S2: Protecţia copilului împotriva violenţei

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR4023
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul european în drepturile copiilor

Maria Roth
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Introducere: descrierea cursului si a bibliografiei, expunerea cerinţelor si planificarea întâlnirilor, alte aspecte practice. Descrierea conceptelor principale (abuz, neglijare, traume, exploatare, trafic de copii).

2. Violenţa şi drepturile copilului. Dreptul la protecţie împotriva violenţei
Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului
http://www.crin.org/docs/resources/publications/
http://www.unicef.org/publications/index_5598.html
Colton, M., Sanders, R., Williams, M. (2001). An introduction to working with children, UK: Palgrave Pub., pp. 125-164

3. Legislaţii şi definiţii, pe plan naţional şi internaţional
http://www.crin.org/docs/resources/publications/
http:www.everychildmatters.gov.uk
legea 272

4. Violenţa în relaţiile părinţi-copii. Abuzul fizic, sexual si psihologic împotriva copiilor în propriile familii. Drepturile părinţilor, drepturile copiilor. Protejarea copiilor când părinţii nu reuşesc să ofere protecţie. Definirea relelor tratamente
Crosson-Tower, C. (2003). Exploring Child Welfare. A Practice PerspectiveUSA: Pearson Education, Inc. Pp. 88-94
Dávid-Kacsó, A., Antal, I., Roth, ., Mezei, E., Szász, R. (2012) „Abuzul fizic, psihologic şi metodele de disciplinare pozitivă în practica parentală a părinţilor adolescenţilor de 16 ani din România”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=13}Salvati copiii: ABUZUL ŞI NEGLIJAREA COPIILOR, Studiu National, 2013, http://www.salvaticopiii.ro/upload/p0002000100000002_Studiu%20-%20abuzul%20si%20neglijarea%20copiilor.pdf
K. Killén (1997). Copilul maltratat. Timişoara: Ed: Eurobit.
Colton, M., Sanders, R., Williams, M. (2001). An introduction to working with children, UK: Palgrave Pub., pp. 125-164

5. Date pe plan naţional şi internaţional privind victimizarea copiilor. Studenţii prezintă date ale investigaţiilor proprii din literature de specialitate: abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii. http://www.unicef.org/publications/index_5598.html; http://www.ilo.org; www.hri.ca/ Human Rights Internet
Rotaru, T. (coord.), 1996, Expunerea minorilor la abuz şi neglijare în judeţul Cluj, Comprex, Cluj.
http://www.unhcr.ch Including access to the Action for the Rights of Children (ARC)
Browne, Cartana, Momeu, Paunescu, Petre şi Tokay (2002). Copilul abuzat şi neglijat în familie: studiu naţional 2000, ANPCA, OMS, Banca Mondială, Bucureşti. www.copii.ro
Baciu, C., Voicu, C., Antal, I., Mezei, E., Roth, M. (2012) „Abusive parents from rural and urban areas”, Revista de asistenţă socială,anul XI, 2/2012
Antal, I., Roth, M., Mezei, E., Dávid-Kacsó, A., Voicu, C., Szász, R. (2012) „The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012
Salvati copiii: ABUZUL ŞI NEGLIJAREA COPIILOR, Studiu National, 2013, http://www.salvaticopiii.ro/upload/p0002000100000002_Studiu%20-%20abuzul%20si%20neglijarea%20copiilor.pdf
Studii pe baza datelor cercetarii nationale Balkan Epidemiological Research on Child Abuse and Neglect, http://prevenireaviolentei.granturi.ubbcluj.ro/cercetare/proiectul-becan/publicatii-stiintifice/

