S4: Etica cercetărilor cu copiii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR4042
Predare: seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul european în drepturile copiilor

Maria Roth
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Seminar

 

 1. Specificul cercetărilor cu copii: cercetările despre copii și cu copii. Mutarea  accentului dinspre cercetările despre copii către cele cu copii; oferindu-voce copiilor în cercetare; nu putem vorbi de vocea copiilor, ci de vocile lor, recunoscând diversitatea perioadei copilăriei.
 2. Problemele sociale ale copiilor și conceptualizarea lor ; aducerea aspectelor etice în construirea cercetărilor științifice despre copilărie
 3. Cum se pot operaționaliza activitățile științifice legate de drepturile copilului. Etica acțiunilor sociale privind cercetarea în domeniul drepturilor copiilor. Cercetarea drepturilor și responsabilităților copiilor.
 4. Dezvoltarea  unui spirit critic, de reflexii reflexia pe tema cunoștințelor despre copii: validitatea și realibilitatea datelor și interpretărilor pe tema drepturilor copiilor. Imposibilitatea neutralității cercetătorilor: importanța clarificării poziției cercetătorilor pe axa implicării și distanțării față de ideologia militant de promovare a drepturilor copiilor.
 5. Problemele etice aplicate și bunăstarea copiilor în derularea cercetărilor cu copii: anonimitatea, confidențialitatea, informarea ți consimțământul.
 6. Participarea copiilor la cercetare și gardienii lor (gatekeepers). Consimțământul din partea părinților/custozilor.
 7. Intervievarea copiilor adolescenților: tehnici de comunicare.
 8. Metode netradiționale în cercetările cu copiii: metode projective (desen, continuarea poveștilor, sculptura de grup, desenul familiei).
 9. Copiii ca cercetători; părinții ca și cercetători. Avantajele și limitele acestor posturi de cercetare.
 10. Interviurile de grup cu copii
 11. Metode active de cercetare cu adolescenții.
 12. Raportarea cercetărilor cu copiii – informarea copiilor privind rezultatele cercetărilor. Aportul cercetărilor la progresul domeniului drepturilor copiilor și utilizarea cercetărilor pentru militarea în favoarea drepturilor copiilor. Păstrarea vocilor copiilor în rezultatele cercetării. Concluzii privind cursul

 

 

 • Alderson, P., & Morrow, V. (2011). The ethics of research with children and young people. London: Sage Publications.
 • Christensen P.H., James A. (eds.), 2000, Research with Children: Perspectives and Practices, London: RoutledgeFalmer.
 • Christensen P.H., 2004, “Children’s Participation in Ethnographic Research: Issues of Power and Representations”, in Children and Society, vol. 18, pp. 165-179.
 • Clark, A., Moss P., 2001, Listening to Young Children: The Mosaic Approach, London: National Children’s Bureau.
 • Cashmore, J. (2006). Ethical issues concerning consent in obtaining children’s reports of their experience of violence. Child Abuse & Neglect, 30, 969-977.
 • Eder, D., Fingerson, L., 2002, “Interviewing children and adolescents”, in J. Gubrium & J. Holstein (eds), Handbook of interview research, Thousand Oaks, Ca: Sage, pp. 181-201.
 • Carroll-Lind, J., Chapman, J., Gregory, J., & Maxwell, G. (2006). The key to the gatekeepers: Passive consent and other ethical issues surrounding the rights of children to speak on issues that concern them. Child Abuse & Neglect, 30, 979-989.
 • Powell, M.A., Fitzgerald, R., Taylor, N.J., & Graham, A. (2012, March). International Literature Review: Ethical Issues in Undertaking Research with Children and Young People (Literature review for the Childwatch International Research Network). Lismore: Southern Cross University, Centre for Children and Young People / Dunedin: University of Otago, Centre for Research on Children and Families.

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 100% – evaluare pe parcurs

Criterii de evaluare

 • studenții vor trebui să pregătească descrierea etică a unui proiect propriu de cercetare, în care să includă fișa de informare și de consimțământ, după caz, pentru copii, adolescenți și aparținători.
 • studenții vor avea de răspuns la cel puțin patru exerciții formulate ca studii de caz în care să dovedească că pot transpune și operaționaliza cunoștințele privind etica cercetărilor cu copiii.

 

 • Studenții vor analiza baza etică a comunicării, raportării, a analizelor și luării deciziilor în activitățile profesioniste cu copiii. Modul în care acestea au consecințe asupra bunăstării copiilor și exercitării drepturilor lor.
 • Studenții își vor forma deprinderi și atitudini care le vor permite să reflecteze asupra aspectelor etice ale studiilor, rapoartelor  care se fac privind situația copiilor și să elaboreze planuri de cercetare bine fundamentate pe principia etice.
 • Studenții își vor forma deprinderi și atitudini de comunicare orală, scrisă, colaborare în echipă fundamentat pe principia etice, promovând totodată drepturile copiilor.