S4: Modele de bună practică, art-terapie şi comunităţi terapeutice

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR9040
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Sorina Poledna
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

 1. Idealul reabilitării infractorilor – evoluții istorice și implicații practice
 2. De la Nothing Works – la Something works, până la What Works
 3. Reabilitare, reinserție socială sau reintegrare socială? Concepte și implicații practice
 4. Ce este o teorie a reabilitării infractorilor? Principii generale, asumpții etiologice și implicații practice
 5. Paradigme ale reabilitării – modelul riscului (Risc Nevoi Responsivitate/RNR)
 6. Paradigme ale reabilitării – modelul vieții bune
 7. Paradigme ale reabilitării – desistarea
 8. Modelul RNR și principiile reabilitării (principiul riscului, principiul nevoii, principiul responsivității)
 9. Principiul vieții Bune/Good Lives Model – alternativa la RNR. Principiul bunurilor umane și al reducerii riscului
 10. Paradigma desistării -The road from Crime
 11. Art-terapia
 12. Comunitatea terapeutică în spațiul corecțional
 13. Programul Reducerea riscului de recidivă după închisoare – model românesc de bună practică. Prezentare generală (I)
 14. Programul Reducerea riscului de recidivă după închisoare – model românesc de bună practică. Studiu de caz – Comunitatea terapeutică din Penitenciarul Gherla (II)

 

 

SEMINAR

 1. Seminar introductiv – definiri ale conceptelor cheie
 2. Idealul reabilitării infractorilor
 3. Ce este o teorie a reabilitării infractorilor? Principii generale, asumpții etiologice și implicații practice
 4. RNR – model de bună practică
 5. Modelul Vieții Bune – model de bună practică
 6. Analiză comparativă RNR și MVB
 7. Paradigma desistării
 8. Art-terapia – model de bună practică în spațiul corecțional – argumente din practica internațională
 9. Comunitatea terapeutică – prezentare generală
 10. Comunitatea Terapeutică – întâlnire cu coordonatorul Comunității terapeutice LOTUS din Penitenciarul Gherla.
 11. Programul Reducerea riscului de recidivă după închisoare – model românesc de bună practică. Studiu de caz (I)
 12. Programul Reducerea riscului de recidivă după închisoare – model românesc de bună practică. Studiu de caz (II)
 13. Programul STOP – studiu de caz
 14. Seminar final

 

Bibliografie curs:

