S3: Practică şi supervizare 1

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 4
Cod: AMR4031
Predare: seminar 1h, lucrare practică 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul european în drepturile copiilor

Corina Voicu
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Seminar

 

S1 – stabilirea programului de desfăşurare, informare cu privire la desfășurarea activităților, distribuirea de material informativ, punerea în legătură cu tutorii de practică
S2 – acomodarea, familiarizarea şi cunoaşterea instituţiei/organizaţiei în care îşi desfăşoară practica
S3 –consultarea bibliografiei de specialitate şi a materialelor din instituţie/organizaţiei cu privire la îmbunătăţirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii de practică (legislaţie, statut, raport de activitate, cărţi şi reviste, norme etice, regulamentul intern de funcţionare)
S4 – observarea activităţilor şi procedurilor realizate în cadrul instituţiei/organizaţiei, studiul dosarelor şi familiarizarea cu munca asistenţilor sociali
S5 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
– participarea la întâlnirea de supervizare cu responsabilul de practică
S6 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
S7 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială,
S8 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
S9 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
– participarea la întâlnirea de supervizare cu responsabilul de practică
S10 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
S11 – realizarea de activităţi practice cu beneficiarii instituţiei/organizaţiei în scopul evaluării şi planificării intervenţiei de tip asistenţă socială
S12 – realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul populației deservite
S13 – realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul populației deservite
S14 – oferirea de feedback cu privire la modul de desfășurare a practicii și beneficiile acesteia din perspectiva formării profesionale, predarea rapoartelor de practică, informare cu privire la modul de desfășurare al colocviului

 

 

 • Cojocaru, Ş., (2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială, Iaşi, Editura Polirom, p: 165-183
 • Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K., Larsen, J. (2006), Direct Social Work Practice. Theory and Skills, Thomson Brooks/Cole
 • Miley, Karla, K., O’Melia, Michael şi DuBois, Brenda, (2006), Practica asistenţei sociale, abordare participativă, Iaşi, Editura Polirom.
 • Ryan, T., Walker, R. (2003) Life Story Work, British Agencies for Adoption and Fostering

 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 20% – evaluarea raportului de practică de vară
 • 60% – evaluarea raportului de practică
 • 20% – colocviu

Criterii de evaluare

 • predarea raportului de practică însoțit de acordul individual de practică și de fișa individuală de prezență
 • prezentarea activităţilor de practică realizate
 • Prezentarea activităților practice în cadrul colocviului

 

Standard minim de performanţă  

 • realizarea numărului de ore de practică în totalitate (28 de ore)
 • întocmirea unui raport de practică în care să fie prezentate activităţile desfăşurate în timpul stagiului şi rezultatele acestora
 • completarea fișei individuale de prezență
 • prezentarea activităţii de practică în cadrul colocviului
 • realizarea de cel puțin 3 interviuri în cadrul procesului de asistare
 • realizarea unor activități de tip asistență socială în beneficiul persoanelor evaluate

Obiective generale

 • dezvoltarea abilităţilor de practicare a profesiei respective şi de a aplica cunoştinţele teoretice

Obiective specifice

La finalul stagiului de practică studenţii trebuie să:

 • înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele teoretice pe care se bazează acţiunea profesională în domeniul protecției copiilor
 • să se antreneze în ceea ce înseamnă asistarea copiilor la standarde profesiei
 • să sprijine activitatea instituţiei/organizaţiei unde îşi desfăşoară practica în limita competenței lor şi necesităţile beneficiarilor prin: oferirea de suport psiho-social copiilor, sprijinirea acestora în integrarea școlară și socială, desfăşurarea de activităţi recuperatorii, medierea relaţiilor cu familia, anchete sociale, evaluarea nevoilor beneficiarilor, etc.