S3: Dezvoltare socială și globalizare

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR2013
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Florin Mihai Faje
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: florin.faje@socasis.ubbcluj.ro

Curs

 1. Geneza preocupărilor legate de dezvoltare și globalizare
 2. Interdisciplinaritatea studiilor de dezvoltare și globalizare
 3. Dezvoltare, globalizare și modernizare
 4. Guvernanță globală și ajutor internaționa
 5. Perspective antropologice privind dezvoltarea și globalizarea
 6. Dezvoltarea – sursă a depolitizării contemporane?
 7. Guvernamentaliatea – efect al globalizării și dezvoltării
 8. mpactul dezvoltării și globalizării asupra sănătății
 9. Ascensiunea neoliberalismului și reconfigurarea programelor de dezvoltare
 10. Dezvoltarea post-socialistă în Europa Centrală și de Est
 11. Circuitele de producție – infrastructura globalizării
 12. Circuitele de producție – infrastructura dezvoltării
 13. Valoarea adăugată într-o lume globală
 14. Valoarea adăugată prin intermediul programelor de dezvoltare

Seminar

 1. Geneza preocupărilor legate de dezvoltare și globalizare
 2. Interdisciplinaritatea studiilor de dezvoltare și globalizare
 3. Dezvoltare, globalizare și modernizare
 4. Guvernanță globală și ajutor internațional
 5. Perspective antropologice privind dezvoltarea și globalizarea
 6. Dezvoltarea – sursă a depolitizării contemporane?
 7. Guvernamentaliatea – efect al globalizării și dezvoltării
 8. Impactul dezvoltării și globalizării asupra sănătății
 9. Ascensiunea neoliberalismului și reconfigurarea programelor de dezvoltare
 10. Dezvoltarea post-socialistă în Europa Centrală și de Est
 11. Circuitele de producție – infrastructura globalizării
 12. Circuitele de producție – infrastructura dezvoltării
 13. Valoarea adăugată într-o lume globală
 14. Valoarea adăugată prin intermediul programelor de dezvoltare

ACowen, M.P. and R.W. Shenton. 1996. Doctrines of Development. New York: Routledge
Edelman, Marc and Angelique Haugerud. 2005. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Malden, MA, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing
Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press
Mosse, David and David Lewis (Eds.) The Aid Effect: Giving and Governing in International Developement. London, Ann Arbor: Pluto Press.
Ferguson, James. 1994 [1990]. The Anti-Politics Machine: ”Development”, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minessota: Minessota University Press.
Murray Li, Tania. 2007. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Introduction: the Will to Improve. Durham, NC: Duke University Press.
Farmer, Paul. 2003. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Foreword by Amartya Sen and Introduction. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Chorev, Nitsan. 2013. Restructuring neoliberalism at the World Health Organization. Review of International Political Economy. Vol. 20, No. 4, p. 627-666.
Collier, Stephen J. 2011. Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics. Introduction: Post-Soviet, Post-Social? Princeton, NJ: Princeton University Press.
Dalakoglou, Dimitris. 2012. ”The Road from Capitalism to Capitalism”: Infrastructures of (Post)Socialism in Albania. Mobilities, Vol. 7, No. 4, p. 571-586.
Tsing Lowenhaupt, Anna. 2015. The Mushroom at the End of the World: on the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.
Ban, Cornel. 2014. Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc. Cluj-Napoca: Tact.
Mezzadra, Sandro and Brett Neilson 2013. Border as Method, or, The Multiplication of Labour. Durham, NC: Duke University Press.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 60% eseu scris – susținere orală

Criterii de evaluare:

 • însușirea conceptelor și metodelor din studiul dezvoltării și globalizării
 • transpunerea informațiilor dobândite în analiză

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 20% prezentare în cadrul seminarului
 • 10% participare la dezbateri

Criterii de evaluare:

 • angajarea adecvată a conceptelor și noțiunilor
 • studiul și angajamentul pe întreg parcursul semestrului

Obiective generale

 • „Globalizarea” și „dezvoltarea” sunt două dintre noțiunile cel mai des invocate pentru a descrie, analiza și a face propuneri de transformare a societăților contemporane. Supra-utilizarea lor, atât în mediul academic, cât și în cel non-academic, le-a transformat într-o resursă absolut necesară oricărui cercetător din științele sociale, dar și într-o sursă de confuzie analitică. În acest context, cursul și seminarul își propun să clarifice conținutul noțiunilor de „dezvoltare” și „globalizare” și să expună centralitatea acestora în cercetarea socială și economică.

Obiective specifice

 • Capacitatea de a identifica sursele istorice ale „dezvoltării” și „globalizării”
 • Capacitatea de a identifica sursele istorice ale „dezvoltării” și „globalizării”
 • Capacitatea de a defini și instrumentaliza pentru cercetare aceste noțiuni
 • Înțelegerea relațiilor, adesea contradictorii, dintre „dezvoltare” și „globalizare”
 • Familiarizarea cu principalele dezbateri privind dezvoltarea și globalizarea în antropologie și în disciplinele apropiate
 • Familiarizarea cu studiile fundamentale din antropologia dezvoltării și globalizării