S3: Etică managerială și responsabilitate socială corporată

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR3031
Predare: curs: 1h, seminar: 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Sandu Frunză
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: frunza@fspac.ro

Curs

 1. Relația dintre etic, moral, juridic și deontologic în perspectiva eticii manageriale și a responsabilității sociale
 2. Valori, religie, atitudini, tipuri de alegere.
 3. Aspecte ideologice ale managementului etic. Importanța intervenției statului
 4. Management etic şi managementul eticii
 5. Practici etice în viața profesională
 6. Managementul și stimularea nevoii de dezvoltare personală. Instrumente ale dezvoltării personale
 7. Conceptul de responsabilitate. Cine poate fi responsabil?
 8. Relaţia dintre responsabilitate şi acţiunea liberă. Responsabilitatea în organizaţii
 9. Pot fi organizaţiile responsabile? Elemente de etică organizaţională. Factorii ce pot conduce la un comportament ne-etic în organizaţii
 10. Conceptul de responsabilitate socială. Argumente pentru CSR.
 11. CSR, codurile etice şi resursele umane
 12. Managerul și necesitatea dezvoltării calității de lider și a construirii unui brand personal
 13. CSR ca instrument de promovare a brandului. CSR şi creşterea reputaţiei firmei
 14. Campaniile de CSR. Marketing social şi responsabilitate socială

Seminar

 1. Relația dintre etic, moral, juridic și deontologic în perspectiva eticii manageriale și a responsabilității sociale
 2. Valori, religie, atitudini, tipuri de alegere.
 3. Aspecte ideologice ale managementului etic. Importanța intervenției statului
 4. Management etic şi managementul eticii
 5. Practici etice în viața profesională
 6. Managementul și stimularea nevoii de dezvoltare personală. Instrumente ale dezvoltării personale
 7. Conceptul de responsabilitate. Cine poate fi responsabil?
 8. Relaţia dintre responsabilitate şi acţiunea liberă. Responsabilitatea în organizaţii
 9. Pot fi organizaţiile responsabile? Elemente de etică organizaţională. Factorii ce pot conduce la un comportament ne-etic în organizaţii
 10. Conceptul de responsabilitate socială. Argumente pentru CSR.
 11. CSR, codurile etice şi resursele umane
 12. Managerul și necesitatea dezvoltării calității de lider și a construirii unui brand personal
 13. CSR ca instrument de promovare a brandului. CSR şi creşterea reputaţiei firmei
 14. Campaniile de CSR. Marketing social şi responsabilitate socială

Ronald R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibilty: Why Giants Fall, (Greenwood Press, 2003).
Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, jr., Corporate Strategy and the Search for Ethics, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988.
Patrick Maclagan, Management and Morality. A developmental Perspective, (London: Sage Publications, 1998).
Jan Jonker, Marco de Witte, The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility, (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
John D. Martin, J. William Petty, and James S. Wallace, Value-Based Management with Corporate Social Responsibility,
Second Edition, (Oxford University Press, Inc., 2009).
John Hancock (ed.), Investing In Corporate Social Responsibility. A Guide To Best Practice, Business Planning & The UK’s
Leading Companies (London: Kogan Page, 2005).
John Martin Fischer (ed.), Moral Responsibility, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1986). John C. Maxwell, Cele 21 de calități ale liderului, (București: Editura Amaltea, 2003).
Kenneth E. Goodpaster, Ethics in Management, (Boston: Harvard Business School, 1984).
Patricia J. Parsons, Ethics in Public Relations. A Guide to the Best Practice, London and Philadelphia, Kogan Page, 2008, pp. 149-158.
Samuel O. Idowu, Walter Leal Filho (Eds.), Professionals’ Perspectives of Corporate Social Responsibility, (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009).
Peter Singer (ed.), Tratat de etică, (Iaşi: Polirom, 2006).
Bogdan Diaconu, Etica societăţii instituţionalizate. Trei dimensiuni ale responsabilităţii sociale: legea, statul şi mediul de afaceri, (Bucureşti: Curtea Veche, 2009).
Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice (Bucureşti ed. Babel, 1996) David Vogel, The Market for Virtue. The Potential and Limits of CSR (Brookings Institution Press, 2005)
Aurel Codoban, Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la comunicarea corporală, (Cluj: Idea Design & Print, 2004) Sandu Frunză, Comunicare etică și responsabilitate socială, (București: Ed. Tritonic, 2011)
www. responsabilitatesociala.com
*** Texte din Journal for the Study of Religions and Ideologies, www.jsri.ro

CURS:

Metode de evaluare

 • 40% proiect
 • 10% participare activă la activităţile din cadrul cursului

Criterii de evaluare:

 • cunoștințele acumulate;
 • capacitatea de înțelegere a conceptelor şi teoriilor relevante din domeniu;
 • modul în care este utilizată terminologia specifică;
 • maniera de aplicare a cunoştinţelor teoretice în situaţii concrete;
 • maniera de aplicare a cunoştinţelor teoretice în situaţii concrete;
 • modul de argumentare;
 • modul în care este utilizată terminologia specifică;

SEMINAR:

Metode de evaluare:

 • 40% Studiu de caz
 • 10% participare activă la activităţile din cadrul seminarului

Criterii de evaluare:

 • cunoștințele acumulate;
 • capacitatea de înțelegere a conceptelor şi teoriilor relevante din domeniu;
 • modul în care este utilizată terminologia specifică;
 • maniera de aplicare a cunoştinţelor teoretice în situaţii concrete;
 • maniera de aplicare a cunoştinţelor teoretice în situaţii concrete;
 • modul de argumentare;
 • modul în care este utilizată terminologia specifică;

Obiective generale

Cursul şi seminarul de Etică managerială și Responsabilitate socială îşi propun familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile etice contemporane privind etica organizațională și responsabilitatea socială a organizaţiilor. Cursul şi seminarul de Etică managerială și Responsabilitate socială contribuie la formarea specialiştilor în consiliere etică, analiză şi cercetare de CSR, organizatori de campanii de responsabilitate socială. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobândite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz şi pe consiliere etică.

Obiective specifice

Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme legate de etica afacerilor, management etic și etică managerială, responsabilitate socială, cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. Cursul şi seminarul de Etică managerială și Responsabilitate socială au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei în analiza etică, consiliere etică, analiza interferenţei dintre etic, religios, economic şi sfera politicului, cultivă abilităţi ce derivă din fundamentarea teoretică a modelelor explicative ale responsabilităţii sociale a organizaţiilor ce acţionează în sfera publică globală. Pe lângă înţelegerea fundamentelor teoretice, masteranzii vor avea competenţe în organizarea de campanii de CSR, în implementarea de modalități eficiente de comunicare şi
management etic.