S2: Tranziţia tinerilor de la adolescenţă la maturitate

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR7124
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 2, Masteratul european în drepturile copiilor

dr. Sergiu-Lucian Raiu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
e-mail: raiusergiu@gmail.com

CURS

 

 1. Tranziția tinerilor ca problemă socială
 • Conceptul de tinerețe, maturitate și integrare în muncă
 • Caracteristicile perioadei adolescenței și a tinereții
 • Teoria traniziției la Arnett. Tinerii – o categorie sociodemografică importantă

 

 1. Incluziunea socială a tinerilor:
 • Tinerii, educația și piața muncii
 • Participarea la educație a tinerilor și tinerii NEET (tineri care nu sunt nici în educație, nici în câmpul muncii sau într-un stagiu de formare) sau TPTS (tinerii care au părăsit timpuriu școala)
 • Pregătirea profesională pentru integrarea pe piața muncii
 • Perspective asupra carierei și șomajul în rândul tinerilor
 • Semnificația muncii petru tineri și adulți
 • Efectele experienței muncii asupra tinerilor
 • Politicile sociale de promovare a integrării tinerilor pe piața muncii.

 

 1. Sisteme conceptuale ale tranziției spre maturitate
 • Teorii sociologice (funcționalismul, perspectiva structuralist-funcționalistă, Coleman și capitalul social)
 • Teorii developmentalistaliste (teoria dezvoltării psihosociale – a identității, teoria dezvoltării morale, teoria rezilienței, teoria alegerii raționale).
 • Teorii integrative (teoria interacționist-ecologică-developmentalistă, teoria sistemelor ecologice, abordarea cursului vieții)
 • Teoria carierei (Careership)

 

 1. Cercetări privind tranziția de la adolescență la stadiul de adult tânăr
 • Criteriile maturității în opinia liceenilor
 • Criteriile maturității în opinia studenților
 • Criteriile maturității – studii comparative
 • O perspectivă longitudinală asupra tranziției cu succes spre maturitate a tinerilor români

 

SĂPTĂMÂNA 1

Curs 1

Tinerii o problemă socială. Conceptele de tinerețe, maturitate și integrare în muncă. Caracteristicile perioadei adolescenței și a tinereții. Tinerii și teoria generațiilor. Tineri o categorie sociodemografică importantă

 

SĂPTĂMÂNA 2

Curs 2

Criteriile maturității. Studii asupra percepției tinerilor asupra maturității. Criteriile maturității în opinia liceenilor. Criteriile maturității în opinia studenților. Criteriile maturității, studii comparative.

 

 

SĂPTĂMÂNA 3

Curs 3

Studii asupra tinerilor în România. Explorarea diverselor studii, sondaje de opinie, anchete asupra diverselor aspecte ale vieții tinerilor.

 

SĂPTĂMÂNA 4

Curs 4

O perspectivă longitudinală asupra succesului tranziției spre maturitate a tinerilor români. Cercetarea www.viitoradult.ro

 

SĂPTĂMÂNA 5

Curs 5

Incluziunea socială a tinerilor. Tinerii, educația și piața muncii. Participarea la educație a tinerilor și tinerii NEET sau TPTS. Facultatea – ca etapă parcursă în procesul spre maturizare a tinerilor. Pregătirea tinerilor pentru integrarea pe piața muncii

 

SĂPTĂMÂNA 6

Curs 6

Perspective asupra carierei și șomajul în rândul tinerilor. Experiențele de muncă ale tinerilor.

Legislația privind munca în cazul tinerilor.

 

SĂPTĂMÂNA 7

Curs 7

Voluntariatul, stagiile de practică și antreprenoriatul. Legea voluntariatului. Semnificația muncii pentru adulți și tineri. Efectele experienței muncii asupra tinerilor

 

SĂPTĂMÂNA 8

Curs 8

Sisteme conceptuale ale tranziției spre maturitate.

