S3: Perspective actuale în studiile biografice – opţional

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR9211
Predare: curs 1h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs opţional, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Cornelia Mureşan
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

1. Introducere: descrierea cursului si a bibliografiei, expunerea cerinţelor si planificarea întâlnirilor, alte aspecte practice
2. Perspectiva cursului vieţii, concepte de baza si terminologie: cursul vieţii, istoria vieţii, ciclul vieţii, biografia personală
3. Cursul vieţii şi familia
4. Perspectiva cursului vieţii: prezentare referate despre paradigma
5. Designul studiilor longitudinale
6. Pregătirea datelor si construcţia variabilelor pentru analiza evenimentelor: Lucrare practica, partea I.
7. Noţiuni şi concepte utilizate în analiza evenimentelor biografice. Rata hazard şi funcţia de supravieţuire
8. Tabela de supravieţuire : simplă, pe categorii
9. Metoda Kaplan-Maier şi teste de semnificaţie
10. Analiza evenimentelor biografice: Lucrare practica, partea a II-a.
11. Analiza de regresie pentru date longitudinale. Regresia Cox
12. Regresia logistică
13. Exemple de utilizare in literatura de specialitate: prezentare referate pe domenii specifice
14. Recapitulare şi discutarea proiectelor individuale

 

SEMINAR 

 

Observaţii: activitătile de seminar dublează pe cele de la curs punând accentul pe formarea deprinderilor mai degrabă decat pe acumularea cunoştinţelor

 

Bibliografie curs:

Elder Glen H. Jr., Kirkpatrick Johnson Monica, Crosnoe Robert (2003) – “The Emergence and Development of Life Course Theory”. In Handbook of the Life Course, edited by Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, pp.3-19

Mureşan, Cornelia (2012) – Schimbările comportamentului familial în România. O abordare din perspectiva cursului vieţii. Presa Universitară Clujeana, pp. 15-56

Mureşan, Cornelia (2008) – Cohabitation, an alternative for marriage in contemporary Romania: a life-table description. Demográfia. English Edition. Vol.51. No.5. pp. 36-65.

SPSS 12.0 (2003) – Command Syntax Reference (opţiune in meniul Help), capitolele SURVIVAL (pp.1546-1558), KM (pp.787-295) şi COXREG (pp.293-306)

 

Bibliografie seminar:

Batiuk, M.E.; Lahm, K.F; Mckeever, M.; Wilcox, N.  & Wilcox, P. (2005) – Disentangling the effects of correctional education: Are current policies misguided? An event history analysis. Criminal Justice, 5(1) : 55-74.

Cobbina, J.E.; Huebner, B.E. & Berg, M.T. (2012) – Men, Women, and Postrelease Offending: An Examination of the Nature of the Link between Relational Ties and Recidivism, Crime & Delinquency, 58(3) :  331-361.

Geller, A.; Cooper, C.E.; Garfinkel, I.; Schwartz-Soicher, O. &  Mincy, R. B. (2012) – Beyond Absenteeism: Father Incarceration and Child Development, Demography, 49 : 49–76.

Hepburn, J.R. & Griffin, M.L. (2004) – The Effect of Social Bonds on Successful Adjustment to Probation: An Event History Analysis. Criminal Justice Review, 29 : 46-75.

Hosser, D.; Windzio, M. & Greve, W. (2008) – Guilt and Shame as Predictors of Recidivism: A Longitudinal Study With Young Prisoners. Criminal Justice and Behavior, 35 (1) : 138-152.

Lo, C.C.; Kim, Y.S & Cheng, T.C. (2008) – Offense Specialization of Arrestees: An Event History Analysis, Crime & Delinquency , 54(3) : 341-365.

Yoder, K.A.; Whitbeck, L.B. & Hoyt, D.R. (2001) – Event History Analysis of Antecedents to Running Away from Home and Being on the Street. American Behavioral Scientist;  45 : 51-65.

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – un referat din bibliografia obligatorie; un referat din bibliografia de specialitate

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de a rezuma şi sintetiza o referinţă bibliografică
 • calitatea prezentării referatului
 • gândirea critică
 • capacitatea de a adapta ideile cercetării din referinţa bibliografică  la condiţiile actuale şi contextul specific românesc

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 50% – o lucrare de laborator

Criterii de evaluare

 • Studentul va trebui sa evalueze riscul de producere a unui eveniment biografic, pornind de la o ipoteză de cercetare anteformulată şi să aducă argumentele statistice necesare, conducand analize statistice adecvate cu ajutorul SPSS şi bazandu-se pe date empirice existente.

 

Obiective generale

 • Cunoaşterea și însuşirea ansamblului de metode, tehnici și indicatori destinaţi analizei biografiilor. Aceste metode sunt specifice paradigmei cursului vieţii, aşa că se va urmări familiarizarea studentului cu principiile, abordările și avantajele abordărilor din  perspectivă individuală şi longitudinală, dar care integrează în analiză contextul social și istoric.

Obiective specifice

 • Mai specific, acest curs aparţine categoriei metode de cercetare și de analiza a datelor, cu menţiunea că se bazează pe o altă paradigmă de cercetare decât cea care a generat clasica dihotomie între analizele cantitative și calitative. Exploatează ceea ce am putea numi “povestea vieţii” (“event-history” sau “biography”) cu mijloacele analizei statistice.
 • Perspectiva cursului vieţii permite analiza riscului de a suferi un eveniment, unde trecerea timpului reprezintă un risc în sine. Evenimentele pot fi de natura diversă (începerea mariajului sau a coabitării, naşterea, decesul, îmbolnăvirea, recidiva, angajarea în câmpul muncii, ieşirea din sărăcie, renunţarea la comportamente adictive, plasarea copiilor orfani în îngrijire, etc.), iar natura factorilor care influenţează aceste riscuri poate fi atât fixă (dată odată pentru totdeauna, ca de exemplu etnia – o însuşire care rămâne neschimbată pe tot parcursul vieţii individului, deşi variază de la un individ la altul) cât şi variabilă (se poate schimba în timp pe parcursul vieţii individului, ca de exemplu statutul marital, nivelul de educaţie, etc.).
 • Analiza evenimentelor de viaţă permite luarea în considerare a schimbărilor contextuale (ca de exemplu cele care privesc începerea sau terminarea unor programe sau măsuri de politici sociale) şi poate distinge între efectul de vârstă, de perioadă şi de cohortă demografică.