S2: Procesul medierii şi tipuri de mediere: medierea victimă – infractor

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9114
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

dr. Corneliu  I. Loghin

CURS şi SEMINAR

 • Sistem social și interacțiune socială, conflict și stare, situație, relație de tip conflictual, sisteme de normare și relația acestora cu conceptul de libertate, comportament normal și normalizat, comportament conform, deviant, delicvent în cadrul relațiilor sociale. Răspunderi și responsabilități antrenate de atitudini, comportamente și rezultate ale acestora – concepte, definiții, caracteristici, relații între acestea.
 • Managementul de conflict și conceptul de justiție – definiții, caracteristici, modele/sisteme conceptuale, strategii utilizate, metode de eficacizare și eficientizare a sistemelor și proceselor de soluționare a conflictelor.
 • Sistem de justiție dezvoltat pe baza conceptului clasic/retributiv/competitiv, conceptul de pericol social/nivel ridicat de gravitate al faptei și conflictul de tip penal – concepte, definiții, caracteristici, relații, rezultate posibil de obținut, avantaje și dezavantaje.
 • Sistem de justiție dezvoltat pe baza conceptului restaurativ în managementul de conflict – concepte, definiții, caracteristici, relații, rezultate, avantaje și dezavantaje.
 • Metode alternative de management al conflictelor (Alternative Dispute Resolution –ADR) -concepte, definiții, caracteristici, relații, rezultate posibil de obținut.
 • Comunicarea ca metodă de administrare și/sau soluționare a conflictelor – comunicarea structurată, eficientă, competitivă și cea colaborativă, eficace și eficientă – concepte, definiții, caracteristici comune și de diferențiere, relații între acestea, proceduri, rezultate ce pot fi obținute.
 • Facilitarea administrării și/sau soluționării de probleme și cea utilizată în managementul de conflict prin metode alternative – concepte, definiții, caracteristici comune și diferențe, relații, proceduri, rezultate ce pot fi obținute ca urmare a utilizării acestor tipuri de procese.
 • Negocierea – clasică/pozițională/competitivă și negocierea colaborativă/bazată pe nevoi, interese și principii și utilizarea acestora în managementul de conflict – concepte, definiții, caracteristici comune și diferențe, proceduri, relații între acestea, rezultate ce pot fi obținute.
 • Medierea conflictelor – concepte, definiții, modele, caracteristici, conținut procedural, relații între acestea, rezultate ce pot fi obținute.
 • Concilierea și arbitrajul –metode alternative de administrare și soluționare a conflictelor – concepte, definiții, modele, caracteristici comune și diferențe, relații, proceduri, rezultate ce pot fi obținute ca urmare a utilizării acestora.
 • Modele de administrare și/sau soluționare a conflictelor de tip restaurativ – judiciare și/sau extrajudiciare, cu diferite nivele de impact restaurativ, utilizând una sau mai multe metode alternative de soluționare a conflictelor (de baza sau hibrid) – prezentare a modelului, a metodei/metodelor pe care acestea se bazează, a caracteristicilor modelului și inventarului de activități, identificarea elementelor și caracteristicilor care determină existența caracterului restaurativ, identificarea instrumentelor utilizate în cadrul modelului prezentat, nivel de impact restaurativ, avantaje și dezavantaje pe care acestea le prezintă.

Bibliografie curs:

A.      Referinţe principale:

 • Loghin, C.I. Suport de curs – pus la dispoziția studenților și transmis la începutul întâlnirilor de curs.
 • Loghin, C.I., 2016, Conflicte. Metode alternative de administrare și soluționare, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași.
 • Fisher, Roger;  Ury, William,  1999, Getting to Yes, Penguin Book, Second Edition
 • Floyd, Kory, 2013,  Comunicarea interpersonala, Editura Polirom, Psihologie, Iași;
 • Balahur, D., Littlechild, Smith., R., 2007, Dezvoltarea justiției restaurative în România și Marea Britanie, Editura Universității Alexandru Iona Cuza, Iași
 • Mcquail, Denis, 1999, Comunicarea, Institutul European, Iași;