Teorii sociologice: Funcționalismul, perspectiva structuralist-funcționalistă, teoria menținerii la maxim a inegalității, teoria punctelor turnante ale mobilității, teoria menținerii efective a inegalității

 

SĂPTĂMÂNA 9

Curs 9

Teoriile developmentaliste. Teoria dezvoltării psihosociale (a identității), Teoria dezvoltării egou-ului a lui Jane Loevinger, Cadrul ciclului de viață al familiei

 

SĂPTĂMÂNA 10

Curs 10

Teoria distresului psihologic a lui Leonard Pearlin, Teoria „Anotimpurilor vieții” (Levinson D. J.), Teoria dezvoltării morale

 

SĂPTĂMÂNA 11

Curs 11

Teoria dimensiunilor dezvoltării a psihologului american Klaus Riegel, Teoria rezilienței, Teoria alegerii raționale.

 

SĂPTĂMÂNA 12

Curs 12

Teorii integrative. Teoria interacționist-ecologică-developmentalistă, Teoria sistemelor ecologice, Abordarea cursului vieții.

 

SĂPTĂMÂNA 13

Curs 13

Teorii privind tranziția de la școală la viața activă. Teoria carierei (Careership)

 

SĂPTĂMÂNA 14

Curs 14

Politici europene și naționale privind tinerii și civismul acestora

 

 

SEMINAR

S1– Seminar introductiv: tematica seminariilor, prezentarea aspectelor administrative de desfășurare a seminariilor și modalitățile de evaluare
S2 – Discutarea teoriilor dezvoltării și a paradigmelor experimentale utilizate în psihologia dezvoltării
S3 – Disputa ereditate-mediu în psihologia vârstelor
S4 – Dezvoltarea atașamentului. Abuzul în copilăria timpurie și reziliența
S5 – Stiluri de părinți și de educare a copiilor. Disciplinarea pozitivă
S6 – Dezvoltarea cerebrală în adolescență. Legătura cu funcționarea cognitivă și socio-emoțională
S7 – Funcționarea socio-emoțională la vârsta a treia. Modalităţi de optimizare a funcţionării psihologice la vârsta a treia

 

 

Bibliografie curs:

Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the Transition to Adulthood: Perspectives from Adolescence Through Midlife, Journal of Adult Development, 8 (2), 133-143, http://www.jeffreyarnett.com/articles/ARNETT_conceptions_of_the_transition_to_adulthood.pdf,

Benson P. L.; Scales P. C.; Hawkins J. D.; Oesterle S.; Hill, K. G. (2004). Successful Young Adult Development, https://docs.gatesfoundation.org/Documents/SuccessfulDevelopment.pdf,

Agabrian, M. (2005). Parteneriatul școală-familie: perspectiva adolescenților în România socială – Drumul schimbării și al integrării europene, (coord) Petru Iluț, Laura Nistor, Traian Rotariu, Ed. Eikon: Cluj-Napoca, Vol. II, pp. 167-184.

Brândușa, F. (2008). http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-3-4-2008/05.pdf,

Burnnett, L. și D&D Research (2008). Leo Youth II, http://www.slideshare.net/manafu/leo-youth-ii,

Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital în The American Journal of Sociology, Vol.94, http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/coleman%201988%20social%20capital.pdf, accesat la 12.07.2015.

Costache L. (coord.), Varly P., Iosifescu Ș., C., Fartușnic C., Andrei T., Herțeliu C. (2014). Costul investiției în insuficiente în educație în România. Raport final pentru UNICEF, București: UNICEF, http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Costul-investitiei-insuficiente-in-educatie_2014.pdf.

Côté, J. E.; Allahar A. L. (1994). Generation on Hold: Coming of Age in the Late Twentieth Century. Toronto: Stoddart.

