S3: Practică supervizată III

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR9032
Predare: lucrare practică 3h
Limba de predare: română
Tip: lucrare practică, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

LUCRARE PRACTICĂ

 

 • Rezolvarea clasică a conflictelor în spațiul sistemului de justiție vs. modalități alternative de rezolvare a conflictelor .
 • Avantajele medierii
 • Rolul mediatorului
 • Construirea încrederii
 • Comunicarea în mediere
 • Exersarea deprinderilor de comunicare verbale
 • Ascultarea activă, incurajarea
 • Formularea întrebărilor,
 • Parafrazarea, clarificarea , concretizarea
 • Reformularea, sumarizarea, recadrarea conflictului
 • Deprinderi de comunicare non-verbale
 • Evitarea barierelor în comunicarea și a factorilor perturbători
 • Folosirea deprinderilor de comunicarea conform etapelor procesului de mediere.
 • Operaționalizarea principiilor medierii
 • Rezolvarea dilemelor etice din procesul de mediere

 

 

Bowling, D., & Hoffman, D., A., (coord). (2012). Psihologia mediatorului. Editura TREI, Bucuresti
Caune, J.,( 2000 ): Cultură şi comunicare. Convergenţe teoretice şi locuri de mediere,  Bălăşescu  M.,(trad.), Editura Cartea Românească
Boncu , Şt.,(2006): Negocierea şi medierea. Perspective psihologice. Institutul European Iaşi.
Compton, B., R. şi Galaway, B. (1989): Social Work Processes, California, Wadsworth Publishing Company (7-th ed.), pg. 163-173, 415-455; 455-470.
Krogsrud, K., O’Melia, M., Du Bois, B. (2006): Practica Asistenţei Sociale, Iaşi, Polirom, cap.7,8,9.
Luduşan, A.,(2010): Medierea conflictelor. Şcoli de gândire şi modele de acţiune, Ed Studium , Cluj Napoca
Maruşcă, L., (2010): Comunicare şi conflict, managementul comunicării în solutionarea amiabilă a conflictelor.Ed Tritonic, Bucureşti
Poledna,S., Roth,M:, Baciu C.,(2004): Medierea conflictelor
Shapiro D, (1998);  Conflictele şi comunicarea, Editura Arc

LEGISLAŢIE

Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Legea 370/2009 pentru modificarea şi completarea legii 192/2006
Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Codul de etică şi deontologie a mediatorilor

 

 

 

PRACTICĂ

 

Metode de evaluare

 • 60% – fișa de prezență și activitate la locul de practică; colocviu

Criterii de evaluare:

 • participarea activă la orele de practică desfășurate în serviciile de probațiune

 

SUPERVIZARE

 

Metode de evaluare

 • 40% – prezenţă

Criterii de evaluare

 • participare la întâlnirile de supervizare a practicii

Obiective generale

 • Fiind o disciplină practică obiectivul general este să familiarizeze cu, și după caz, să aprofundeze prin activități de mediere cunoștințele teoretice referitoare la mediere ca metodă alternativă de rezolvare a conflictelor și să contribuie astfel  la dezvoltarea valorilor și a deprinderilor de comunicare și relaționare specifice medierii

Obiective specifice

 • Transferul cunoștințelor teoretice în practica medierii.
 • Operaționalizarea valorilor specifice medierii prin activitatea practică .
 • Dezvoltarea deprinderilor de relaționare și comunicare prin care mediatorul își îndeplinește rolul profesional.

 

.