S2: Strategii decizionale în grupuri şi organizaţii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3012
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Veronica Mateescu
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: veronicamateescu@yahoo.com

Curs

 1. Procesul decizional
 2. Etape ale procesului decizional
 3. Tipuri de decizii – decizii strategice (decizii multidimensionale), decizii de rutină; decizii programate, decizii neprogramate;
 4. Modele de luare a deciziei în organizații (modelul rațional, modelul administrativ, modelul politic; modelul Carnegie, modelul incrementalist, modelul nestructurat, modelul ”lăzii de gunoi”)
 5. Instrumente și tehnici de luare a deciziei (I) – matricea decizională, T-chart, arborele decizional, multivoting, analiza Pareto, analiza cost-beneficiu, cercetarea de piață, analiza SWOT, studii de fezabilitate;
 6. Instrumente și tehnici de luare a deciziei (II) – CRM, business intelligence, sales force automation, enterprise resource planning (ERP)
 7. Decizii individuale
 8. Decizii de grup
 9. Procesul decizional strategic – strategii generale, strategii de MRU, strategii de marketing
 10. Procesul de implementare a strategiilor decizionale
 11. Conflicte/tensiuni organizaționale în procesul de luare și implementare a deciziilor
 12. Proces decizional și performanță organizațională
 13. Putere și proces decizional – dimensiunea politică a procesului decizional
 14. Cultură organizațională și proces decizional

Seminar

Seminarul va urma structura cursului, accentul fiind pus pe studii de caz, exerciții, texte, reprezentative pentru fiecare dintre tematicile abordate.

1. Brunetto, Yvonne; Farr-Wharton, Rod, The Moderating Role of Trust in SME Owner/Managers’ Decision-Making about Collaboration, Journal of Small Business Management, 2007 45(3), pp. 362–387
2. Curșeu, Petru Lucian, Grupurile în organizații, Polirom, 2007, pp. 293-337
3. Hruška, Domagoj, Radical Decision Making: Leading Strategic Change in Complex Organizations, Palgrave Macmillan, 2015
4. Johns, Gary, Comportament organizațional, Ed. Economică, 1998, pp. 357-384
5. Metts, Glenn A., The role of adaptive decision making in resource choices among SMEs, J. COLLECTIVE NEGOTIATIONS, Vol. 32(2) 97-115, 2008
6. Neculau, Adrian, Dinamica grupului și a echipei, Polirom, 2007, pp. 11-99
7. Salles, M., Decision making in SMEs and information requirements for competitive intelligence, Production Planning & Control, Vol. 17, No. 3, April 2006, 229–237
8. Secchi, Davide, Extendable Rationality. Understanding Decision Making in Organizations, Springer Science+Business Media, LLC 2011
9. Qudrat-Ullah, H., Spector, J.M., Davidsen, P.I. (Eds.), Complex Decision Making. Theory and Practice, Springer Berlin Heidelberg New York, 2008.
10. Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială, vol. II, Polirom, 2007, pp. 257-322; pp. 327-382

CURS:

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • Demonstrarea însușirii conceptelor de bază aferente tematicilor de curs și a capacității de operare cognitivă și practică cu acestea.

SEMINAR:

Metode de evaluare:

 • 50% proiect individual

Criterii de evaluare:

 • Realizarea unui proiect individual pe tema procesului decizional organizațional, bazat pe o cercetare primară (50%), prezentat în cadrul seminarului, pe baza programărilor făcute în timpul semestrului.

Obiective generale

Oferirea know-how-ului necesar pentru activarea în domeniul managementului și/sau al managementului resurselor umane și/sau înțelegerea proceselor respective ca subiect al acestora în calitate de viitor membru al unei organizații, în vederea dezvoltării capacității individuale de acțiune.

Obiective specifice

Cunoașterea și înțelegerea dinamicii procesului decizional în grupuri și organizații.
Dobândirea de cunoștințe privind practici, tehnici și instrumente folosite în procesul decizional organizațional.
Înțelegerea impactului procesului decizional asupra performanței organizaționale și a resursei umane și a elementelor care susțin, facilitează sau împiedică procesul decizional organizațional.