S3: Socioantropologia familiei

InfoTutorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 5
Cod: ALM1404
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Antropologie, Sociologie
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Cod Google Classroom: iqrrdqp

Prezente

Norbert Petrovici
Conferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: norbertpetrovici@socasis.ubbcluj.ro

 1. Biologia nașterii și diferența sexuală

Suzanne Sadedin, 2014. War in the womb: A ferocious biological struggle between mother and baby belies any sentimental ideas we might have about pregnancy, 04 August, AEON

Dorothy Dinnerstein, 1976. Mermaid and the Minotaur, in The Mermaid and the Minotaur: sexual arrangements and human malaise, pp. 2-27. New York: Harper & Row.

Gisele Harrus-Revidi, 2008. Andiva și lâna: despre gust și pipăit, în Psihanaliza simturilor, pp. 19-35. București: Tact.

 

 1. Ce fel de egalitate de gen?

Nancy Fraser, 2013. After the  Family Wage: A postindustrial  Thought Experiment . Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, pp.11-138. London and Brooklyn: Verso.

Nancy Fraser, 2013. Between Marketization and Social Protection: Resolving the Feminist Ambivalence, Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. Pp. 227-243.  London and Brooklyn: Verso.

 

 1. Salariul familiar: aranjamente industriale și postindustriale

Mariarosa Dalla Costa and Selma James, 1972. The Power of Women and the Subversion of the Community. Falling Wall Press.

Mariarosa Dalla Costa, 2012. Women’s Autonomy & Renumeration of Care Work, în The Commoner, 15: 198-234.

 

 1. Familia în spațiul european și relații coloniale extraeuropene

Maurice Godelier, 2012. Incest and a few other misuses of sex, The Metamorphoses of Kinship, pp.319-391. London: Verso.

Göran Therborn, 2004. Modernities and family systems: Patriarchy around 1900, în Between Sex and Power: Family in the World, 1900-2000, pp. 17-72. London and New York: Routledge.

 

 1. Contingenta familiei mononucleare în circuitele de acumulări capitaliste

Camille Robcis, 2013. Familism and the Republican Social Contract. The Law of Kinship: anthropology, psychoanalysis, and the family in France, pp.17-61. New York: Cornell University.

Nancy Chodorow, 1979. Mothering, Male Dominance, and Capitalism, in Zillah Eisenstein (coord.), Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism, pp.83-106. New York and London: Monthly Review Press.

 

 1. Dezbateri contemporane asupra formei de organizare a sexualității și rudeniei

Christian Klesse, 2017. Theorizing multi-partner relationships and sexualities – Recent work on non-monogamy and polyamory, în Sexualities, first online.

Elisabeth Sheff, 2005. Polyamorous Women, Sexual Subjectivity And Power, Journal of Contemporary Ethnography, 20(10): 1-34.

Elisabeth Sheff, 2006. Poly-Hegemonic Masculinities, Sexualities, 9(5): 621-462.

Melissa E. Mitchell, Kim Bartholomew, Rebecca J. Cobb, 2013. Need Fulfillment in Polyamorous, Relationships, Journal of Sex Research, fist online.

Vivienne Chen, 2014. “Polyamory is for Rich, Pretty People” Let’s talk about class inequality, baby, Medium, 6 Feb.

 

 1. Caracterul relațional al dezvoltării copiilor

Gisele Harrus-Revidi, 2008. Andiva si lana: Despre gust si pipait, in Psihanaliza simturilor, 19-35. București: Editura Trei.

John Bowlby, 2011. Rolul ataşamentului în dezvoltarea personalităţii. O bază de siguranţă. Aplicaţii clinice ale teoriei ataşamentului. București: Editura Trei.

Stephen A. Mitcell, 1989. The Relational Matrix, Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration, pp. 17-40. Cambridge and London: Harvard University Press.

