S3: Marketing social

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR 8032
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Mircea Comşa
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

 1. Tematica disciplinei
  Resurse: bibliografie, adrese web, instituţii, baze de date, cercetări de piaţă
  Evaluare: tipuri, caracterizare, ponderi
 2. Obiceiuri de cumpărare şi utilizare
  Notorietatea; percepţia; învăţarea; motivaţia; atitudinile şi valorile, personalitatea; stilul de viaţă
  Decizia de cumpărare
 3. Studiul de utilizare şi atitudini:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 4. Segmentarea consumatorilor
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 5. Cercetarea poziţionării:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 6. Cercetarea mărcii:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 7. Cercetări pentru crearea unor produse noi:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 8. Testarea produselor şi ambalajelor:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 9. Măsurarea satisfacţiei consumatorilor:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 10. Studiile de preţ:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 11. Cercetarea publicităţii:
  definire, obiective, cercetarea calitativă, cercetarea cantitativă, analize
 12. Eşantionarea: populaţia ţintă, unitatea de eşantionare
  Tipuri de eşantioane (aleator vs nealeator)
 13. Metode specifice de analiză statistică a datelor:
  scalarea multidimensională
  analiza conjoint
 14. Raportul de cercetare:
  structură
  format
  prezentare

 

Bibliografie

Churchill, Gilbert & Iacobucci, Dawn (2005) Marketing research, Thomson
Churchill, Gilbert (2005) Basic marketing research, The Dryden Press
Datculescu, Petre (2006) Cercetarea de marketing, Bucureşti: Brandbuilders Group
Hague, Paul (2003) Market research. A guide to planning, methodology & evaluation, London: Kogan-Page
Hair, Joseph. Bush, Robert & Ortinau, David (2003) Marketing Research Within a Changing Information Environment, McGraw-Hill/Irwin series in marketing
Kotler, Philip (2000) Marketing Management Millenium Edition, Prentice-Hall, Inc.
Kotler, Philip (2003) Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager needs to know, John Wiley & Sons, Inc.
Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Saunders, John & Wong, Veronica (1999) Principles of Marketing, Prentice-Hall, Inc.
Malhotra, Maresh (2004) Marketing research. An applied orientation, Pearson Prentice Hall
Marder, Eric (2002) Comportamentul consumatorului, Bucureşti: Teora
McDaniel, Carl & Gates, Roger (2007) Marketing research, John Wiley & Sons, Inc.
Smith, Scott & Albaum, Gerald (2005) Fundamentals of marketing research, London: Sage Publications

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50%  proiect
 • 50% discuţii

Criterii de evaluare:

 • examen
 • evaluare pe parcurs

 

Obiective generale

 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice despre diverse teme din domeniul marketingului prin realizarea practică a unui raport de cercetare

Obiective specifice

 • Cursul „Marketing social şi cercetare de piaţă” îşi propune să ofere studenţilor o imagine asupra principalelor tipuri de cercetări de piaţă: studiul de utilizare şi atitudini, segmentarea consumatorilor, cercetarea poziţionării, cercetarea mărcii, cercetări pentru crearea unor produse noi, testarea produselor şi ambalajelor, măsurarea satisfacţiei consumatorilor, studiile de preţ, cercetarea publicităţii.