S3: Practică de specialitate (II)

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: ALR2304
Predare: lucrare practică 6h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 3, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială
Felul disciplinei: în domeniu

Florina Pop
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Conţinuturi

 

 • Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de diagnoză şi intervenție în vederea reducerii riscurilor sociale
 • Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al comunităţii
 • Aplicarea valorilor şi a principiilor deontologiei profesionale în procesul de intervenţie
 • Monitorizarea şi evaluarea procesului de asistare de la nivel individual, de grup sau comunitar
 • Elaborarea de planuri de intervenție specifice în asistarea persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate
 • Identificarea metodelor şi tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii
 • Explicarea şi interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor vulnerabile
 • Monitorizarea planurilor de intervenţie privind integrarea socio-profesională a beneficiarilor
 • Elaborarea de programe în domeniul asistenţei sociale a persoanelor şi grupurilor dezavantajate social
 • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii

 

 • Cojocaru, Ş., (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Iaşi, Editura Polirom, p: 165-183
 • Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K., Larsen, J. (2006), Direct Social Work Practice. Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole
 • Miley, Karla, K., O’Melia, Michael şi DuBois, Brenda, (2006), Practica asistenţei sociale, abordare participativă, Iaşi, Editura Polirom.
 • Neamţu, Nicoleta (coordonator) şi Fabian, Andrea, (2001), Metode şi tehnici de asistenţă socială a familiei, Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura Word System.
 • Neamţu, Nicoleta (coordonator) şi Ciornei, Carmen, (2001), Practica asistenţei sociale, competenţe specifice, Cluj-Napoca, Editura Pro Vita.
 • Neamţu, N. (2001). Metode de asistenţă socială a familiei : lucrări practice. Cluj Napoca
 • Roth, M., (2003), Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, Cluj-Napoca, Presa universitară clujeană, p:78-145
 • Roth, M., Rebeleanu, A. (2007). Asistenţa socială. Cadru conceptual şi aplicaţii practice. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.
 • Ryan, T., Walker, R. (2003) Life Story Work, British Agencies for Adoption and Fostering
 • Practica de specialitate (III), Suport de curs.

 

 

LUCRARE PRACTICĂ

 

Metode de evaluare

 • 20% – evaluarea raportului de practică de vară
 • 60% – evaluarea raportului de practică de semestru
 • 20% – colocviu

Criterii de evaluare

 • predarea raportului de practică de vară însoțit de acordul individual de practică
 • predarea raportului de practică de semestru însoțit de acordul individual de practică și de fișa individuală de prezență
 • prezentarea activităţilor de practică realizate

 

Obiective generale

 • dezvoltarea abilităţilor și deprinderilor specifice muncii de asistare socială

 

Obiective specifice

La finalul stagiului de practică studenţii trebuie să:

 • înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele teoretice pe care se bazează acţiunea profesională
 • se antreneze în ceea ce înseamnă acordarea de ajutor conform standardelor profesiei de asistent social
 • să sprijine activitatea instituţiei/organizaţiei unde îşi desfăşoară practica în limita competenţei lor şi necesităţile beneficiarilor prin: oferirea de suport psiho-social beneficiarilor, sprijinirea acestora în integrarea socială, desfăşurarea de activităţi recuperatorii, medierea relaţiilor cu familia, anchete sociale, evaluarea nevoilor beneficiarilor, etc.