S4: Campanii de imagine şi de publicitate

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR3040
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Comunicare, Societate şi Mass Media

Delia Bălaş (Balaban)
profesor universitar doctor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS/SEMINAR

 

1. Introducere, aspecte generale privind o campanie de publicitate, tipuri de campanie
2. Alegerea obiectului campaniei publicitare
3. Documentare cu privire la obiectul campaniei publicitare, la campaniile pentru produsele concurente
4. Brieful, obiectivele economice și/sau comunicaționale ale campaniei
5. Ideea creativă și realizarea campaniei
6. Realizarea campaniei
7. Mixul mediatic
8. Planul media, calendarul media
9. Bugetul
10. Elemente de feedback
11. Prezentarea și discutarea campaniilor I
12. Prezentarea și discutarea campaniilor II

 

Balaban, Delia Cristina, Publicitatea de la planificarea strategică la implementarea media, Polirom, Iași, 2009.

Petre, Dan şi Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei, comunicare.ro, 2006

Petrescu, Dacinia Crina, Creativitate și investigare în Publicitate, Carpatica, Cluj-Napoca, 2002.

Russel, Thomas, Lane, Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, 2002

 

 

 

CURS/SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 100% – prezentarea campaniilor realizate individual (vor fi evaluate în special brieful și implementarea sa creativă  planul și calendarul media și bugetul). Respectarea elementelor, realismul alegerilor, precum și creativitatea vor fi punctate

Criterii de evaluare:

  • studenții vor da un examen scris în care vor trebui să demonstreze înțelegerea și recunoașterea conceptelor studiate în prealabil

 

 

Obiective generale

  • însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul comunicării publicitare

Obiective specifice

  • Formarea unui limbaj de specialitate
  • Dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării publicitare
  • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC), inclusiv a new media
  • Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
  • Cunoașterea elementelor de bază ale unei campanii publicitare și aplicarea acestora în cadrul unui proiect speciafic la seminar