6. Raspunsul sistemului de Protectie a Copilului la cazurile de abuz fizic, psihologic şi sexual impotriva copilului. Prezentare si ddiscutii pe marginea unor cazuri
Tonk, G., Adorján, J., László, E. (2012) „Providing Services to Maltreated Children and their Families. Some Findings of Romanian Case Based Surveillance Study”, Revista de Asistenţă Socială, anul XI, 2/2012 {filelink=12}.
Lisa M. Jones∗, David Finkelhor, 2003, Putting together evidence on declining trends in sexual abuse: a complex puzzle, Child Abuse & Neglect 27, 133–135
7. Cazurile de deces ca urmare a abuzurilor împotriva copiilor. Analiza datelor din literature de specialitate.
Child Death Review Team, Report for 2006: http://www.ican-ncfr.org/library/CDR_CA_LA_2005.pdf:
IOMC, UNICEF, ECATERINA STATIVĂ, ANCA VITCU, ALIN STĂNESCU, RODICA NANU, Cauzele medico-sociale ale mortalităţii copiilor sub 5 ani la domiciliu şi în primele 24 de ore de la internare, 2005, Bucureşti: MarLink
8. Violenţa intre copii. Violenţa şi grupurile de copii. Dominaţie şi agresiune. Scoala si violenţa. Copiii victime şi copiii agresori. Studii privind factorii de risc.
Furlong, Michael; Morrison, Gale, 2000, The School in School Violence: Definitions and Facts Journal of Emotional & Behavioral Disorders, Vol. 8 Issue 2, p71-81
Unicef, Institutul de Stiinte ale Educatiei (M. Jigau, A. Liiceanu, L. Preoteasa (coord.) 2006, Violenta in scoala, Bucuresti – 2006, EDITURA ALPHA MDN
9. Studenţii prezintă date ale observaţiei proprii privind situaţii de violenţă din şcoli. Sunt analizate factorii predispozanţi, factorii protectivi şi posibilităţile de intervenţie
10. Abuzul împotriva copiilor în instituţii de ocrotire.
Ecaterina Stativa (coord.), 2000, Abuzul în centrele de plasament pentru copii, se gaseste in „Comun studenţi”, în reţeaua de calculatoare a catedrei de asistenţă socială
Brătianu, I., Roşca, C. (2005). Copilul instituţionalizat între protecţie şi abuz. Iaşi: Lumen.
11. Programe de intervenţie împotriva violenţei. Prevenţia primară, secundară şi terţiară – Exemple de practici bazate pe evidenţe
Speaker, Kathryne M.; Petersen, George J., 2000, School Violence and Adolescent Suicide: strategies for effective intervention, Educational Review, Feb2000, Vol. 52 Issue 1, p65, 9p,
Meyer, Aleta L.; Farrell, Albert D, 1998, Social skills training to promote resilience in urban sixth-grade students: One product of an action research strategy to prevent youth violence in high-risk environments. Education & Treatment of Children, Nov98, Vol. 21 Issue 4, p461, 18p
Lisa M. Jones, David Finkelhor, 2003, Putting together evidence on declining trends in sexual abuse: a complex puzzle, Child Abuse & Neglect 27, 133–135
Arnon Bentovim, 2002, Preventing sexually abused young people from becoming abusers, and treating the victimization experiences of young people who offend sexually Child Abuse & Neglect , Volume 26, Issues 6-7, June 2002, Pages 661-678
12. Studenţii prezintă proiecte de prevenţie împotriva violenţei în familie şi în şcoli
13. Munca, exploatarea şi traficul copiilor
www.antitrafic.ro
UNICEF, Interministerial Working Group for the coordination and assessment of the activities to prevent and combat trafficking of human beings (Gabriel Sotirescu coord), Evaluation of Antitrafficking policies in Romania, Buc
IOM: Vulnerability to trafficking in human beings of young female population of Romania. Main findings of sociological research on risk factors and geographical distribution, February-May 2001
Ministère de l’Intérieur: Brief Presentation On The Latest Developments In Fighting Against
Trafficking In Human Beings And Tackling Illegal Immigration. Bucharest, 2002
UNICEF/ONU/OSCE: “Romania”. In: Trafficking in Human Beings in Southeastern
Europe. Current Situation and Responses to Trafficking in Human Beings. June, 2002
UNISAT, « Etude sur les mineurs roms roumains à paris et en région parisienne », septembre, 2003. U.S. DEPARTEMENT OF STATE

http://www.religioustolerance.org/spanking_menu.htm
14. Aspiraţia către violenţa zero; concluzii ale studenţilor, evaluarea cursului

 

Seminar

 

S1 – Introducere. Comunicarea așteptărilor, cerințelor, punctajelor.
S2 – Copii cu nevoi speciale de învățare
S3 – Tendințe actuale ale educării copiilor cu nevoi speciale
S4 – Dreptul copiilor la educație incluzivă în contextul drepturilor copilului în România
S5 – Integrare versus incluziune școlară
S6 – Copiii cu dizabilități și integrarea şcolară
S7 – Copiii rromi și integrarea școlară și socială
S8 – Copiii supradotati și integrarea şcolară
S9 – Studii de caz.
S10 – Discuţii, jocuri de rol.
S11 – Prezentarea temelor realizate de către echipele de studenţi (maxim 4 persoane per echipă). Feed-back din partea evaluatorului.
S12 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Feed-back la prezentare. Discutii
S13 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Feed-back la prezentare. Discutii
S14 – Prezentarea temelor realizate de către studenţi. Discuţii finale, clarificări.

 

 

Bibliografie obligatorie

Roth-Sz., 2005, Copii și femei, victime ale violenţei, Presa Universitară Clujeană

Colton, R. Sanders, M. Williams, 2001, Working with children. A guide for Social Workers, Palgrave,

Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului legea 272: 20014/2013

Farcas, A., Roth., Preschool and primary teachers’s role in detecting and reporting child abuse and neglect (2011). Journal plus education, Journal Plus Education, E-ISSN (online) 2068-1151 Vol. VII., 2, pp. 9-29.

Killén (1997). Copilul maltratat. Timişoara: Ed: Eurobit.

Furlong, Michael; Morrison, Gale, 2000, The School in School Violence: Definitions and Facts Journal of Emotional & Behavioral Disorders, Vol. 8 Issue 2, p71-81

 

Bibliografie opţională:

Agnes David-Kacso, Imola Antal, Maria Roth- Szamoskozi, Corina Voicu (2012) Physical, Psychological Abuse and Positive Discipline Methods Used by Parents in Romania”, în Applied Social Sciences: SOCIAL WORK, volum 1, Editura Cambridge Scholars Publishing (CSP), Anglia

Roth, I. Antal, A. Dinapogias, G. Tonk, M. Diaconescu, 2015, Utilizarea bazelor de date minimale ca sistem de proceduri in cazul expunerii copiilor la abuz si neglijare, (Using Minimal Data-Sets for Child Abuse and Neglect Cases) Presa Universitara Clujeana, Cluj.