Côté, J. E.; Bynner, J.M. (2008). Changes in the Transition to Adulthood in the UK and Canada: The Role of Structure and Agency in Emerging Adulthood, in Journal of Youth Studies 11 (3): 251-268,

http://www.researchgate.net/publication/249006562_Changes_in_the_Transition_to_Adulthood_in_the_UK_and_Canada_The_Role_of_Structure_and_Agency_in_Emerging_Adulthood.

Elliott, D., C.; Kaliski, P.; Burrus, J.; Roberts, R., D. (2013). Exploring Adolescent Resilience Through the Lens of Core Self-Evaluationsîn Prince-Embury, S.; Saklofske, D., H., Resilience in Children, Adolescents, and Adults. Translating Research into Practice, http://www.springer.com/series/6450.

Gaudet S. (2007). Emerging Adulthood: A New Stage in the Life Course Implications for Policy Development, http://www.researchgate.net/profile/Stephanie_Gaudet2/publication/241245903_Emerging_Adulthood_A_New_Stage_in_the_Life_Course_Implications_for_Policy_Development/links/54feed2a0cf2741b69f1d0cd.pdf.

Hair, E., C.; Park, M. J.; Ling, Th., J.; Moore K., A. (2009). Risky Behaviors in Late Adolescence: Co-occurrence, Predictors, and Consequences în Journal of Adolescent Health 45 (2009) 253–261, http://ac.els-cdn.com/S1054139X09001116/1-s2.0-S1054139X09001116-main.pdf?_tid=6fe3693a-5b9e-11e5-8806-00000aacb35d&acdnat=1442317354_2797d5d965b29aa73fccdc8ee7eb4fe7.

Hatos A., Săveanu S. (2009). Educația și excluziunea socială a adolescenților din Romînia, Oradea: Editura Universității din Oradea.

Holloway, M.; Holloway G.; Witte J. (2010). Individuals and Families: Diverse Perspectiveshttp://highered.mheducation.com/sites/0070738769/information_center_view0/sample_material.html.

Hutchison, E. D. (2007). A Life Course Perspective, http://www.corwin.com/upm-data/16295_Chapter_1.pdf.

Kádár, A. (2013). Construcția identității psihosociale și semnele crizei sfertului de viață la tinerii între 21-35 ani, în Tânăr în România. Noi valori, noi identități (coord. Luca, S. A.), Iași: Institutul European.

Negru-Subțirică; O., Pop, E., I; Crocetti, E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal associations between career adaptability and vocational identity: A three-wave longitudinal study with adolescents in Journal of Vocational Behavior 88, 131-142, http://www.researchgate.net/publication/273705440

Roth, M.; Hărăguș, T.P.; Iovu, M.B.; Faludi, C.; Bernáth-Vincze, A.E.; Dávid-Kacsó, Á.; Pop, F.; Raiu, S.L. (2016). Rezultantele adolescenței. O viziune longitudinală, Cluj-Napoca: Presa Universitară Cluj, ISBN 978-606-37-0034-7 (print); e-ISBN 978-606-37-0038-5 (e-book).

 

Bibliografie seminar:

 

Bibliografie obligatorie

Bernath-Vincze, A. E. (2016).  Iluzii pozitive. Convingeri pozitive despre sine, 170 pg.,Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0008-8 (print), e-ISBN 978-606-37-0035-4 (e-book).

Bérnath-Vincze, A. E. (2016). Iluzii pozitive sau sănătate mentală iluzorie. Rolul convingerilor pozitive în sănătatea mentală. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 212 pg., ISBN 978-606-37-0009-5 (print); e-ISBN 978-606-37-0036-1 (e-book).

COM (2009) 200 final Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. O strategie a UE pentru tineret – investiție și mobilizare. O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților tineretului, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=RO.

COM (2012) 173, Comunicarea a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Către o redresare generatoare de locuri de muncă,

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=ro.

COM (2011) 933 final. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri,

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/com_com(2011)0933_/com_com(2011)0933_ro.pdf.