B. Referinţe suplimentare:

 • Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării, Polirom, București, 2002.
 • Balahur, D., Littlechild, Smith., R., 2007, Dezvoltarea justiției restaurative în România și Marea Britanie, Editura Universității Alexandru Iona Cuza, Iași
 • Butoi, T. ș.a., , Victimologie, Editura Pinguin Book, București, 2004;
 • Casey J. B., International and Domestic Commercial Arbitration, Caswell, Toronto, 2007.
 • Dahlberg, L. L., Krug, E. G., Zwi, A. B., Dahlberg, J. A., Mercy, Lozano, R. (editors), Violence: A Global Public Health Problem, World Report on Violence and Health, Geneva, World Health Org. 2002.
 • De Fleur, Melvin L., Ball-Rokeach, Sandra, Teorii ale comunicării de masă, Polirom, București, 1999.
 • Edelman, Joel, Mary Beth Crain, The Tao of Negotiation, Harper Collins Publishers, New York, 1994.
 • Fisher, Roger, Ury, William, Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, NY, 1983.
 • Florian, Gheorghe, Fenomenologie penitenciară, Oscar Print, București, 2003.
 • Floyd, Kory, Comunicarea interpersonală, Polirom, Iași, 2013.
 • Gelfand, Michele, Fulmer, J., Ashley, Severance, Laura, Zedeck, Sheldon Ed., The Psychology of Negotiation and Mediation, Apa Handbooks in Psychology, Washington DC, 2011.
 • Goldberg, Stephen B., Sander, Frank E. A., Rogers, Nancy H., Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, Aspen Law & Business, Aspen Publishers, NY, 1999.
 • Johnstone, Gerry, Van Ness, Daniel, W, Handbook of Restorative Justice, Willan Publishing, 2007.
 • Kenneth, S. Carlston, Theory of the Arbitration Process, Law and Contemporary Problems, USA, Volume 17, Number 4, 1952.
 • Krogsrud, Karla, O’Melia, Michael, DuBois, Brenda, Practica asistenței sociale, Polirom, Iași, 2006.
 • Lederach, John Paul, Conflict Transformation, The Little Books of Justice  & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA., 2003.
 • Liebmann, Marian, Kingsley, Jessica (editors), Mediation in context, London and Philadelphia, 2000
 • Loghin, I. Corneliu (coautor și coordonator), Model restaurativ de asistare complexă a cazurilor ce au ca obiect infracțiuni comise de minori, Editura Impakt, Iași, 2007.
 • Loghin, I. Corneliu, Considerații asupra The Third Side – W. Ury, în „Symposium”, Academia Română și Institutul de Științe Sociale și Economice „Gh. Zane”, volumul V, nr. 1(9), Iași, 2007.
 • Loghin I. Corneliu, Medierea disputelor ca metodă de asistare în cadrul sistemului de Justiție restaurativă, teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011.
 • Loghin I. Corneliu, Conflicte-metode alternative de administrare și soluționare, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza
 • Maslow, Abraham, Motivation and personality, Harper, New York, 1954,
 • Mayer, Bernard, The Dynamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, A Wiley Company, John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA., 2000,
 • Mcquail, Denis, Comunicarea, Institutul European, Iași, 1999,
 • Pânișoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Metode de interacțiune educațională, Polirom, Iași, 2004.
 • Prutianu, Ștefan, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Polirom, Iași, 2008.
 • Rosenberg, Marshall B., Nonviolent Communication, A Language of Compassion, Puddle Dancer Press, DelMar, CA., 1999.
 • Tickell, Shari, Akester, Kate, 2004,Restorative Justice, A Justice Publication
 • Thompson, Leigh, Negocierea și inima negociatorului – Manual complet de negociere, Meteor Press, București, 2006.
 • Umbreit, Mark, S., The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice and Research, Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco, 2001.
 • Watzlawic, Paul, Jackson, Don J., Une logique de la comunication, Paris, Editure du Senil, 1972.
 • Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, The Little Book s of Justice and Peacebuilding, Good Books, Intercourse, 2002.
 • Ray, Fells, Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge Univesity Press, www.cambridge.org, accesat în 21.04.2015.
 • Rădulescu, Sorin, M., Banciu,Dan, Introducere în sociologia delicvenței juvenile, Adolescența între normalitate și devianță, Editura medicală, 1990.
 • Sgubini, Alessandra, Prieditis, Mara & Marighetto, Andrea, Arbitration, Mediation and Conciliation: Differences and Similarities from an International and Italian Bbusiness Perspective, Bridge Mediation LLC, 2004, http://www.mediate.com/ articles/sgubinia2.cfm, accesat în 25.07.2016.
 • Souza Briggs, Xavier de, We Are All Negociators Now: An Introduction to Negotiating in Community Problem Solving. The Art and Science of Community Problem – Solving Project at Harvard University, Strategy for a changing world, 2003, www.community-problem-solving.net, accesat în 21.05.2015.
 • Zumeta, Zena,Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative and Transformative Mediation,
 • http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm#bio#bio, 22.07.2016.
 • ***Alternative dispute resolution – General information | France – General Information,
 • http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_en.htm, accesat în 24.07.2016.
 • ***Arbitration, Title VIII of Book of the Italian Code of the Civil Procedure, http://www.jus.uio.no/lm/ italy.arbitration/ doc.html, accesat 24.07.2016.
 • ***Arbitration, International Online Training Program on Intractable Conflict, Conflict Research, Consortium, University of Colorado, USA,
 • http://www.colorado.edu/conflict/ peace/treatment/arbitrat.htm, accesat 24.07.2016.
 • ***Conciliation, http://adrresources.com/adr-methods/conciliation, accesat la 23.07.2016.
 • ***Violence Definitions, www.cnrtl.fr/lexicographie/violence, accesat în 14.04.2015.