COOK,D.J., HOWISON,B.J., 1993, Psychology in Prisons, London, New York,
DURNESCU, I., 2009,  Asistenţa socială în Penitenciar, Iaşi, Polirom
DURNESCU, I., 2009, Reducerea riscului de recidivă după închisoare, Bucureşti, Ed.Lumina Lex
FOUCAULT, M., 1997, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Humanitas, Bucureşti
GHEDEON., R, GROZA, D., 2008 Asistarea persoanelor condamnate în Manual de probaţiune, V. Schiaucu R. Canton (coord.), Editura EuroStandard,Bucureşti
GUSSAK,D., VIRSHUP, E.,edits 1997: Drawning Time: art-therapy in prisons and other correctional settings; Magnolia Street Publishers
MALCHODI, C., A., (ed.) 2004: Handbook of Art Therapy, The Guilford Press, New York
MiILEY, K.,K.,O`MALIA,M., DuBoisB,B., 2000, Practica asistenţei sociale, Iasi, Polirom
NATHAN, A.A., MIRVISS, S. 2002: Therapy Techniques using the creative Arts, Idyll Arbor. Inc. editor d. Juppe
POLEDNA, S., 2015: Creativitatea în asistenţa socială şi art-terapie. Aspecte etice, în Revista de asistenţă socială, anul XIV, nr 2/2015, pp 95-101
POLEDNA, S., 2009: Specificul metodologic ANP-SP în munca cu persoanele condamnate, în Manual de formare profesională privind munca cu persoanele condamnate care urmează să se libereze din penitenciar, Bucureşti, Ed. Lumina Lex
POLEDNA, S., 2009, Aspecte generale; Metodologia de implementare a modulului de bază; în Metodologie de lucru pentru programele de pregătire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex
POLEDNA, S.,  DURNESCU, I., 2009:  Evaluarea programului Reducerea riscului de recidivă după închisoare, în Metodologie de lucru pentru programele de pregătire pentru liberare şi asistenţă post-penală, Bucureşti, Ed. Lumina Lex
POLEDNA, S., 2008: Valori, principii şi competenţe profesionale în probaţiune, în Manual de probaţiune, V. Schiaucu R. Canton (coord.), Bucureşti, Editura EURO STANDARD
POLEDNA, S., 2002, Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană
POLEDNA, S., 2000, Actori sociali în situaţii şi interacţiuni violente, Presa Universitară Clujeană
RUBIN, J., A., 2009: Art- Terapia: Teorie şi tehnică, Bucuresti, Ed. Trei; cap 7,10,13
SMITH, A. B., BERLIN, L.: Treating the Criminal Offender, New York, 1988
SCHIAUCU, V., CANTON, R., 2008: Manual de probaţiune, Bucureşti, Ed. EURO  STANDARD, Secţiunea a III-a
www.artLine.ro
Ward, T., Maruna S. (2007). Beyond the Risk Paradigm, London, Routledge, p.27-107
www.impreuna.arts.ro
www.psihoterapie.eu
http://www.arttherapie.com
http://www.e-sana.ro

 

Bibliografie seminar:

BARRY, J., McGURK, D., THORNTON, D.(ed.): Applying Psychology to Inprisonment. Theory and Practice, London, 1987BOUDON,  A. (coord.), 1997, Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti
MALCHODI, C., A., (ed.) 2004: Handbook of Art Therapy, The Guilford Press, New York
MiILEY, K.,K.,O`MALIA,M., DuBoisB,B., 2000, Practica asistenţei sociale, Iaşi, Polirom
NATHAN, A.A., MIRVISS, S. 2002: Therapy Techniques using the creative Arts, Idyll Arbor. Inc. editor d. Juppe
POLEDNA, S., 2015: Creativitatea în asistenţa socială şi art-terapie. Aspecte etice, în Revista de asistenţă socială, anul XIV, nr 2/2015, pp 95-101
POLEDNA, S., 2009, Aspecte generale; Metodologia de implementare a modulului de bază; în Metodologie de lucru pentru programele de pregătire pentru liberare şi asistenţă post-penală, Bucureşti, Ed. Lumina Lex
POLEDNA, S.,  DURNESCU, I., 2009:  Evaluarea programului Reducerea riscului de recidivă după închisoare, în Metodologie de lucru pentru programele de pregătire pentru liberare şi asistenţă post-penală , Bucureşti, Ed. Lumina Lex
WARD, T., MARUNA, S. (2007). Beyond the Risk Paradigm, London , Routledge, p.27-107

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% – examen

Criterii de evaluare:

 • înțelegerea argumentată și corectitudinea cunoştinţelor
 • reflectarea în răspuns a bibliografiei citite
 • gândirea critică 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – realizarea conform cerințelor a unei analize comparative a RNR şi GLM – prezentare pp; teme de seminar legate de parcurgerea bibliografiei

Criterii de evaluare

 • capacitatea de a transfera în analiză cunoştinte teoretice şi bibliografia
 • realizarea conform cerințelor a unei analize comparative a RNR şi GLM
 • implicare
 • prezență

 

Obiective generale

 • înțelegerea și însușirea de către masteranzi a elementelor definitorii pentru cele mai recunoscute modele de bună practică în reabilitarea infractorilor

   

Obiective specifice

 • cunoașterea aspectelor de conținut și metodologie care definesc art-terapia și comunitatea terapeutică drept modele de bună practică