COM (2010) 758, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale: Un Cadru European pentru Coeziunea Socială și Teritorială,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0758&from=RO.

COM E (2012). SWD 409 final. Document de lucru al serviciilor comisiei care însoţeşte documentul Propunere de recomandare a Consiliulului privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret (COM, 2012, 729 final), file:///C:/Documents%20and%20Settings/ealbert.ASOC/Desktop/SWD%20Youth%20Guarantee-RO.pdf.

COM (2013) 447 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_ro.pdf.

CE, (2012), SWD 99 final, Cadru de calitate pentru stagii care însoțește documentul Comunicare Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Către o redresare generatoare de locuri de muncă,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=ro&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes.

C UE (Consiliul Uniunii Europene) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958.

C UE (2010). Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă. O contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă,

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/O_agenda_pentru_noi_competente_si_locuri_de_munca.pdf

CE (2013). Employment and Social Developments in Europe,

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05571-ad09.en13.pdf.

C UE (2014). Propunere de recomandare a Consiliului privind un Cadru de calitate pentru stagii. Adoptare, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST+7029+2014+REV+1&l=ro.

C UE, Consiliul Uniunii Europene (2011). Promovarea încadrării în muncă a tinerilor pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Concluziile Consiliului, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2011838%202011%20INIT.

Dima Doru, (2015). De ce noua generație de angajați, „Generația Mileniului”, nu poate găsi locuri de muncă? http://dorudima.ro/de-ce-noua-generatie-de-angajati-generatia-mileniului-nu-poate-gasi-locuri-de-munca/.

D&D Research, (2015). Măsurarea structurată a percepțiilor, nevoilor, atitudinilor și elementelor decizionale privind Educația Universitară,

http://www.luju.ro/static/files/2015/iulie/01/Raport_cantitativ_MPAD_iunie_2015_V1.2p.pdf.

EC (2014). Flash Eurobarometer of the European Parliament (EP EB395). European Youth in 2014 Analytical Synthesis,http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/youth/eb_395_synthesis_youth_en.pdf.

Emerging Adulthood Journal, http://journals.sagepub.com/home/eax,

Gheorghiță, B. (2013). Tinerii, manelele și spațiul public. Valori sociale dominante și mobilizare politică, în Tânăr în România. Noi valori, noi identități (coord. Luca, S. A.), Iași: Institutul European.

Gherghina, S. (2013). Iluzia democrației? Atitudinile politice ale tinerilor din Europa Centrală și de Est, în Tânăr în România. Noi valori, noi identități (coord. Luca, S. A.), Iași: Institutul European.

Ghimfus, L. (2013). Subculturi muzicale ale tinerilor în România postcomunistă, în Tânăr în România. Noi valori, noi identități (coord. Luca, S. A.), Iași: Institutul European.

IMAS (2010). Ce vor tinerii români?, http://www.erd.ro/ce-vor-tinerii-romani- și http://www.edituradigest.ro/IMAS-tineri.pdf

International Labour Organization (ILO) (2014). Global Employment trends 2014. Risc or jobless recovery,

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_234107.pdf

Kohlberg, L.; Hersh, R. H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory, in Theory into Practice, Vol. 16, No 2., pp. 53-59, http://academic.udayton.edu/jackbauer/Readings%20595/Kohlberg%2077%20his%20theory%20copy.pdf

Makhnach, A., V. (2014). Resilience in Russian youth în International Journal of Adolescence and Youth, http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2013.815116

Muntean, Ana (2009) (Ediția a III-a). Psihologia dezvoltării, Editura Polirom, București.

Nagaoka, J.; Farrington, C. A.;  Ehrlich S. B.; Johnson D. W.; Dickson, S.; Heath R.; Mayo A. (2014).

