S3: Practică de specialitate 2

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: AMR3033
Predare: lucrare practică 4h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 3, Masteratul Managementul Strategic al Resurselor Umane

Anca Simionca
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Conţinuturi

  • Lucrări practice la sediul partenerilor de practică ai facultății
  • Efectuarea unor sarcini la locul de muncă relevante specializării
  • Tutoriat din partea personalului de specialitate al partenerului de practic

 

 

Lucrări practice

  • 100% – verificări pe parcurs

 

Obiective generale

  • dobândirea de experiență profesională în cadrul unei practici profesionale coordonate

Obiective specifice

  • însușirea unor cunoștințe, competențe și abilități specifice domeniului cercetării sociologice