S4: Analiza rețelelor sociale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0162
Predare: curs 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Erasmus:

Csata Zsombor
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: csatazsombor@yahoo.com

Curs

 1. Introducere și prezentare generală – lecturi și cercetare empirică
 2. Istoria paradigmei 1. – clasici: de la sociometrie la rețelele sociale
 3. Istoria paradigmei 2. – abordări și reprezentări contemporane
 4. Problema „small world”
 5. Scale-free networks
 6. Puterea legăturilor slabe, indicatori ale înglobării sociale
 7. Brokeraj, capital social și găuri structurale
 8. Echivalență structurală, roluri și funcții
 9. Difuzia și influența, difuzia inovațiilor
 10. Dinamica rețelelor sociale
 11. Domenii de aplicare a analizei de rețea
 12. Sumar și concluzii 

Seminar

 1. Probleme metodologice și analitice în studiul rețelelor sociale
 2. Modele statistice în analiza rețelelor
 3. Modele de cartografiere a rețelelor sociale, modalități de reprezentare și analiză
 4. Vizualizarea datelor de rețea
 5. Indicatori de centralitate și centralizare
 6. Coeziune și balanță
 7. Echivalență structurală, roluri și funcții
 8. Rețele egocentrice: măsurare și analiză
 9. Analiză pozițională și blockmodeling
 10. Analiza dinamicii rețelelor sociale
 11. Exerciții de analiză de rețea în UCINET
 12. Exerciții de analiză de rețea în UCINET

Bibliografie curs

1. Barabási, A. L. (2014). Network Science. Cambridge University Press.
2. Burt, R. S. (2005). Brokerage and closure: An introduction to social capital. Oxford university press.
3. Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2009). Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives. Little, Brown.
4. Degenne, A., & Forsé, M. (1999). Introducing social networks. Sage.
5. Jackson, M. O. (2008). Social and economic networks (Vol. 3). Princeton: Princeton university press.
6. Lin, N. (2002). Social capital: A theory of social structure and action (Vol. 19). Cambridge university press.
7. Moody, J., & White, D. R. (2003). Structural cohesion and embeddedness: A hierarchical concept of social groups. American Sociological Review, 103-127.
8. Newman, M. (2010). Networks: an introduction. Oxford university press.
Watts, D. J. (2004). Six degrees: The science of a connected age. WW Norton & Company.

Bibliografie seminar

1. Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. (2002). Ucinet for Windows: Software for social network analysis.
2. Carrington, P. J., Scott, J., & Wasserman, S. (Eds.). (2005). Models and methods in social network analysis (Vol. 28). Cambridge university press.
3. Lazega, E., Wasserman, S., & Faust, K. (1995). Social Network Analysis: Methods and Applications.
4. Valente, T. W. T. W. (1995). Network models of the diffusion of innovations (No. 303.484 V3).

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 10% evaluare secvenţială (orală) în timpul semestrului: Evaluare secvenţială (orală) în timpul semestrului: – expunerea liberă – conversaţia de evaluare – chestionarea orală
 • 50% evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene: Evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene: – testare sumativă
 • 5% participarea activă la cursuri

Criterii de evaluare:

 • verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite
 • coerenţa logică şi forţa argumentativă
 • gradul de asimilare a terminologiei de specialitate
 • aspectele atitudinale: interesul pentru studiu individual

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 25% elaborare plan de cercetare bazată pe analiză de rețea, rezolvarea temelor de acasă
 • 10% participarea activă la seminarii

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de înţelegere şi aplicare corectă a conceptelor fundamentale
 • capacitatea de înţelegere şi aplicare corectă a conceptelor fundamentale
 • viziune sistematică asupra principalor probleme sociale legate de funcţionarea economiei
 • formarea capacitatăţii de prelucrare individuală a literaturii de specialitate
 • criterii ce vizează aspectele atitudinale: conştiinciozitatea, interesul pentru studiu individual

Obiective generale

 • Cursul este o introducere în teoria, procedurile și metodele de analiză a rețelelor sociale cu accent pe aplicația acestora în pregătirea deciziilor de politici publice și organizaționale. Scopul cursului este de a oferi o cunoaștere adecvată a conceptelor și a metodelor utilizate pentru descrierea și analiza rețelelor, astfel încât studenții, viitori profesioniști și cercetători să poată să înțeleagă implicațiile și aplicabiliatatea acestui domeniu de cercetare.

Obiective specifice

 • Obiectivul specific al cursului este ca studenții să se familiarizeze în mod paralel cu aspectele teoretice, metodologice și practice ale analizei rețelelor sociale și până la sfârșitul semestrului să fie capabili să pregătească și să efectueze un proiect propriu de cercetare folosind metode de rețea, inclusiv analiza datelor în programul de software/aplicația UCINET.