ONU, Raportul Secretarului general ONU orivind violenta impotriva copiilor, 2006

Legea Copilului, 2004, cu amendamentele sept 2013.

Davies, M. Roth, M. B. Iovu, 2013, Eastern Europe, In Judy L. Postmus (Eds.). Encyclopedia of sexual violence and abuse, ISBN-10:1598847562, Greenwood ABC-CLIO, Westport, p. 149-153.

Roth, Child Protection in Communist Romania (1944-1989), 2009, In S. Hering Social Care under State Socialism (1945-1989), Barbara Budrich, Opladen Ge, p. 201-212

Maria Roth, Mihai Bogdan Iovu, Imola Antal, Children’s rights, Child Welfare and protection. In: Social Work Review (Revista de Asistenta sociala), 2012/ 2. Iasi: Polirom, 220 p.

Antal Imola, Roth Maria, Mezei Elemer, David-Kacso Agnes, Voicu Corina Iulia, The Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN) in Romania, CEDB, Revista de Asistență Socială, 2012, P.51-63

Maria Roth, Corina Voicu, Agnes Dávid-Kacsó, Imola Antal, Ana Muntean, Sorina Bumbuluț, Cristina Baciu, Asking for parental consent in research on exposure of children to violence, In: Revista de cercetare și intervenție social, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic) ISI databases (factor de impact 1.4), 2013, vol. 42, pp. 85-100, www.rcis.ro, www.doaj.org and www.scopus.com

Unicef, Institutul de Stiinte ale Educatiei (M. Jigau, A. Liiceanu, L. Preoteasa (coord.) 2006, Violenta in scoala, Bucuresti – 2006, EDITURA ALPHA MDN

Finkelhor, R. Ormrod, 2004, Prostitution of Juveniles: Patterns From NIBRS, Juvenile Justice Bulletin, Office of Justice Programs, Partnerships for Safer Communities • www.ojp.usdoj.gov

C. May-Chahal, Gender and Child Maltreatment: The Evidence Base, Social Work and Society,  Volume 4 (2006) » Issue 1

CURS/SEMINAR

 

Evaluarea se face atât pe parcurs cât şi la finalul cursului. Nota finală se calculează pe baza notăriilor contribuţiilor individuale astfel:

Proiecte 75%

  • Studenții prezintă date ale investigațiilor proprii din literature de specialitate: abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii şi discută metodele de cercetare care au stat la baza adunării datelor 33%
  • Studiu de caz sau un proiect de prevenţie împotriva violenţei în familie/şcoli, 33% (sau prezentarea de la conferinţă)

Intervenţii orale pe parcursul semestrului, bazate pe parcurgerea bibliografiei obligatorii (33% din nota finală)

 

Nota 10: studenţii participă activ la 90% dintre activităţi şi prezintă lucrări pe baza bibliografiei de specialitate şi a cercetării proprii la cel puţin 5 întâlniri. Studenţii vor face un studiu de caz în care vor argumenta dreptul copiilor de a nu fi supuşi la nici o forma de violenţă. De asemenea, vor prezenta dilemele etice ridicate de acel caz, posibilităţile de a proteja copiii, prin empowermentul copiilor (implicându-i pe aceştia în alegerea celor mai bune soluţii pentru copiii înşişi).

 

Nota 5: Studenţii participă la 50% dintre întâlniri, dovedind parcurgerea bibliografiei obligatorii: cunosc definiţiile diferitelor forme de rele tratamente, cunosc cerinţele convenţiei internaţionale privind violenţa, ştiu analiza cazurile de abuz împotriva copiilor conform legislaţiei ţării şi cartei UN privind drepturile copilului.

 

 

Studenţii vor înţelege impactul violenţei asupra copiilor şi factorii de risc legaţi de violenţă. Vor analiza factorii care declanşează şi protejează agresiunea, aşa cum se manifestă la agresori şi la victime. Studenţii îşi vor însuşi deprinderi de comunicare cu copiii şi de a acorda ajutor copiilor şi tinerilor care suferă trauma. Studenţii vor analiza de asemenea factorii care conduc la violenţele dintre copii şi adolescenţi şi consecinţele acestora, ca şi metodele specifice de prevenire ale violenţelor dintre minori. Scopul este ca studenţii să fie capabili să înţeleagă conceptele cheie: abuz, exploatare, neglijare, risc, protecţie, tratament, prevenire şi să le aplice adecvat în analiza studiilor de caz.  La sfârşitul cursului studenţii vor putea interpreta situaţii dilematice privind drepturile copiilor şi ale aduţilor ca şi obligaţiile/oportunităţile societăţii de a preveni orice forme ale abuzului împotriva copiilor.