S3: Modele de intervenţie în comunitate – opţional 1

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR 5101
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs opţional 1, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Cristina Baciu
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

 

1. Indicatori în evaluarea dezvoltării comunitare
2. Capital social şi implicare comunitară
3. Rolul iniţiativei locale în dezvoltarea comunitară
4.-5. Percepția apartenenţei la comunitate (Sense of community Theory): McMillan şi Chavis (1986); Elemente constitutive: Apartenența, influența, integrarea şi acoperirea nevoilor şi împărtăşirea legăturilor emoţionale
6.-7. Modele în dezvoltarea comunitară. Prezentare comparativă: acţiunea socială, planificarea socială şi dezvoltarea socială locală
8. Analiza de tip SWOT și PEST în dezvoltarea socială locală
9.-10. Metodologia generală de intervenţie în comunitate. Etape ale intervenției: explorarea comunității locale (diagnoza comunităţii), organizarea şi planificarea acțiunilor şi activităţilor, elaborarea şi realizarea activităţilor prioritare, evaluarea acțiunilor întreprinse/evaluarea intervenţiei în contextul intervenţiilor de tip acţiune socială, planificare socială şi dezvoltare comunitară.
11. Elemente de practică în comunitate: cu comunitățile locale defavorizate din punct de vedere economic
12.-13. Elemente de practică în comunitate: cu grupurile sociale sau comunităţile de identificare: cu tinerii; cu femeile; cu vârstnicii; cu grupurile etnice
14. Elemente de practică în comunitate: cu grupurile de interes: cu șomerii; locatarii; consumatorii etc.

Seminar

 

S1 – Introducere. Comunicarea așteptărilor, cerințelor, punctajelor.
S2 – Tipologii comunitare. Comunități de apartenenta. Nivelul de implicare în viata comunității locale și/sau academice
S3 – Sentimentul de apartenenta la comunitate.
S4 – Comunități rurale și urbane funcționale. Studii de caz, discuții.
S5 – Designul unui proiect de finanțare pentru dezvoltare sociala locala.
S6 – Minorități în situații de discriminare. Proiecte comunitare adresate comunităților defavorizate
S7 – Analiza de tip SWOT in evaluarea comunitara.
S8 – Analiza de tip SWOT in contextul unui proiect comunitar. Exemplificări, discuții, studii de caz.
S9 – Analiza de tip PEST. Exemplificări, discuții, studii de caz.
S10 – Stabilirea de obiective SMART. Exemplificări, discuții.
S11 – Prezentarea proiectelor masteranzilor referitoare la analiza SWOT si formularea unor obiective de tip SMART. Discuții, feed-back.
S12 – Prezentarea proiectelor masteranzilor referitoare la analiza SWOT si formularea unor obiective de tip SMART. Discuții, feed-back.
S13 – Prezentarea proiectelor masteranzilor referitoare la analiza SWOT si formularea unor obiective de tip SMART. Discuții, feed-back.
S14 – Concluzii, clarificări.

 

Bibliografie curs

Baciu, C. (2008) Modele de intervenţie în comunitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Boboş, D. M.; Drăgotoiu, M.; Puşcaşu, D. (2002) Dezvoltare comunitară, Ed. Did. Şi Ped., Bucureşti
Davies Martin (1994) Elder-care, în vol. The Essential Social Worker, Arena Ashgate Pbl. Ltd, UK, pp.21-25
Davies, Martin (1994) Pro-active involvment in community, in vol. The Essential Social Worker, Arena Ashgate Publ., Londra, pp.119-132
Dumitru S. (2005) Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Editura Polirom, Iaşi
Coord. Dumitru S. (2007) Practica dezvoltarii comunitare, Editura Polirom, Iaşi
Frank, F., Smith, A. (1999). The community development handbook, Minister of Public Works and Government Services, Canada
Graddy, Elizabeth A., Morgan, Donald L. (2006) Community Foundations, Organizational Strategy, and Public Policy in Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly; 35; 605, http://nvs.sagepub.com/cgi/content/abstract/35/4/605
Henderson, P., Thomas, D., N. (2002) Skills in Neighbourhood Work, Ed. Routledge, New York, London
Hosu, I., Balogh, M., Bosovchi, D., D., Hinţea, C. (2003) Facilitator comunitar – ghid de pregătire, fundaţia Civitas Pentru Societatea Civilă, Cluj-Napoca
Ionescu, I., I. (2004) Sociologia dezvoltarii comunitare, Institutul European, Iasi
Martinez-Brawley, Emilia, E., (1995) Community. În coord. R. Edwards Encyclopedia of Social Work, 19th edition, NASW Press, Washington, pp. 539-548
Nicolaescu, V. (2011) Foundation of the new romanian communities, in Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare, nr. 4, Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica Catalactica, Bucuresti
Oldenburg, R. (2006) Project for Public Spaces, http://www.pps.org/info/placemakingtools/placemakers/roldenburg