A Framework for Developing Young Adult Success in the 21st Century, https://ccsr.uchicago.edu/sites/default/files/publications/Wallace%20Framework%20White%20Paper.pdf

Petruş, A. (2002). Orientarea şcolară şi profesională a tinerei generaţiiîn Revista Română de Sociologie Anul XIII, Nr. 3-4, Tineret – Norme – Valori – Participare Socială http://www.revistadesociologie.ro/index.php?lgg=ro

Pop A.; Tănase I.; Daragiu M;, Corad, B.; Iamandi, C.; Neculau, G.; Anton, S. (2010). Tinerii și incluziunea pe piața muncii: nevoi, așteptări, soluții, obstacole, http://www.robcc.ro/media/diverse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20-%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf

Raiu, S., L.; Roth, M. (2012). Youth in Transition: Adolescents’ Opinion on Being an Adult,in Applied Social Sciences: Sociology (Editors: Runcan, P.; Rață, G.; Iovu, M. B.), UK: Cambridge Scholars Publishing, Volume 2.

Raiu, S., L.; Roth, M. (2013). The perception of Romanian youth about maturity in Today’s Children Tomorrow’s Parents, Vol. 35, p. 30-37; [Percepția tinerilor români despre maturitate, Revista Copiii de azi, părinții de mâine, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Cercetare a Interacțiunii Copil-Părinte, Vol. 35, martie, p. 27-34].

Rajneesh Chandra Mohan Jain (2006). Maturitatea, responsabilitatea de a fi tu însuţi, Pro Editură Tipografie, p. 24.

Reziliență, (2013). http://rezilienta.ro/rezilienta/descriere-rezilienta

Rotariu, T., Voineagu, V. (2012). Inerție și schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziției în România, Polirom: Iași.

Simpson, R. (2005). Young adult development project, http://hrweb.mit.edu/worklife/youngadult/youngadult.pdf

Smith, K., Holmes, K., Haski-Leventhal, D., Cnaan, R. A., Handy, F., & Brudney, J. L. (2010). Motivations and benefits of student volunteering: comparing regular, occasional, and non-volunteers in five countries în Canadian journal of nonprofit and social economy research, 1(1), accesat la data de 6.07.2015 de pehttp://www.anserj.ca/anser/index.php/cjnser/article/view/2.

Stan, P. M. (2011). Probleme actuale ale orientării școlare și profesionale ale adolescenților din România, Rezumatul tezei de doctorat, http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/sociologie/stan_popa_mariana_ro.pdf

Tamás K., Gergö B., Gyula K. (2011). Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative, Ed. Kriterion: Cluj-Napoca.

UEFISCDI, (2005-2009). Raport final – Rezultatele implementării studiului de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior (promoțiile 2005 și 2009), http://www.absolvent-univ.ro/UserFiles/File/rezultate/APM-Raport_final-2005_2009.pdf

UNICEF, (2012). Progress for Children. A report card on adolescents,

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Progrese-pentru-copii-2011.pdf.

UNICEF, (2014). Rezumat studiu „Costurile Investiției Insuficiente în Educație în România,

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Rezumat-studiu-%E2%80%9CCosturile-investitiei-insuficiente-in-educatie-in-Romania%E2%80%9D-2014.pdf

Voicu B., Voicu M. (coord) (2007). Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică, Institutul European: Iași.

Bibliografie facultativă

MMFPSPV, (2014b). Proiect de plan de acțiune privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020), Anexa 2,http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune_Anexa2.pdf

MMFPSPV, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01 31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

MMFPSPV, (2014a). Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020), Anexa 1,http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-12-29_HG_SIncluziune-Anexa1.pdf.

MMFPSPV, Proiectul „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!, http://www.garantiipentrutineri.ro/, accesat în ianuarie 2015. Despre acest studiu am găsit și pe http://www.dailybusiness.ro/stiri-cariere/tinerii-si-piata-muncii-doar-18-ar-ramane-sa-lucreze-in-tara-107113/, dar și pe

http://www.mediafax.ro/social/studiu-putini-tineri-muncesc-in-domeniul-in-care-au-studiat-7-din-10-vor-sa-aiba-propria-afacere-14222342

MMFPSPV, Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020,

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3654-2014-12- 29-proiecthg-incluziunesociala.