Norme în medierea conflictelor

 • ***Codul European de conduită pentru mediatori,
 • http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_ro.pdf.
 • ***Model Standards of Conduct for Mediators,
 • http://www.mediate.com/articles/model_ standards_of_conflict.cfm.
 • ***Practice Standards for Social Work Mediators,
 • https://issuu.com/helena23/docs/practice-standards-for-social-work-mediation.

Legislatie în medierea conflictelor

1. Recomandări ale Consiliului Europei si Parlamentului European – obligatorii pentru statele membre CE

1.1. Recomandări cu caracter tehnic, care au în vedere realizarea de legături procedurale între sistemul clasic de justiţie şi cel alternativ.

 • Recomandarea nr. 7 din 1981 privind mijloacele de facilitare a accesului la justitie
 • Recomandarea nr. 5 din 1984 privind principiile de procedura civila menite sa imbunatateasca functionarea justitiei
 • Recomandarea nr. 12 din 1986 privind masurile de prevenire si reducere a încărcăturii Instanţelor
 • Recomandarea nr. 18 din 1987 privind simplificarea justitiei penale
 • Recomandarea nr. 1 din 1993 privind accesul efectiv la justitie al personelor aflate in situatie de mare dificultate materiala
 • Recomandarea nr. 2 din 2001 privind structurarea si restructurarea rentabila a sistemelor judiciare si a sistemelor de informare juridica

1.2. Recomandari care introduc sistemul alternativ de solutionare a disputelor in sistemele social-administrative

 • Recomandarea nr. 9 din 2001 privind caile alternative de solutionare a litigiilor dintre autoritatile administrative si persoanele private

1.3. Recomandari privind medierea diferitelor tipuri de conflicte

 • Recomandarea nr. 1 din 1998 privind medierea familiala
 • Recomandarea nr. 19 din 1999 privind medierea în materie penala
 • Recomandarea nr. 10 din 2002 privind medierea în materie civila

