura C.H. Beck,Bucureşti
Monica Hanaway(2013) Co-medierea – utilizarea unei abordări psihologice duale în soluționarea conflictelor .Editura FMMM.RO
Rosu, A.,( 2010):  Medierea-mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale. Medierea în România, Editura Universul Juridic , Bucureşti
Gherman, C., (2010) : Medierea conflictelor in scoala, Editura Rovomed

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60 % – lucrare de semestru – se predă în sesiune

Criterii de evaluare:

 • corectitudinea cunoştinţelor (30%)
 • completitudinea cunoştinţelor şi reflectarea în răspuns a bibliografiei parcurse (10%)
 • acurateţea exprimării (10%)
 • gândirea critică (10%)

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – teme pe parcursul semestrului

Criterii de evaluare

 • participare, implicare activă, realizarea temelor/sarcinilor

Obiective generale

 • Achiziţionarea cunoştinţelor teoretice cu privire la mediere, principii, stiluri de mediere, etica mediatorului, legislaţia aplicabilă în domeniu.
 • Formarea capacităţilor de a interpreta corect si sistemic cunoştinţele despre mediere, de a identifica asemanări si deosebiri dintre diferitele forme de soluţionare a disputelor prin metode ADR, de a înţelege şi explica avantajele soluţionării conflictului prin mediere.
 • Cunoaşterea tehnicilor şi deprinderilor specifice medierii

Obiective specifice

 • Să definească termenii şi noţiunile de bază cu privire la mediere şi procesul de mediere;
 • Să argumenteze importanţa medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor;
 • Să descrie procesul de mediere şi etapele acestuia;
 • Să explice principiile medierii;
 • Să cunoască drepturile mediatorului şi drepturile părţilor;
 • Să aplice cunoştinţele şi abilităţile achiziţioate în situaţii practice;