MMFPSPV, Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020,

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

MMFPSPV, „Garanția pentru tineret” cel mai amplu program de combatere a șomajului în rândul tinerilor, http://garantiapentrutineret.ro/garantia-pentru-tineret-cel-mai-amplu-program-de-combatere-a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ultimii-25-ani/.

MTS, (2013). Ministerul Tineretului și Sportului (2013). Strategia Națională în domeniul tineretului 2014-2020, http://www.youthpolicy.org/national/Romania_2014_2020_Draft_Youth_Strategy.pdf

MTS, (2014a). Participarea tinerilor la activităţi sportive. Stdiu sociologic cantitativ reprezentativ la nivelul tinerilor din România. http://mts.ro/wp-content/uploads/2014/11/RAPORT-CERCETARE-SPORT-AVANGARDE-SEPTEMBRIE-2014.pdf

MTS, (2014b). Situaţia Tineretului şi aşteptările sale. Diagnoză. Barometrul de Opinie Publică Tineret, http://mts.ro/wp-content/uploads/2014/11/RAPORT-BAROMETRU-TINERET-AVANGARDE-SEPTEMBRIE.pdf

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 80% – test de cunoştinţe tip grilă

Criterii de evaluare:

 • Studenții cunosc teoriile principale ale psihologiei dezvoltării şi metodele specifice acesteia, precum și principalele caracteristici fizice, cognitive, sociale și emoționale pentru etapele de dezvoltare (din copilăria timpurie până la vârsta a III-a).

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – corectarea proiectului de către cadrul didactic titular de seminar. Notarea se face în funcție de prezentarea conceptelor relevante pentru tema propusă, analiza critică a literaturii, coerența ideilor prezentate și respectarea normelor de prezentare a surselor bibliografice

Criterii de evaluare

 • realizarea temei de semestru până la data limită. Data limită și cerința sunt transmise studenților pe parcursul semestrului

 

Obiective generale

 • Cunoașterea principalelor abordări teoretice ale sociologiei tranziției la vârsta adultă și a factorilor sociali (studiile superioare, plecarea din căminul părintesc, debutul în muncă, căsătorirea, parentalitatea, ș.a), care determină o tranziție cu succes spre vârsta adultă tânără.

Obiective specifice

Studenţii trebuie:

 • Să descrie cum definesc maturitatea tinerii (liceenii și studenții)?
 • Să identifice și să precizeze particularităţile specifice vârstei de adult tânăr.
 • Să definească conceptul de adolescent în curs de dezvoltare (emerging adulthood).
 • Să analizeze dacă există similitudini/diferențe în criteriile prin care definesc maturitatea liceenii și studenții români, dar și comparativ tineri români-tineri din alte țări și culturi.
 • Să cunoască și să înțeleagă aspectele sociale ale tranziției de la adolescență spre stadiul de adult tânăr (independență față de părinți, independența economică) și tranzițiile de rol (căsătoria, parentalitatea).
 • Să înțeleagă care sunt factorii care influențează debutul tinerilor în munca și cum arată aceasta.
 • Să înțeleagă în ce constau condițiile sociale ale unui succes al tranziției la maturitate și al tranziției de la studii la viața independentă (factorii demografici, ai excluziunii sociale și al evenimentelor negative de viață).
 • Să descrie principalele perspective psiho-sociologice care explică dezvoltarea umană, pentru a înțelege diferite abordări și modele teoretice a modului în care teoreticienii aleg să împartă cursul vieții.
 • Să argumenteze dacă factorii excluziunii sociale – deprivarea materială, sărăcia financiară, intensitatea scăzută a muncii în gospodărie (conform definiției EUROSTAT) influențează realizarea cu succes a unei tranziții spre maturitate.

 

 

.