Overby Weil, M, Gamble, D., N. (1995) Community Practice Models, in Edwards, R. (coord), Encyclopedia of Social Work, 19th edition, NASW Press, p.577-593
Rosso, H., A. (1991). Understanding the Fund Raissing Cycle. În coord. Henry A. Rosso, Achieving Excellence in Fund Raising, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, pp. 8-17
Tompe, A. (2001) Dezvoltarea comunitară. Indicatorii nivelului de viaţă, în coord. G., Neamţu, Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iasi, pp.563-590
Vincze, M. (2000) Dezvoltare rurală şi regională. Idei şi practici, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Zamfir, E. (2003) Dezvoltarea comunitara – sursa a bunastarii colective, in Revista de Asistenta Sociala, 3-4: 15-26.
Zani, B., Palmonari, A. (2003) Manual de psihologie comunitara, Editura Polirom, Iasi
xxx (2006) Social Capital Theory. Detailed review of social capital, particularly social capital for social action, http://www.gnudung.com

 

Bibliografie seminar

Lowe, S. (2000), Creating Community: Art for Community Development, în Journal of Contemporary Ethnography, vol.29, nr.3, pp.357-386 sau http://jce.sagepub.com/cgl/content/abstract/29/3/357

Schmidt, E.  (2006) Sustainable Community for Sustainable Development. A Case Study of the Mujeres Reunidas Cooperative in Hidalgo, Mexico, in Journal of Developing Societies, 22; 379, http://jds.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/4/379

*** OU. 26/ 30 ianuarie 2000

*** OU. 37/ 30 ianuarie 2003

*** Legea sponsorizarii nr. 32/1994

*** OG. 36/ 1998

*** L 204/2001

*** L 394/ 2006

CURS

 

Metode de evaluare

  • 50% test grilă

Criterii de evaluare:

  • 5p la testul de grilă

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 50% – temă, participare activă la orele de laborator

Criterii de evaluare

  • 5p seminar: 5p temă

 

Obiective generale

  • Cursul oferă noțiuni introductive cu privire la evaluarea unei comunități sau a unui program/proiect în folosul comunității, respectiv modele de intervenţie în cadrul comunităţii si contextele in care sunt acestea menite a fi utilizate.

Obiective specifice

  • Dezvoltarea bazei teoretice şi practice în intervenţia comunitară.
  • Familiarizarea cu conceptele de capital social, implicare comunitară, apartenență la o comunitate.
  • Capacitatea de a aprecia, pornind de la indicatori de bază, nivelul de dezvoltarea al unei comunităţi, utilizarea analizei de tip SWOT și PEST.
  • Cursul ajuta studentul în înțelegerea rolului inițiativei locale în dezvoltarea comunitară.
  • Parcurgerea cursului contribuie la o mai buna înțelegere a accentului pus în ultimii ani pe dezvoltarea sociala locala in parteneriat cu membrii comunității, dându-le posibilitatea de a înţelege diferențele şi asemănările dintre principalele trei tipuri de intervenţie: acţiune socială, planificare socială şi dezvoltare socială locală.