S3: Metodologia cercetării sociale

InfoTitularTematicaEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR0110
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Analiza Datelor Complexe

Anca Simionca
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 1. Introducere (interogații de cercetare, specificul data science, componentele unui design și mizele realizării acestuia)
 2. Tipuri de design 1: experimental si longitudinal
 3. Tipuri de design 2: transversal și studiu de caz
 4. Formularea interogațiilor de cercetare (obiective, întrebări și ipoteze)
 5. Instrumente de culegere a datelor: chestionarul, ghidul de interviu, grila de analiză, ghidul de focus-grup
 6. Selecție și eșantionare – elemente vitale ale oricărui demers de cercetare
 7. Legătura dintre metodologie și teorie/ Reflexivitate metodologică
 8. Design, proiect și raport de cercetare

 

Alvesson, M. Sk ldberg, K.(2000). Reflexive methodology: New vistas for qualitative research, Sage.

Blaikie, N. 2010. Designing Social Research, Polity Press: Cambridge

Kumar. 1996. Research methodology. A step by step guide for beginners

Rotariu, Traian, ILUŢ, Petru, 2007, Ancheta şi sondajul de opinie, Ed. a 2-a, Iaşi, Polirom

Vaus, D. A. 2001. Research Design in Social Research: Sage

https://towardsdatascience.com/sampling-techniques-a4e34111d808
https://stattrek.com/survey-research/sampling-methods.aspx

https://www.kdnuggets.com/2017/05/data-science-research-design.html

https://norvig.com/experiment-design.html

 

Evaluarea se realizează atât pe parcursul semestrului cât și prin examinare scrisă la finalul cursului. Prezența activă la întâlniri este încurajată.

 1. Teme 3,5 puncte (primele 2 teme – 1 punct, ultima temă 3 puncte)
 2. Prezență 1 punct (0,1 per întâlnire COMPLETĂ)
 3. Examen scris 5,5 puncte (grilă, răspunsuri scurte și eseu/subiect redacțional)

 

Obiective generale

 • familiarizarea studenților cu principalele elemente ale cercetării sociale

Obiective specifice

 • Dezvoltarea abilității de a construi și evalua designuri de cercetare diverse
 • Dobândirea abilității de a formula interogații de cercetare clare și eficiente
 • Consolidarea capacității de evaluare a adecvării diferitelor metodologii la interogații de cercetare specifice
 • Exersarea abilității de a face legătura dintre teoria socială și aspectele mai practice ale cercetării