Stephen A. Mitcell, 1989. “Drive” and the Relational Matrix Psychoanalytic, in Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration, pp. 41-62. Cambridge and London: Harvard University Press

 

 1. Parentajul ca mutualitate, sincronie și reflectare

Donald W. Winnicott, 2006. Rolul de oglindă al mamei şi familiei în dezvoltarea copilului, în Joc şi realitate, pp. 126-137. București: Editura Trei

Donald W. Winnicott, 2006. Folosirea unui obiect şi relaţionarea prin intermediul identificărilor, în Joc şi realitate, pp. 126-137. București: Editura Trei

Donald W. Winnicott, 2006. Creativitatea și originile ei, în Joc şi realitate, pp. 99-125. București: Editura Trei

 

 1. Procese de separare-individuare și reapropiere

Jessica Benjamin, 1988. Women’s Desire, în Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination, pp. 85-132. New York: Pantheon Books,.

Melanie Klein, 2011. O contribuţie la psihogeneza stărilor maniaco-depresive (1935). Iubire, vinovăţie şi reparaţie şi alte opere (1921-1945), pp. 413-454 București: Editura Trei.

 

 1. Relații triangulare

Jessica Benjamin, 1988. The Oedipal Riddle, în Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination,  pp. 133-182. New York: Pantheon Books.

Françoise Dolto. 2009. Orele şi zilele de după naştere, în Dificultatea de a trăi. Povestiri psihanalitice despre copii, pp. 25-46. București: Editura Trei.

Françoise Dolto, 2010. Cand Complexul lui Oedip nu e luat in serios, Și tu ai un tată adevărat, în Ce să le spunem copiilor: când sunt foarte mici, când sunt bolnavi, când se bucură, când sunt trişti, București: Editura Trei.

Christopher Bollas, 2013. La început este mama şi Absenta erotizanta, în Isteria, pp. 81-136. București: Editura Trei.

Stephen A. Mitcell, 1989. Sex without Drive (Theory). The Relational Matrix, Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration, pp. 94-122. Cambridge and London: Harvard University Press.

Robert J. Stoller, 2014. O infracţiune ca act sexual, in Perversiunea. Forma erotică a urii, pp.222-253. București: Editura Trei.

 

 1. Spiritul capitalismului și viata personală prin familie

Eli Zaretsky, 2008. Psychoanalysis and the Spirit of Capitalism, Constellations, 15(3):366-381.

Eli Zaretsky, 2007. Psychoanalysis, the Family and personal  Life: Narcissism and the “Relational Revolution” of the 1960s

Gilles Deleuze, Felix Guattari, 2008. Capitalism si schizofrenie (I). Anti-Oedip. București: Paralela 45.

Nancy Fraser, 2013. Against Symbolicism: The uses and Abuses of Lacanianism for Feminist Politics. Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, London and Brooklyn: Verso.

 

 1. Despre familie și dihotomia bărbat/femeie

Melanie Klein, 2011. Doliul și relaţia sa cu stările maniaco-depresive (1940). Iubire, vinovăţie şi reparaţie şi alte opere (1921-1945), pp. 536-573 București: Editura Trei.

 

Nancy Chodorow, 2012. From Subjectivity in General to Subjective Gender in Particular: Rethinking Melanie Klein, “Mourning and its Relation to Manic-Depressive States, in Individualizing Gender and Sexuality: Theory and Practice, pp. 41-55. New York și London: Routledge.

 

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 50% Evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene
 • 10% Prezență, care va fi bonus la nota finală

Criterii de evaluare:

 • examenul scris va avea o primă parte formată dintr-o grilă, care se va axa pe textele din programa analitică, texte care vor fi prezentate la curs;
 • examenul scris va avea o a doua parte formată din întrebări deschise, care vor cere formularea de legături între noțiunile discutate de-a lungul semestrului și un caz concret.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% Eseu scris

Criterii de evaluare:

 • Eseul va sintetiza trei texte din programa analitică;
 • Eseul va avea o idee principală care va integra printr-un argument textele recenzate;
 • Eseul va exemplifica conceptele folosite cu ajutorul unui studiu de caz.

Obiective:

 • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea GIS, cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.
 • Capacitatea de realizare a unui proiect de cercetare complex pornind de la achiziţia datelor până la fazele de postprocesare şi integrare în modelarea GIS.

Cunoştinţe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor şi metodelor avansate modelării utilizând principii şi tehnologie ArcGIS;
 • Utilizarea adecvată a aplicaţiilor specializate pentru rezolvarea problemelor de modelare geografică;
 • Capacitatea valorificării rezultatelor obţinute în proiecte complexe.