2. Legislatie privind medierea disputelor, in Romania (vezi www.cmediere.ro) – obligatorii la nivel naţional

 • Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator;
 • Legea 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator;

3. Norme si dispozitii elaborate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, Unitatea de Cercetare si Servicii Tehnice – obligatorii pentru profesionistii din domeniu

 • Standard ocupational pentru ocupatia de mediator, alte domenii neclasificate, Cod COSA: X 239, elaborat in 2000;

4. Norme elaborate Consiliul de mediere;

 • hotarâri obligatorii pentru profesionistii din domeniu, printre care:
 • Regulament de organizare si functionare al Consiliului de mediere-H 5/13.05.07,
 • Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorului;
 • Standardul de formare al mediatorului –H12/07, modificat prin H963/08;
 • Regulament de organizare examen de absolvire cursurilor de formare mediatori -H273/07;
 • Regulile privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator –H1023/08;
 • Nomenclator taxe din care se constituie venitul Consiliului de mediere –H1307,H1309/08;

Consiliul Europei și Comitetul Miniștrilor, Portalul european de  e-justiție
https://e-justice.europa.eu/content_crossborder_family_mediation-372-ro.do 
Recomandarea (98)1 către statele membre UE privind medierea în familie;
Recomandarea (99)19 privind medierea în probleme penale;
Recomandarea (o1) 9 privind căile alternative de soluționare a litigiilor dintre autoritatile administrative și persoanele private,
Recomandarea (02) 10 privind medierea în materie civilă;
Appendix la Recomandarea (2001)8, IP(08)628 – privind încurajarea medierii în cauze civile și comerciale ;
Codul european de conduită pentru mediatori ttp://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_ro.pdf
Legislație națională privind organizarea și funcționarea profesiei de mediator de conflicte (Legea 192/2006, Legea 370/2009, Legea 115/2012, Cod etică și deontologie profesională), http://cmediere.ro/legislatie/7/

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50 % – Evaluare pe baza prezenței și a activității desfășurate

Criterii de evaluare:

 • Prezenţa activă la curs
 • Elaborarea unui proiect de seminar cu temă comună tuturor studenților (T2)

 

SEMINAR

Metode de evaluare

 • 50% – Raportul de practică

Criterii de evaluare

 • Prezenţa activă la seminari
 • Elaborarea şi susţinerea unui proiect de seminar cu temă la alegere (din cadrul celor propuse la prima întâlnire de curs) (T1)

 

Standard minim de performanţă

 • Elaborarea, prezentarea, susținerea și predarea unui proiect de specialitate cu temă la alegere (dintr-o sumă de teme propuse în acest scop – T1)
 • Elaborarea și predarea unui proiect de specialitate cu temă dată (T2) aplicând informații, înțelegeri și abilități specific domeniului.
 • Prezența și activitatea studentului în cadrul activităților de surs și seminar – absolvirea cursului este condiţionată de participarea la minimum 50%+1 din numărul cursurilor și a seminariilor

Obiective generale

 • Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
 • Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea conceptelor, metodelor și modelelor în scopul înțelegerii, administrării și soluționarea de stări și/sau situații de tip conflictual din spațiul social

Obiective specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

 • Identifice comportamente ale persoanelor implicate, afectate și interesate de stări și/sau situații de tip conflictual pe baza conceptelor specifice sistemelor de justiție restaurativă și metodelor alternative de management al conflictelor
 • Descrie stări și situații de tip conflictual ce pot fi administrate și/sau soluționate prin utilizarea sistemului conceptual, modelelor și instrumentelor specifice justiției restaurative și metodelor de management de conflict de tip alternativ
 • Descrie metode și modele de tip restaurativ și alternativ ce pot utilizate în managementul stărilor și/sau situațiilor de tip conflictual
 • Utilizeze conceptele fundamentale ale managementului de stări și/sau situații de tip conflictual prin utilizarea conceptelor, metodelor și modelelor de tip rstaurativ și alternativ
 • Analizeze stări și situaţii de tip conflictual.